Elscoop Group – en offensiv utfordrer i elektromarkedet

Elscoop Group er et ungt og innovativt konsern i elektrobransjen som eier, driver og utvikler attraktive og velrennomerte elektrikervirksomheter på Østlandet og i Trøndelag.

På hovedkontoret på Lierstranda sitter det 10 personer, og fordelt over 18 datterselskaper teller gruppen omtrent 550 ansatte. Nå søker Elscoop Group en markeds- og kommunikasjonsansvarlig til å profesjonalisere markedsarbeidet for konsernet og de lokale selskapene de eier.

Målsetningen er at de med finansiell eier, Credo Partners, i ryggen, skal bli den ledende multilokale elektroinstallatøren i Norge.

Terje Myhre begynte i jobben som konsernsjef i Elscoop Group for snart et år siden. Han beskriver eiersituasjonen som positiv, og en som gir finansielle muskler til å gjøre oppkjøp og påse organisk vekst i tråd med selskapets mål og ambisjoner. Om ikke lenge skal selskapet offisielt bytte navn, og med det gjennomføre en re-brandingprosess for å fornye og forsterke merkevaren.

Som ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig vil man få være med på reisen, og utfylle en viktig rolle sentralt, og ut mot de lokale datterselskapene.

Terje Myhre er konsernsjef i Elscoop Group.

– Dette er en veldig sentral rolle i konsernet. Man hopper på et tog i fart, men vi er fremdeles under oppbygging, så her er det store muligheter for å være med på å forme og utvikle. Vi er et konsern som nærmer oss milliardomsetning, men som likevel er i støpeskjeen. Det nye navnet lanseres før sommeren og med det foreligger et spennende arbeid i form av strategiske diskusjoner, implementering av ny merkevare og grafisk profil. Alt for å bygge kjennskap i markedet. Elscoop Group er for mange fremdeles en godt bevart hemmelighet. Det skal vi gjøre noe med, fastslår Myhre.

Elscoop Group vokser raskt og om lag tre til fem selskaper kommer til hvert år. 2020 var, pandemi til tross, konsernets hittil beste år.

– Vi vokser, bygger og forsterker lokale selskaper der de er. Der andre elektro-grupperinger samler alle oppkjøpte selskaper under ett merkevarenavn, gjør vi det motsatte. Vi tror på sterk lokal tilstedeværelse, men gir datterselskapene våre fordeler og styrke kun en større gruppering kan gi. Vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige er en etterlengtet ressurs både sentralt og ute hos de lokale selskapene. Vi skal profesjonalisere og bistå sentralt i markedsarbeidet for å bygge kjennskap og ta større markedsandeler, sier Myhre.

I dag består gruppen av 18 elektroselskaper fordelt på Østlandet og i Trøndelag, alle med sterke posisjoner i ulike konkurransesituasjoner. Strategiske prosjekter som gruppens bærekraftsstrategi og fokus på digitalisering og kompetanseutvikling er eksempler på stordriftsfordeler som gagner datterselskapene.

Gjennom gruppen får mindre, lokale aktører tilgang på kompetanse, nettverk og verktøy som styrker posisjonen deres lokalt. Lederne i selskapene er tydelige på at de ønsker bistand og støtte i markeds- og kommunikasjonssammenheng.

– Datterselskapene våre jobber som tidligere etter at de er blitt del av Elscoop Group, men får tilgang til kompetanse, nettverk og systemer som gir dem større muskler lokalt. Vi skal kombinere fleksibiliteten, effektiviteten og den personlige servicen til et lite selskap med ressursene til et stort selskap. Jobben til vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige vil gjøres sentralt fra hovedkontoret, men for å lykkes i rollen er personen avhengig av å bygge kjennskap til de ulike datterselskapene for å forstå de ulike merkevarene og konkurransesituasjonene, og for å danne seg et overblikk og helhetsbilde. Dette er en etterlengtet ressurs for lederne våre der ute, som også ønsker økt fokus på digital markedsføring, utdyper Myhre.

Elscoop Group er et ungt konsern og sådan en utfordrer i markedet som på enkelte områder gjør ting litt annerledes enn andre aktører i markedet.

– Med nytt navn, re-brandingprosess, fokus på merkevarebygging og ambisjoner om videre vekst, blir vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid ekstremt viktig i tiden fremover. Den nye rollen skal bidra til å sette vår kommunikasjonsstrategi og utarbeide markedsplaner, og dernest bygge opp et kompetansesenter internt i gruppen med folk som kan være med å utvikle og eie denne agendaen. Blant annet blir samarbeid med Elscoop Groups utviklere viktig for å få på plass systemer som skaper en bedre struktur for markeds- og kommunikasjonsarbeid internt, legger Myhre til.

Myhre beskriver et godt og uformelt miljø på hovedkontoret på Lierstranda.

– Vi er et lite team hvor alle, uavhengig av posisjon, får delta i strategiske prosesser på konsernnivå. Samtidig er man som fagperson og spesialist på sitt område en viktig brikke i det totale bildet. Vi opplever lønnsomhet og vekst, og kan dermed unne oss å fokusere på muligheter. Denne medvinden setter et positivt preg på både stemningen i selskapet, arbeidshverdagen og de ansatte, avslutter Myhre.