Ryde Technology søker myndighetskontakt

Har du erfaring fra å jobbe med kommunikasjon og påvirkningsarbeid og kjenner du at din styrke ligger i det relasjonelle i kombinasjon med din kunnskap innen samfunn, politikk og politiske prosesser? Da kan vår rolle som myndighetskontakt være midt i blinken for deg!

Elektriske sparkesykler er noe de aller fleste nå begynner å få et forhold til, og deres inntog i Norge og resten av verden har medført både begeistring og glede, samt frustrasjon og bekymring. Ryde Technology er en av Norges og Europas største aktører innen markedet for el-sparkesykler og vårt overordnede mål er å være til hjelp, på en bærekraftig og sikker måte. Vi skal bidra til å løse transportutfordringene som eksisterer i overbelastede byer i dag, samt planlegge for morgendagens utfordringer.

Til dette arbeidet trenger vi nå en ressurs som kan ta hovedansvaret for kontakt mot lokale og nasjonale myndigheter, i både eksisterende og potensielle markeder. En som trigges av å formidle komplekse temaer både enkelt og engasjerende. Dette er en nyopprettet stilling, og behovet har vokst frem som et resultat av økt konkurranse, men også skjerpet fokus på god dialog og ryddige prosesser mot myndighetene.

For å lykkes i denne stillingen er det viktig at du er over gjennomsnittlig interessert i å følge nyhetsbildet og den pågående samfunnsdebatten. Du har gjerne jobbet tett på politiske prosesser tidligere og navigerer godt i dette komplekse terrenget. Du synes det er spesielt spennende å jobbe med samfunnskontakt opp mot politiske beslutningstakere og interesseorganisasjoner, både lokalt og nasjonalt. I Ryde vil du få jobbe mye med påvirkning og dialog på kommunenivå, men også mot øvrige interessenter og Storting. Du kan planlegge gode kommunikasjonsplaner og vet når det er hensiktsmessig å gå i dialog, samt hvordan du på best måte kan få rett personer/instanser i tale. Dette arbeidet gjennomfører du på en strukturert måte, med fokus på profesjonalitet, transparens og relasjonsbygging.

Du vil bli ansvarlig for å kommunisere selskapets ESG-strategi og drive Ryde sin agenda mot eksterne stakeholders, med hensikt å påvirke regulatoriske og politiske prosesser. Du vil få jobbe både proaktivt og oppsøkende med media og fikser dette på en god måte. Du har en god penn, har gjerne jobbet med pressearbeid tidligere og rådgir om nødvendig interne ressurser i forhold til mediehåndtering. Du vil samarbeide tett med Management for å sikre at våre argumenter og tiltak innen regulatoriske områder er solide og troverdige. Stillingen rapporterer til CEO, Tobias Balchen.

Som person har du øye for detaljer og evner å identifisere nye trender som kan påvirke selskapet. Du liker å arbeide analytisk og  har en strukturert og selvgående tilnærming til din arbeidshverdag. Du synes det er spennende å få tiltre i en nyopprettet stilling i et norsk selskap i vekst, med flat struktur, tempo, engasjement og dynamikk.

Synes du dette høres interessant ut, hører vi gjerne fra deg! Vi ønsker at du har erfaring fra tilsvarende arbeid og har troen på at yngre kandidater med riktig innstilling, interesse og kompetanse kan lykkes i rollen.

 

 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Lene Forfang Paterson eller Veronika Jakobsson
Kontaktpersoner:

Lene Forfang Paterson

Rådgiver og prosjektleder

482 23 899

lene@teft.no
linkedin icon

Veronika Jakobsson

Prosjektleder

452 49 697

Veronika@teft.no
linkedin icon