Telenor søker UX designere

Vil du jobbe i Norges ledende inhousemiljø for UX designere?

Telenor har blitt et av de ledende inhousemiljøene for designere, og har satset spesielt innen tjenestedesign og brukeropplevelse. I dag har Telenor over 35 designere som sitter i et eget miljø, kalt Service Design Lab i toppetasjen på Fornebu.

Miljøet støtter designerne i alle faser i designprosessen og arbeidshverdagen er tilrettelagt for fagområdet. Her kan designerne forberede og gjennomføre workshops, fasilitere design sprints, produsere og teste fysiske og digitale prototyper, invitere kunder inn til brukertest, intervju eller co-creation; høre på eller holde foredrag internt, samt sparre med og lære av sine design-kolleger, som hver for seg har en unik bakgrunn og ulike spisskompetanser innen designfaget.

-Vi har gått fra å være en teknologiorientert organisasjon over tid til å bli mer fokusert på kunden og kundens faktiske behov, forteller Markus Krautmacher, leder for UX i Telenor.

Les mer om Telenors Servicelab her

Akkurat nå er designmiljøet i Telenor på jakt etter enda flere dyktige UX designere.

Vi ser etter deg med følgende kvalifikasjoner:

 • En sulten UX designer som har lyst til å utvikle seg videre i vårt miljø
 • Erfaring med utvikling av gode brukervennlige tjenester og løsninger
 • Lidenskap for mennesker, teknologi og innovasjon
 • God kunnskap om brukersentrerte designprosesser og er vant til å brukerteste dine løsninger og iterere på dette
 • Er svært opptatt av å sette deg inn i utfordringer til kunde og sluttbruker og omsette faktiske brukerbehov til elegante løsninger
 • Gode ferdigheter innen konseptualisering, interaksjonsdesign og prototyping
 • Et godt øye for detaljer, samtidig som du evner å zoome ut for å se helhetsbildet
 • Har erfaring med design sprint, smidig utvikling og tverrfaglige team
 • Erfaring i arbeid med design systemer er fra fordel
 • Erfaring med digitale innholds- og selvbetjeningsløsninger, gjerne fra bedriftsmarkedet
 • Evne til å forstå og finne en optimal balanse mellom kundeverdi, forretningsverdi og teknologiens mulighetsrom.
 • Gode språkkunnskaper i både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • En faglig bidragsyter som er initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • En gjennomfører som er selvgående og spiller på lag
 • Evne å formidle komplekse problemstillinger visuelt, skriftlig og muntlig
 • Både oppgave- og menneskeorientert

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av god interaksjonsdesign på ulike digitale flater i ett tverrfaglig team
 • Identifisere og iverksette tiltak for å bedre kundeopplevelsen basert på kundeinnsikt og brukerbehov
 • Produksjon av testbare prototyper og fasilitering av brukertester
 • Samarbeide tett med ulike roller både innen design og fra hele verdikjeden med fokus på å få frem kundens stemme
 • Bidra inn i alle faser av designprosessen
 • Bidra til å skape en kultur for brukersentrert tenkning drevet av empati, entusiasme og kreativitet

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Victor i Teft.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Martine Holen eller Victor Sanchez Barrera

Kontaktpersoner:

Martine Holen

Martine Holen

linkedin icon

Prosjektleder og innholdsprodusent

452 99 838

martine@teft.no
Victor Sanchez Barrera

Victor Sanchez Barrera

linkedin icon

Rådgiver

995 31 313

victor@teft.no