Entra etablerer ny digital enhet

Entra har bransjens mest fornøyde kunder og ligger langt fremme i utviklingen av miljøvennlige og fremtidsrettede kontorer. Nå søker Entra en leder for digitalisering og IKT som kan bidra til flere smarte løsninger til sluttbrukerne.

1. august 2018 lanserte Entra en app som har til hensikt å gjøre hverdagen til de 40.000 menneskene som jobber i et Entrabygg enklere. Dette er bare et av mange innovative prosjekter Entra har satt i gang den siste tiden.

-Vi har gjennomført en god del spennende prosjekter som bidrar til en bedre kundeopplevelse. Gjennom sentral styring av tekniske anlegg på over 60 bygg direkte fra vårt kundesenter løser vi nå problemer før kundene merker det. Vi har lansert vår egen bygg-app som gjør hverdagen enklere for våre kunder. Vi tester nå flere løsninger for «smart bygg»-teknologi og ser at vi gjennom bruk av sensorteknologi har store muligheter for å gjennomføre mer behovsstyrt vedlikehold og drift av våre bygg, forteller Sonja Horn, direktør digitalisering og forretningsutvikling i Entra.

Der de mest fornøyde menneskene jobber

Med Entra sin nye visjon ”Entrabygg – der de mest fornøyde menneskene jobber” flytter Entra fokuset helt ut til hver enkelt person som jobber i deres bygg.
-De fleste av oss tilbringer mer enn halvparten av tiden vi er våkne på jobb. Vi mener at vi har mulighet til å bidra til å skape gode arbeidsplasser og å gjøre hverdagen enklere for de som jobber i våre bygg. Det vil også gjøre det enkelt å velge Entrabygg når du er på jakt etter nye kontorer, sier administrerende direktør Arve Regland, og legger til:
-Ny teknologi skal bidra til en enda bedre kundeopplevelse, og vi mener mulighetene er store, sier han.

Får lede Entras digitale satsning

Når Entra nå ansetter en leder for digitalisering og IKT er det for å befeste Entras posisjon som en innovativ og ledende aktør i kontormarkedet.
-Vi skal i fremtiden også bli oppfattet som en preferert samarbeidspartner ved valg av kontorløsning. De ansatte er en av de dyreste innsatsfaktorene i enhver virksomhet, og lykkes vi med å skape et arbeidsmiljø der de ansatte hos våre kunder trives så er det den største merverdien vi kan gi til våre kunder, sier Sonja Horn, direktør digitalisering og forretningsutvikling i Entra.
Entra søkte en leder som ser muligheter i ny teknologi og som kan stake ut kursen for Entras videre digitale satsning.
-Vår satsning handler om at vi allerede har en veldig sterk posisjon og oppfattes av mange som markedsleder. For å befeste posisjonen må vi øke innovasjonstakten og ta i bruk teknologi som gjør oss enda mer relevant for dagens og morgendagens kunder.

Bakgrunn

Entra ASA opprettet i 2018 en ny digital forretningsutviklingsenhet og Teft ansatte en leder for denne. Leder for digitalisering og IKT har ansvaret for å bygge opp nye digitale tjenester og forvalte eksisterende applikasjoner og tekniske løsninger. Lederen har ansvaret for en avdeling bestående av fire årsverk, hvorav to nye ressurser ble rekruttert med hjelp fra Teft.