Ole leser søknader Illustrasjon

Rekrutteringsrådgiver Ole Aleksander Janzso leser på maskinen inne på kontoret til Teft