KLP vinner i digitale kundeflater

KLP investerer både i folk og digital utvikling for å styrke selskapets posisjon i fremtiden. Målet er å møte brukerne på nye smarte måter; riktige flater, kanaler og teknologier.

KLP satser på digital utvikling og økt kompetanse innen fagområdene forretningsutvikling, interaksjonsdesign og grafisk design, blant annet. Målet er å møte brukerne på nye og smarte måter, raskt og sømløst, i tråd med deres forventninger og i tråd med ny teknologi.
– Vi ønsker at brukerne opplever at det er enkelt å være kunde hos oss, og at vi kan bidra til økt grad av selvbetjening og digitalt salg. Det er verdt å merke seg at nærmere en million nordmenn har et forhold til KLP. Spørsmål rundt pensjon og egen økonomi oppleves vanskelig og komplisert for de fleste, og som Norges største pensjonsselskap har vi både et ansvar og en ambisjon om å hjelpe, forklarer Ole Johan Heum, Leder Digital Kundefront i KLP.

Enkelt å være kunde
Ved å ha de riktige tjenestene og smarte digitale løsninger ønsker KLP i større grad å sette brukerne i stand til å ta de riktige valgene når det gjelder pensjon og økonomi. Og selvfølgelig ønsker de å styrke egen posisjon som den aktøren som er best på pensjon.
-Vi skal sikre at vi når ut til våre målgrupper med vårt gode tjenestespekter innen bank, forsikring og fond, i tillegg til å tilby gode digitale verktøy til våre offentlige kunder og bedriftskunder, sier Heum.

Viktig å tenke sømløst
Heum leder avdelingen Digital Kundefront som består av forretningsutviklere, interaksjonsdesignere, grafiske designere, og produkteiere på web og på designsystemet. Avdelingen ligger under divisjonen Marked og kommunikasjon og har ni ansatte. I tillegg drives utviklingen sammen med eksterne konsulenter.
-Hele avdelingen jobber tett med IT i utviklingen av digitale løsninger, og vi har spesielt ansvar for en helthetlig merkevare- og brukeropplevelse, utforming, flyt og funksjonalitet av våre digitale kundeflater, sier han.

Investerer og utvikler
Bare i 2018 har Digital Kundefront utviklet og laget blant annet en ny pensjonsveileder, bidratt i ny kjøpsløsning for skadeselskapet i KLP, levert en ny løsning for å søke finansieringsbevis for boliglån og videreutviklet klp.no på ny designprofil
– Vi har som mål å være en ekte, tydelig og fremtidsrettet ekspert – en som vil godt. Da må vi styrke vår attraktivitet, både som arbeidsgiver og som et annerledes finansselskap, avslutter Heum.

Ønsker du å vite mer om mulighetene i KLP? Ta kontakt med oss i Teft.