Vil du være med på å ta NAF inn i fremtiden?

NAF aksellerer. En ny strategi er lagt, der både nye kontorlokaler og arbeidsmetodikk er en viktig del av faktorene som skal sette føringene for organisasjonens videre utvikling.

-Vi så at vi måtte ta grep for å bli en attraktiv arbeidsplass for flinke folk som vil være med å ta NAFs utvikling videre inn i fremtiden. Vi skal gjennom den største transportrevolusjonen siden hest og kjerre. I denne revolusjonen forandrer også NAF seg, og vi er i en spennende prosess der vi endrer både måten vi jobber på, hvilke verdier vi skal gi våre medlemmer og hvem som skal være våre medlemmer, forteller Bjørn Gundersen, leder Digitale kanaler NAF.

NY ARBEIDSMETODIKK

I desember flyttet de inn i nyoppussede og moderne lokaler i Skippergata. Der er ingen dager like. Når de ansatte kommer på jobb om morgenen finner de frem tingene sine i hvert sitt skap i foajeen. Deretter gjelder det å finne en arbeidsplass som passer dagens oppgaver. Her er det beregnet tre stoler per ansatt, for å gi medarbeiderne rom og fleksibilitet. De kan velge å jobbe fokusert og uforstyrret i et lite avlukke, eller i fellesskap med andre i større landskap.

-Vi har en agile arbeidsmetodikk der vi jobber tverrfaglig i team på tvers av fagmiljøer med engasjerte mennesker fra hele organisasjonen. Vi ser at både kreativitet og effektivitet øker på denne måten. Det er et tillitsbasert system, der sjefen ikke nødvendigvis sitter i nærheten, forteller Bjørn.

Den nye arbeidsmetodikken er blitt tatt godt i mot av de ansatte, og NAF gleder seg til å se hvor den nye satsningen vil ta dem.

-Det har vært en reise, men det ser ut som alle trives veldig godt med dette. Vi merker også at interessen rundt det å jobbe i NAF har økt, og vi har rekruttert inn flere ressurssterke ledere og medarbeidere den siste tiden. Det er en veldig spennende utvikling vi er en del av nå, forteller Bjørn.

DIGITAL RESSURS TIL ANALYTISK ROLLE

Analyse og kundeinnsikt er sentralt for alt NAF jobber med, og det er i sentrum av dette de nå er på jakt etter en nøkkelperson i rollen som digital analytiker. Digital avdeling i Marked og digital analyse har som oppdrag å optimalisere digital kommunikasjon, CRO og brukeropplevelsen i digitale kanaler og arbeide med digitale tjenester som f.eks reiseplanlegger.no og Mitt NAF. Her trer du inn i Markedsavdelingen og  tverrfaglig team for å arbeide ut gode løsninger sammen med innholds-, markeds-, og techkolleger.


– Oppgavene er ofte hypotesedrevet og vi bruker mange forskjellige metoder for å skaffe oss innsikt. Jeg jobber på tvers av fagområder og har veldig frie tøyler til å løse oppgaven. Det er mye forskjellig – i positiv forstand, sier Tom-Marius, som jobber som digital analytiker hos NAF i dag.

– NAF jobber innsiktsbasert og det er veldig moro å kunne bidra til at NAF tar gode beslutninger. Jeg arbeider med brukertester og ulike datakilder som eks. Google Analytics, mediabyrådata, CRM-data og NAF Senter data. I tillegg jeg brukt en del tid på den nye Business Intelligence plattformen vår i Power BI. Med 500.000 medlemmer genereres det enorme menger data, og utfordringen er å omsette dette til relevant innsikt, avslutter analytikeren.

Syns du dette høres interessant ut?

Les mer om stillingen her