Tine – 23 – 2-Ståle Hustoft, foto Torstein Kiserud

Tine -23

Bonde, kone og to barn er ute på et jorde med kuer, fjør og rundballer i bakgrunnen.