If skadeforsikring: – Vi er midt i en spennende endringsreise!

If skadeforsikring er inne i en epoke der det satses stort på digital utvikling. -Som en del av det, jobber vi nå med å designe nye digitale tjenester som er kundesentrerte, forteller Elizabeth Strand, leder for UX i If.

-Vi opplever at kundens bruk og ønsker rundt forsikring er i stor endring. Samtidig så foregår det en rivende teknologisk utvikling som endrer hele forsikringsbransjen. I If skal vi møte dette med å med å være mer tilstede i hverdagen til våre kunder. Digitale tjenester er en stor og viktig del av det å møte våre kunders behov. Å tilby løsninger som hjelper kunden når de trenger det der de er, og måten de trenger det på. Dette gir grunnlag for å tenke nytt, lage kundefokuserte, digitale tjenester og å få de mest fornøyde forsikringskundene, forteller Elizabeth Strand, leder for UX i If skadeforsikring.

– Et eksempel er at vi var tidlig ute med legekonsultasjon via mobil som en del av helseforsikringen. Mange helsespørsmål kan
enkelt løses ved en videokonsultasjon, og kunden får kort ventetid, og slipper å reise til legen. Et annet er at vi gjør det mulig for bedriftskunder å forsikre alle bilene sine bare ved å legge inn organisasjonsnummeret – resten av informasjonen bruker vi registre til å fylle ut, så kunden slipper. Kunden får et tilbud på forsikring for alle bilene i bedriften i løpet av sekunder. Hvor enkelt er ikke det?

Elizabeth jobber i avdelingen for digital transformasjon i If, der de jobber med et program som heter Waypoint. De utvikler digitale tjenester som If skal satse på nå og i fremtiden.

-Waypoint vil få stadig større påvirkningskraft fremover, så de som jobber her får virkelig mulighet til å skape noe som vil utgjøre en stor forskjell for hele selskapet og kundene, fastslår UX-designeren.

-Lag en pilot, så lager vi mer

Brukerinnsikt er et viktig grunnlag for alt arbeidet som gjøres hos If. De legger tid i å forstå hva kundene er opptatt av før de lager nye tjenester. Det blir også brukertestet også mye underveis i prosessen.

-Dette gir oss en god pekepinn på om tjenester kan lykkes eller ikke før lansering. Deretter er det viktig for oss å få løsningene ut til de som skal bruke den så raskt som mulig. Vi lager piloter med få sluttbrukere. Det er først da vi virkelig lærer hva som er viktig for kundene, hva som
fungerer, og hva som ikke fungerer, forklarer Elizabeth.

-Vi har for eksempel startet arbeidet med et helt nytt kundeservicesystem. I denne prosessen har vi reist rundt til de ulike kundesentrene våre i Norden og brukertestet prototyper for det nye systemet. Målet var å sjekke om grunnkonseptet fungerte for brukerne. Nå har vi begynt å kjøre piloter, og vi får mange tilbakemeldinger fra kundeservice om hva de liker og hva som må endres, forteller Elizabeth engasjert.

De er igang med å utfase gamle systemer samtidig som de skaper bedre tjenester for kundene og et helt nytt kundeservicesystem. På samme tid endrer de også arbeidsmetodikken i organisasjonen.

-Vi jobber mye med å skape gode rammer for teamene våre. Vi jobber tverrfaglig i team og er  bevisst på at rollene i teamet skal utfylle hverandre. I Waypoint skal du bli tatt godt vare på og respektert for det du kan bidra med. Alle skal kunne føle seg trygge og ha tillit til hverandre. Vi har fått tilbakemeldinger på at de som jobber her føler at de får rom til å få utført oppgavene sine og virkelig bidra med sin kompetanse. Vi vil virkelig være gode til å jobbe sammen og til å hjelpe hverandre med å lykkes, forteller UX-lederen.

Shuffleboard, dart og vaffel-fredag

Waypoint har nylig flyttet inn i helt nyoppussede lokaler på Vækerø. I forkant spurte de medarbeiderne sine om hva som var viktig for dem med lokalene. Folk ville ha et tilrettelagt stand up rom. Flere møterom. Flere whiteboards. Mer ro rundt plassen sin, i kombinasjon med flere sosiale soner for å kunne ta en fagprat eller pause. Dart og shuffleboard var også på ønskelista. Og vafler hver eneste fredag!

Og sånn ble det. Gulvene er kledd i glade farger, lokalene er åpne og lyse, det er sosiale møteplasser, samtidig som det er mulig å gjemme seg bort for å jobbe i fred eller ta en telefon.

-Vi har fokus på at folk skal trives på jobb og ha det de trenger for å få gjort en god jobb. Det er en kontinuerlig prosess. Vi har coaching på arbeidsprosess, feedback sessions og workshops for å finne løsninger på hvordan vi kan jobbe aller best sammen, forteller Elizabeth.

Nå skal Waypoint utvide teamet med tre nye medarbeidere, en senior grafisk designer og to senior interaksjonsdesignere.

-Det nye ansatte hos oss vil merke, er det svært tydelige kundefokuset, og viktigheten av å jobbe agilt i kryss-funksjonelle team for å kunne levere kontinuerlig. Det er en utrolig spennende endringsreise vi er på her i If. Disse stillingene vil kunne ha stor innvirkning på hvilke tjenester vi kan levere til våre kunder og hvordan vi jobber for å utvikle de, avslutter Elizabeth.