roomsketcher_1

RoomSketcher

En 3D visualisering av et uteområde med spisebord av tre, hvite heller på bakken og et basseng med solstoler ved