COWI søker kommunikasjonsrådgiver for samfunnskommunikasjon og myndighetskontakt

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Til å styrke posisjonen vår i Norge søker vi en kommunikasjonsrådgiver innen samfunnskommunikasjon og myndighetskontakt.

Som kommunikasjonsrådgiver for samfunnskommunikasjon og myndighetskontakt vil du bli lagspiller på et sterkt kommunikasjonsteam der alle har sine faglige tyngdepunkt, men hvor vi sammen skaper mye og som alltid jobber for et godt resultat.

Du vil få et særlig ansvar for å analysere, planlegge og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter knyttet til å:

  • Posisjonere COWI som tankeleder innenfor utvalgte områder, som grønn omstilling i transportsektoren, klimatilpasning og fornybar energi
  • Bistå i utviklingen av dialogarenaer og konsepter for å nå frem til beslutningstakere med strategiske budskap
  • Overvåke og analysere samfunnsdebatten basert på COWIs strategisk utvalgte temaer
  • Bistå inn i prosjekter med kunder der medvirkning og politikk er viktig

Blant oppgavene vil du også ha en nøkkelrolle i å eie og utvikle initiativ i Norge knyttet til:

  • Interessentanalyser: Kartlegge interessenter og deres agenda
  • Kommunikasjonsplaner: Utvikle og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter innenfor samfunnskommunikasjon
  • Innholdsproduksjon og budskapsutvikling: Utvikle presentasjoner, kronikker og annet meningsbærende innhold
  • Rådgiver for myndighetskontakt overfor ledelsen: Utvikle strategi og tiltak der COWI kan ha en aktiv pådriverrolle i samfunnsdebatten knyttet til grønn omstilling, identifisere og utnytte mulighetsrom i samfunnsdebatten, samt redegjøre for hvilke politiske signaler og vedtak som kan ha forretningsmessig betydning for COWI

Det er viktig at du har god forretningsforståelse og en interesse for politikk og politiske prosesser. Du kommuniserer godt, har en skarp penn, analytiske egenskaper, og er proaktiv med evne til å respondere raskt på muligheter.

Vi ser etter en kandidat med utdannelse innen samfunnsfag, media og kommunikasjon og/ eller journalistikk, som har minimum fem års erfaring fra tilsvarende ansvarsområde i kommunikasjonsbyrå, innen politikk, selskap- og/eller organisasjonsvirksomhet.

Bli med å forme morgendagen

Som medarbeider hos COWI vil du få en unik mulighet til å være med å forme morgendagens samfunn, der grønn omstilling er kjernen i at vi gjør.  Du blir en del av et ambisiøst og kompetent kommunikasjonsmiljø, der kommunikasjonsfaget er er et strategisk viktig redskap og prioritet for ledelsen. I rollen vil du, sammen med kommunikasjonsavdelingen, ha stor handlefrihet til å utforme innhold og aktiviteter innenfor den strategiske rammen til selskapet.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Lene Forfang Paterson eller Camilla Bartnes
Kontaktpersoner:

Lene Forfang Paterson

Prosjektleder

48 22 38 99

lene@teft.no
linkedin icon

Camilla Bartnes

Rådgiver

975 45 597

camilla@teft.no
linkedin icon