Hemmeligheten bak et bærekraftig fagmiljø

Økte kostnader truer

Norske selskaper ansetter markedsførere, kreatører og kommunikasjonsfolk som aldri før. Det har aldri vært enklere for fagfolk i kommunikasjonsnæringen å bytte jobb, og det vil føre til at mange kommer til å gjøre nettopp det. Mange selskaper vil oppleve at det blir ekstra tidkrevende og kostbart å erstatte medarbeidere som velger å bytte jobb.

Succession

-Selskapene som lykkes med å ha et sterkt fagmiljø over tid har ofte en strategi og en kultur for å dyrke frem talenter. Det er jo alltid kjedelig når en viktig medarbeider slutter, men det er lettere å leve med når man vet at det er flere i miljøet som kan ta over rollen, både faglig og kulturelt. Og skal man oppnå det må man passe på at kunnskap og ansvar renner nedover i organisasjonen. Jeg kjenner så mange bransjefolk som har fått lov til å “vokse opp” i en bedrift. De har tatt stafettpinnen og sørget for å opprettholde og utvikle miljøet og leveransene, siden de kjenner bedriften fra innsiden, forteller Jannicke Østlie, som har mange år bak seg i ledende byråmiljøer. De siste årene har hun viet seg til å jobbe med rekrutteringen av unge talenter til de kreative fagmiljøene i Norge.

Dyrt talent?

Det kan virke kostbart å drive med opplæring og gi folk tid til å utvikle kunnskap og evner. Men det er neppe mer kostbart enn å måtte kjøpe nøkkelferdig kompetanse når kultur og den unike samarbeidsformen som hersker på arbeidsplassen uansett må læres.

-I dag utdannes kreative og mange markedsførere i de samme verktøyene og metodene som benyttes av fagmiljøene. Jeg tror aldri nyutdannede har hatt bedre forutsetninger til å raskt kunne bidra operativt enn nå. Pandemien har dessuten bidratt til at både utdanningsstedene og studentene er forberedt på at det settes høye krav til produktivitet og evne til å markere seg positivt, sier Jannicke, som ved siden av “dagjobben” også er sensor på den kreative fagskolen til Høyskolen Kristiania (tidl. Westerdals).

Skaper lojale medarbeidere

Godt miljø og faglig utvikling er i følge den årlige Bransjerapporten de aller viktigste argumentene for å ikke bytte jobb. Ved å slippe til, og utvikle talent gir man seniorene en spennende utfordring i å lære opp unge talenter, og være gode forbilder. Man viser at miljøet prioriterer faglig utvikling. I bytte får man ansatte som kanskje vil tenke seg om en ekstra gang når en annen arbeidsgiver lokker med høyere lønn, og denne verdien er ekstra høy i perioder der etterspørselen etter folk med erfaring er høy.

Mer enn rekruttering

Når man ansetter unge er det viktig å finne den rette basiskompetansen, men det er ikke det eneste. Egenskaper og match med kultur er ofte enda viktigere når man ansetter talenter.

– Caser og vurdering av kandidatens arbeid og talent er en ting, men det er vel så viktig å finne mennesker som blir motivert av å jobbe i akkurat det miljøet vi jobber for. Jeg bruker mye tid med kandidatene, og ofte er dialogen med nærmeste leder tett gjennom hele prosessen og et stykke ut i ansettelsen. Det kan være fint å ha en å sparre med, både for den nyansatte og for den som er lederen, forteller Jannicke.

Jannicke og teamet i Teft kan hjelpe din bedrift med å redusere personalkostnadene og på sikt bidra til en mer robust organisasjon. Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan man bemanner for fremtiden i et presset marked.