Retriever søker Nordisk produktsjef sosiale medier

Vil du være med og lede vår utvikling av tjenester innen sosiale medier og sørge for at vi blir en spydspiss innen dette segmentet på internasjonalt nivå?

Retriever er Nordens ledende leverandør av medieovervåkning, mediearkiv og medieanalyse, med Nordens største private fagmiljø innen medieanalyse. I over 20 år har vi lyttet, overvåket, målt og analysert mediebildet. Vi bryter ned komplekse data til tydelig informasjon som våre kunder kan agere på. Innsikt er stikkordet for alt vi gjør, både i møte med våre kunder og når vi utvikler våre tjenester.

Nå leter vi etter en kommersiell og innovativ produktsjef med dyp innsikt og forståelse for hvilken rolle sosiale medier spiller i vårt daglige virke og hvilke muligheter som ligger i dette for Retriever og våre kunder. Dette er et viktig satsingsområde for oss fremover og vårt mål for 2020 er å finne gode løsninger som gjør at vi kan tilby kundene våre de beste SOME-tjenestene i markedet, og dermed bidra til å komplettere vårt totaltilbud til våre kunder. Din hovedoppgave vil være å kartlegge og innhente kundebehov gjennom testing, intervjuer, observasjon og workshop, og utvide tjenestetilbudet vårt slik at våre kunder best mulig kan nyttiggjøre seg av sine sosiale kanaler i årene fremover gjennom vårt tjenestetilbud.

Her kan du lese mer om satsningen på sosiale medier i Retriever

Vi ser etter deg:

 • Som er både innovativ og kommersiell, gjerne med bakgrunn som rådgiver med sosiale medier som fagfelt, og/eller innen tjenesteutvikling/forretningsutvikling innen sosiale medier
 • Som trives i en rolle der du vil møte samarbeidspartnere over hele verden, for å identifisere et kundebehov og videreutvikle tjenestene våre. Du trives i en variert og sosial hverdag.
 • Med god oversikt over hva som rører seg innen sosiale medier, og som har konkrete tanker og idéer om hvor skoen trykker.
 • Som har gode samarbeidsevner og kan kommunisere godt med både kommersielle ledere og utviklere, samt med kunder på tvers av landegrenser. Det er viktig at du kan uttrykke deg godt, både muntlig og skriftlig.
 • Har god forståelse og gjerne erfaring med SaaS-forretningsmodeller og de kommersielle modeller bak abonnementsbaserte digitale plattformer.

Som produktsjef skal du identifisere og utvikle løsninger der våre sosiale medier-produkter spiller godt på lag med våre eksisterende tjenester. Vi har allerede en egen løsning der kundene kan publisere og følge opp sine sosiale medier via vårt system. Her kan man involvere samarbeidspartnere, planlegge og sende poster til godkjenning, samt analysere resultater. Utfordringen og mulighetsrommet fremover er å finne ut hvordan vi kan videreutvikle denne tjenesten, og koble den sammen med den store mengden mediedata Retriever besitter.

Du vil jobbe tett sammen med våre utviklere og medieanalytikere for å identifisere og avdekke behov og med å utvikle tjenestene. Samarbeid på tvers av avdelinger og team er derfor viktig, og i denne rollen fungerer du som et bindeledd mellom forretning/salg og teknologi. Dette er en nordisk rolle som vil få ansvar for at vi identifiserer og utvikler de riktige tjenestene, ikke bare på nordisk nivå, men også internasjonalt. Målet vårt er å utvikle tjenester for sosiale medier som vil være like aktuelle fem år frem i tid. Vi skal ikke bare følge utviklingen på internasjonalt nivå – vi skal lede den.

Noen arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide produktstrategi og roadmap for utviklingen av tjenester innen sosiale medier
 • Identifisere kundebehov og videreutvikle våre tjenester innen sosiale medier i tett samarbeid med våre utviklere
 • Utforske og konkretisere hvordan våre tjenester innen sosiale medier kan spille på lag med våre andre tjenester (medieanalyse, medieovervåkning og mediearkiv)
 • Identifisere og følge opp produktrelaterte KPI’er.
 • Skape og videreutvikle produkter med stor brukerverdi, i tråd med overordnet visjon og strategi
 • Identifisere nye kommersielle muligheter og produsere nye ideer og løsninger
 • Ansvarlig for å sikre at tjenestene/produktene til enhver tid fungerer optimalt
 • Skape tjenester innen sosiale medier som svarer på et internasjonalt behov og som er levedyktig flere år frem i tid

Vi tilbyr:

En spennende og sentral stilling i Retriever der du vil få være med å forme utviklingen av et av våre viktigste satsingsområder. Du vil få jobbe med spennende kunder over hele Norden med mål å identifisere behov og få innsikt som kan bidra til utvikling av gode tjenester. Som produktsjef skal du jobbe tett med våre 45 medieanalytikere og andre nøkkelpersoner i konsernet om å skape fremtidens tjenester. Du kan være bosatt i Norge, Sverige eller Danmark – det viktigste for oss er å finne den riktige personen til stillingen.

Stillingen vil rapportere til landssjefen og bli en del av konsernledelsen.

 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Martine Holen, Henrik Sandberg eller Anna Blom Rian

Kontaktpersoner:

Martine Holen

Martine Holen

linkedin icon

Prosjektleder og innholdsprodusent

452 99 838

martine@teft.no
Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

linkedin icon

Daglig leder og rådgiver

907 39 816

henrik@teft.no
Anna Blom Rian

Anna Blom Rian

linkedin icon

Rådgiver

900 73 999

anna@teft.no