-DOGA skal være en synlig, relevant og sentral næringslivs- og innovasjonsaktør

I 2019 skal DOGA tydeliggjøre og styrke sin nasjonale rolle og jobbe videre for å fremme bruk av design og arkitektur i hele landet. Det er noe av bakgrunnen for at DOGA nå søker etter en kommunikasjonssjef.

DOGA jobber for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. Målet er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

– Designere og arkitekter har en kompetanse som er helt nødvendig dersom vi skal klare å løse de stadig mer komplekse utfordringene vi står overfor, særlig innen bærekraft. Uavhengig av bransje og sektor, kan design og arkitektur utløse et uutnyttet potensial for innovasjon og verdiskaping, sier Tor Inge Hjemdal, adm.dir i DOGA.

Innovativt, grønt og bærekraftig

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet. Hvert år mottar de et tilskuddsbrev som fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for tilskuddet som mottas over statsbudsjett. I tilskuddsbrevet for 2019 heter det blant annet at DOGA skal bidra til omstilling av norsk økonomi og til en samlet verdiskaping i Norge innenfor bærekraftige rammer.

-Vårt hovedmål er design- og arkitekturdrevet nyskaping i næringslivet og offentlig sektor. Innunder dette ligger at vi skal bidra til økt konkurranseevne i næringslivet, bidra til å fornye offentlig sektor, og at vi skal gi gode design- og arkitekturpolitiske råd, sier Hjemdal.

Lokale initiativ med virkning nasjonalt

En prioritering for 2019 er å styrke DOGA sin nasjonale rolle og fremme bruk av design og arkitektur i hele landet.

-Det er og blir viktig for oss å samarbeide med lokalt forankrede initiativ med potensial for økt verdiskapning, og styrke samarbeidet med tilsvarende miljøer i hele landet. Vår kompetanse og aktivitet griper over flere sektorer, og vi må jobbe enda bredere og på tvers av ulike sektorer for å løse vårt samfunnsoppdrag, sier Hjemdal.

En viktig rolle for den nye kommunikasjonssjefen som skal ansettes blir å posisjonere DOGAs arbeid, synliggjøre resultater og effekter av prosjekter der DOGA er involvert, og å ha tett kontakt med norske bedrifter og offentlige virksomheter.

-Vedkommende skal bidra til å posisjonere DOGAs arbeid, samt synliggjøre resultater og effekter av prosjekter hvor vi er involvert, sier han.

Du kan lese mer om DOGA, prosjekter og nyheter her.

Har du sett DOGAs siste film om dårlig design?