Norges sjømatråd søker analytiker

Ønsker du å ha hele verden som arbeidsplass og jobbe med en av de raskest voksende næringene i Norge?  

Norges sjømatråd er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sin posisjon og gode rykte over hele verden.

Sjømatrådet har en ambisjon om å levere stadig bedre og mer relevante analyser. Analysene skal fungere som beslutningsstøtte både for den norske sjømatnæringen og for interne brukere. For å klare dette trenger vi analytikere som evner å se helheten og sammenhengene i norsk sjømatnæring.

Vi arbeider med et bredt spekter av kilder og dekker verdikjeden for norsk sjømat. Både fangst og produksjonsdata, eksport/importverdier, varestrømsanalyser og konsumtall, så vel som makroøkonomiske faktorer som valutaendringer, økonomisk utvikling og trender i samfunnet er viktig i vårt analysearbeid.

En sjømatanalytiker hos oss må regne med følgende arbeidsoppgaver:

  • Å identifisere nye behov hos eksterne og interne brukere, samtidig som det kontinuerlig jobbes for å forbedre og effektivisere analysene til Sjømatrådet
  • Å gjennomføre strategiske analyser, både mht. utvikling av strategier, markedsplaner og budsjetter
  • Å kartlegge og analysere tilførselssiden, varestrømmer og konsum for nærmere bestemte bransjer/arter
  • Å analysere etterspørselssiden både på overordnet nivå og i enkeltmarkeder
  • Å levere og videreutvikle analyser til ulike innsiktstjenester og produkter fra Sjømatrådet
  • Å kvalitetssikre analyser for bestemte bransjer/arter
  • Å holde foredrag og presentasjoner internt og eksternt (f.eks. for sjømatnæringen, myndigheter og andre interessenter)

For å lykkes i denne rollen må man evne å se helheten og sammenhengende i analysene man utarbeider. Det er også viktig at man klarer å få folk med seg og er god til å samarbeide på tvers. I denne rollen skal man også være med på å drive avdelingen videre og det forventes at vedkommende kommer med innspill til hva som kan forbedres. Den rette kandidaten har en relevant høyere utdanning med fokus på statistikk, analyse, økonomi og forbrukerinnsikt. Du har gjerne relevant erfaring fra en rolle der analyse og arbeid med innsikt er en sentralt del av hverdagen.

Vi tilbyr en kompleks og spennende arbeidshverdag der man lærer noe hele tiden. Du vil være omgitt av dyktige, hardtarbeidende mennesker som brenner for jobben sin, og som gjerne deler av sin kunnskap, både internt i Sjømatrådet og ikke minst ute i sjømatbedriftene. Vi reiser også en del – både for å møte næringsaktører og delta på ulike seminarer og konferanser, ofte i Sjømatrådets egen regi.

Som vår nye analytiker vil du rapportere til direktør for markedsinnsikt. Kontorsted er Tromsø.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Anna Blom Rian eller Eivind Ruud Johnsen
Kontaktpersoner:

Anna Blom Rian

Rådgiver

900 73 999

anna@teft.no
linkedin icon

Eivind Ruud Johnsen

Partner og rådgiver

922 82 349

eivind@teft.no
linkedin icon