Coop søker produktsjef coop.no

Vi skal realisere målbilde om at Coop basert på kundeinnsikt skal kommunisere relevant og attraktivt innhold til kundene når de trenger det i de kanalene kundene er, for å oppnå økt salg. Coop skal være ledende og innovativ i utnyttelse av kundeinnsikt og data for å skape gode kundeopplevelser, og skape gode «kunden først» beslutninger gjennom å sette kunden i sentrum.

Som vår nye produktsjef for coop.no får du ansvar for å maksimere verdien av coop.no. Rollen inngår i markedsavdelingen, men vil ha sitt daglige virke i CoopX, vår avdeling for digital utvikling. Som produkteier for Coop.no vil du ha ansvaret for å etablere og lede et produktutviklingsteam, løfte coop.no som produkt og samtidig ivareta daglig drift. Du bør være kommersielt drevet, men samtidig inneha nødvendig teknisk kunnskap med tilhørende ansvaret for at coop.no fungerer slik den skal. Rollen skal ligge tett på forretning og forstå kjedenes og de ulike merkevarenes behov, med ansvar for å synliggjøre verdien av coop.no. Nettsidene våre er i dag en svært viktig kanal i kundereisen og trafikken er god. Vi skal realisere kundemålbilde til Coop, og utvikle coop.no til å møte kundens behov i enda sterkere grad, og dermed også bli en viktigere del av markedsmiksen hos forretning. Som vår nye produktsjef vil du jobbe innsiktsdrevet og fortløpende igangsette tiltak for å løse problemene til brukerne. Du vil i meget stor grad jobbe på tvers av organisasjonen, herunder spesielt inn mot kjedene, markedsavdelingen, medlemsområdet, digitaliseringsenheten CoopX, samt IT.

Ansvarsområder

 • Operativt ansvarlig for Coop.no utenom e-handel
 • Være samlende for forretningskrav som stilles til helhetlige kundeflater innen digitale kanaler, og sammen med interessenter prioritere forvaltningsoppgaver og utvikling av de digitale flatene
 • Ansvarlig for kravspesifisering av ny funksjonalitet på digitale kanaler, samt lede løpende forvaltning og utvikling inn mot IT og utviklingsmiljø på vegne av forretningen
 • Superbruker på Epi
 • Ansvarlig for å utvikle brukerreisen på coop.no
 • Utarbeide tydelige mål og KPI’er for å nettstedet og ansvar for å følge opp disse
 • Ansvarlig for brukertesting og fortløpende analyser
 • Bidra til å utvikle og implementere Coops digitale strategi
 • Kontinuerlig arbeid for å utvikle de digitale løsningene til Coop, herunder forbedringer knyttet til bla. funksjonalitet og SEO – med hovedvekt på tekniske tilpasninger
 • Være bindeleddet mellom ulike forretningsområder og IT
 • Ansvar for koordinering og samhandling mellom de ulike produkteierne i Coop

Ønsket kompetanse/bakgrunn

 • Relevant utdanning på masternivå innen tekniske eller merkantile fag
 • Høy digital kompetanse og erfaring fra å jobbe i grensesnittet mellom IT, teknologi og marked
 • Sterk på å jobbe innsiktsbasert og fortløpende analysere prestasjonene til nettstedet
 • Sterk forretningsforståelse og evner å synliggjøre effekt av utviklingsprosjekter
 • Dokumentert lang erfaring med utvikling og forvaltning av digitale kanaler
 • Erfaring med webanalyse og effektmåling
 • Fordel med erfaring fra arbeid med EPI-server
 • Erfaring med utvikling av CMS og malverk på store komplekse nettsteder
 • Sterk på å omsette forretningsbehov til konkrete utviklingsoppgaver
 • God på å sette konkrete mål og kvantifisere dette til konkrete KPI’er
 • God redaksjonell forståelse
 • Erfaring fra smidig utvikling
 • God på å se sammenheng mellom egne, betalte og kjøpte kanaler

Personlige egenskaper

Som person tror vi du er initiativrik og løsningsorientert samtidig som du evner å løfte blikket og peke ut mål og retning. Du har høy gjennomføringskraft, et analytisk hode og du er strukturert i din arbeidsmetodikk. Særlig viktig er det at du er en sterk relasjonsbygger som gjennom å bygge tillitt får gjennomslag og motiverer de rundt deg. Du må også like å jobbe på tvers av fagområder og fagdisipliner.

Hva tilbyr vi deg

 • Svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Utvikle et svært spennende markedsføringsområde med stort potensiale
 • Et svært kompetent miljø både innen forretning og IT
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Vibeke Moen eller Eivind Ruud Johnsen
Kontaktpersoner:

Vibeke Moen

Prosjektleder

976 25 431

vibeke@teft.no
linkedin icon

Eivind Ruud Johnsen

Partner og rådgiver

922 82 349

eivind@teft.no
linkedin icon