IT-Arkitekter som former fremtiden for retail

Varner søker dyktige IT-arkitekter til tverrfaglige team for å møte konkurransen i markedet med en solid og skalerbar struktur.

Varner er en utfordrer for store internasjonale konsern som Amazon, Zalando og flere andre som sloss om å lage brukervennlige og robuste løsninger som gjør det enkelt for folk flest å handle på nett og i butikk.

For å konkurrere i dette markedet må den underliggende strukturen være solid og skalerbar, og da trengs det dyktige IT-arkitekter som forstår både behovet for solide kjernesystemer og innovasjon.

-Løsningene vi lager skal støtte de forskjellige fagområdene med verktøy, faktabasert innsikt, automatisering og funksjonalitet som bidrar til økt hastighet og fleksibilitet. Det handler om å forstå behovene til brukerne, og ta en aktiv rolle i å implementere og teste løsningene i sammen med resten av teamet, forteller Ole Martin Holt-Jacobsen, Varners Head of Architecture.

Vi bygger miljø og kultur

Christian Lie, fungerende leder for IT Value Chain, forteller at de i Varner IT jobber med å etablere team som speiler forretningen.

-Dette gir oss i IT og i forretningen samme prioriteringer og forståelse av behov og muligheter. Dette gir våre spesialister viktige innspill og perspektiver i dialogen med hvordan å utvikle tjenester i et selskap som er Customer Obsessed!

Varner IT har en lang og god historikk på å levere bunnsolide IT-tjenester. ITs grunnfjell består og ERP, butikk og produktsystemer vil også være bærebjelken i fremtidens Varner.

-Utfordringen ligger i hvordan man skal knytte digital innovasjon og grunnfjellet sammen på en måte som gir 24/7 tjenesteproduksjon, samtidig som man driver hurtig utvikling etter smidig og innovasjonsmetodikk. På dette området har Varner gjort mye på både organisering og rekruttering for å utnytte teknologi, data og kunnskap på den beste måten, og nå skal vi løfte dette enda mer, forklarer Christian Lie.

Knytte drift og forvaltning med miljøer for digitalisering

I mange selskaper er fortsatt sentrale IT-roller skjult i organisasjonen, men i Varner ser de viktigheten av å samarbeide tett med alle deler av virksomheten for å skape en kultur hvor man jobber sammen for å drive selskapet fremover, uansett hvilken rolle man har.

-Vi er overbevist om at brukervennlig og velfungerende teknologi bygger grunnlaget for å forsvare og styrke posisjonen vi har i markedet. Dessuten har Varner alltid hatt en sterk kultur og et godt samhold, og vi nyter godt av det når nye fagområder og roller skal være med å spille en viktig rolle i utviklingen og lønnsomheten i selskapet, sier Christian Lie.

IT har lagt ned mye arbeid i å speile organisasjonen for å sikre at drift, forvaltning og utvikling av nye løsninger støtter opp under de forretningsmessige behovene – både gjennom organisering, arbeidsform, verktøy og forankring av dette.

Hele Varner går helt og fullt inn i endringsreisen, og IT er en sentral del av dette arbeidet. Å knytte butikk og internetthandel sammen i den beste kundeopplevelsen krever at både forretning, IT og miljøer for innovasjon og utvikling jobber tett sammen.

-Arkitektene vil jobbe tett sammen for å sikre at vi finner balansen mellom det eksisterende IT-miljøet og det nye – begge deler må fungere for at Varner nå sine mål.  På denne reisen søker Varner nye eksperter som kan se helheten på tvers av selskapet og innen verdikjeder, forteller Christian Lie.

Varner IT rekrutterer for å styrke evnen til å drive endring

For Varner er kjernen kompetanse om forvaltning og utvikling på tvers av informasjon, integrasjon, funksjon, teknisk og sikkerhetsarkitektur i et komplekst miljø.

-Mange har med seg erfaring fra ERP-systemer og Product Lifecycle Management fra store selskaper, og kombinert med viljen til å drive utvikling av IT for butikk og internett med customer obsession. Og erfaring fra andre industrier i endring vil være av interesse, da Varner også ønsker å trekke til seg impulser utenfra, forteller Lie. 

-Det betyr at vi er åpne for folk med forskjellig erfaring og fartstid, så lenge de virkelig har lyst til å bli med å spille på laget vårt. Vi har mange med lang erfaring, og mange som er tidlig i sin karriere. Vi vet at når man starter å jobbe hos oss tar det kort tid før man lar seg motivere av fremdriften og energien som er i Varner, avslutter Christian Lie.

Les mer om Varners digitale satsning her