3x Maren: Alle heter Maren. Alle er Performance Marketing Specialists i Metro Branding. Våre tre «kvinner fra havet» legger digitale annonsestrategier for kundene våre fra bryggekontoret ved Sandefjordsfjorden. Fra venstre: Maren Qvale, Maren Merakerås og Maren Fossdal.