Vard 2020, m folk, utvidet_HD (1)

Vard søker Communications Manager

Vard søker Communications Manager.To mennesker som skuer ut på havet og båtene som seiler på fjorden