Fredensborg Fritid søker markedssjef

Fredensborg Fritid har høye vekstambisjoner fremover og skal styrke sitt fokus på markedsføring og kommunikasjon mot nye og eksisterende kunder. Vi skal bygge en solid markedsposisjon på alle våre destinasjoner og har ambisjoner om å tilrettelegge for sømløse fritidsopplevelser både digitalt og fysisk, som motiverer kunder til å kjøpe sin nye fritidseiendom av oss.

Markedsføringen av alle destinasjonene skal ha en helhetstankegang og det vil derfor bli din oppgave å evaluere og analysere det kommersielle potensialet og de markedsmessige behovene, utarbeide en overordnet markedsstrategi, teste hypoteser, forankre planer og implementere kommunikasjons- og markedstiltakene i markedet. Dette skal du gjøre sammen med en ny markedsorganisasjon, som du også vil bli ansvarlig for å rekruttere, organisere og lede.

Du skal sørge for at selskapet har nødvendige ressurser til å gjennomføre planene og du vil være et naturlig kontaktpunkt og bindeledd mellom interne og eksterne samarbeidspartnere. 

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:

  • Utarbeide merkevare- og markedsstrategi
  • Utvikle og forvalte vår visuelle identitet
  • Utarbeide budsjett og definere interne og eksterne behov
  • Legge innholdsstrategier og -planer
  • Definere mål og kommersielt fokus sammen med ledergruppen
  • Rekruttere, organisere og lede markedsteamet
  • Implementere innsikt og analyse som en naturlig del av alle aktiviteter

Du blir en sentral del av ledergruppen, og vil få ansvar for å etablere og utvikle markedsavdelingen og sikre at denne samarbeider optimalt med resten av selskapet. Dette innebærer å initiere og lede initiativ og prosjekter på tvers av destinasjoner og ulike eiendomsprosjekter, sikre «best practice» mellom de ulike destinasjonene og initiere en god felles utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av selskapet.  Du vil ha hovedansvaret for inngåelse av avtaler med reklamebyrå, mediebyrå, tekniske leverandører, og vil definere vårt behov for eksterne byråtjenester. 

Markedssjefen vil få ansvaret for å rekruttere en salgsansvarlig som skal bli en sentral del av markedsavdelingen. Denne rollen skal primært jobbe med å strukturere arbeidet med salg av enheter/boliger og vil få ansvar for arbeidet ut mot meglere, lede lokale salsressurser og blir et viktig bindeledd mellom markedsarbeidet og det operative salget. 

Om deg

Vi ser etter deg som har strategisk og operativ erfaring med markedsføring, merkevarebygging, digitale kundereiser, analyse, optimalisering av medieinvesteringer og CRM.

Du har bakgrunn fra byrå og/eller en merkvarebedrift og du har solid digital markedskompetanse. I dette legger vi alt fra å jobbe med kundereise og brukeropplevelse til å jobbe både strategisk og operativt med marketing, performance og merkevarebygging. Det vil være en dualitet i rollen mellom det strategiske arbeidet og det operasjonelle gjennomføringsansvaret. Det innebærer at du må trives med at du selv i perioder vil måtte gjennomføre spesialistoppgaver, primært innen digital markedskommunikasjon.

Vi kan tilby en veldig spennende og utfordrende rolle i et nytt selskap som er en del av et etablert og svært solid eiendomskonsern. Du vil få gode muligheter til å bruke all din erfaring fra markedsføring, kommunikasjon og ledelse, samtidig som du bidrar kommersielt til profesjonalisering og utvikling av selskapets topplinje. Du får betydelig påvirkingskraft, et solid mandat og hyggelige, ambisiøse og erfarne kolleger.  

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Henrik Sandberg eller Eivind Ruud Johnsen
Kontaktpersoner:

Henrik Sandberg

Daglig leder og rådgiver

907 39 816

henrik@teft.no
linkedin icon

Eivind Ruud Johnsen

Partner og rådgiver

922 82 349

eivind@teft.no
linkedin icon