Digital endringsreise i Frelsesarmeen – skal treffe med effektiv og personalisert kommunikasjon

Såpe, suppe og frelse. Lange tradisjoner. Uniformer og offiserer. Alle kjenner til dem, men hvem er egentlig menneskene som jobber i organisasjonen? Og hvilke faglige utfordringer kan man få bryne seg på fremover? Vi tok praten med Adelheid Sæther, leder for marked og innsamling i Frelsesarmeen.

Adelheid har bakgrunn som bærekraftssjef i Flytoget, jobbet som administrasjons- og hospitality direktør for Ski VM i Oslo 2011 og har utover det bred erfaring fra ulike leder jobber i reiselivsbransjen. De siste årene før hun kom til Frelsesarmeen jobbet hun for UNICEF og Kirkens Bymisjon som Fylkesaksjonsleder i forbindelse med TV-aksjonen. Hun har med andre ord en bred og variert bakgrunn, men noen ting har alle disse rollene til felles; de har bydd på utfordringer, omstilling og nye måter å tenke kommersielt på og alle bedriftene har hatt et tydelig verdigrunnlag.

– I Frelsesarmeen finnes det et stort potensial og i min jobb får jeg mulighet til å påvirke og utvikle. Det trigger meg. Dessuten er Frelsesarmeen en sterk merkevare, med en transparent og proff organisasjon, i tillegg til at jobben vi gjør bidrar til å gjøre en forskjell for andre. Det har alltid vært viktig for meg at bedriftene jeg har jobbet for har hatt tydelige visjoner og et godt verdigrunnlag som jeg kan identifisere meg med, forteller Adelheid.

Adelheid Sæther, Frelsesarmeen

Meningsfylt oppdrag

Frelsesarmeen er som kjent en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. Organisasjonen er til stede i over 130 land, der de tilbyr «suppe, såpe og frelse» for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov.

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, som har eller har hatt rusproblemer, er ensomme, arbeidsledige, innsatte i fengsel, utsatt for omsorgssvikt, psykisk syke, arbeidsinnvandrere, ofre for menneskehandel og andre. Frelsesarmeen har dessuten vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

De er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon og i Norge har de rundt 300 mangfoldige enheter på små og store steder over hele landet. Adelheid er ikke selv kristen, men hun deler verdisynet knyttet til medmenneskelighet og nestekjærlighet, noe hun har til felles med alle som jobber i organisasjonen. Som leder er hun opptatt av tillit og lagånd.

– Jeg ønsker å skape et miljø der man kan være åpen og våger å ta plass. Jeg er tilhenger av tillitsbasert og verdibasert ledelse, og ønsker å bygge et team der alle utfyller hverandre. For å lykkes mener jeg det er viktig å jobbe tverrfaglig og dele kunnskap med hverandre, samtidig tar et felles ansvar for å drive utviklingen videre, forklarer Adelheid.

Spennende endringsreise

De siste to årene har Adelheid jobbet med å bygge opp avdelingen som skal jobbe videre med å systematisere og effektivisere kunde – og giverreisene til Frelsesarmeen for å få flere til å gi sin støtte. De har og holder på å rekruttere to viktige roller til avdelingen som vil være sentrale i dette arbeidet. De har nylig rekruttert en markedsanalytiker og skal ansette en Customer Journey Lead.

– Disse to stillingene skal være hands-on på det. Vi ønsker å få med oss personer som vil påvirke og omstille. Her finnes det bare muligheter. Mandatet fra ledelsen er raust og tydelig, så her er det bare å sette i gang. Vi har en god kultur for raske beslutninger og vi ser etter mennesker som liker å få ting til å skje, forteller Adelheid.

Nytt CRM-system

Høsten 2019 tok Frelsesarmeen i bruk Winorgs CRM-løsning og den nye markedsanalytikeren skal bidra til optimal bruk av CRM- systemet, sørge for aktuell datafangst, utvikle nye analysemodeller og bidra til datadrevne marked og innsamlingsaktiviteter for å øke bidragene fra ønskede målgrupper.

– Våre eksisterende givere er svært lojale og gir oss store pengegaver, disse giverne skal vi ta godt vare på. Basert på kunnskapen om disse giverne jobber vi kontinuerlig med å fylle på databasen med nye givere og vi trenger å videreutvikle våre konsepter for faste givere, digitale giverkanaler, giverskjemaer og så videre, forteller Adelheid.

Dette arbeidet ivaretas av seksjonen Marked og innsamling, i samspill med den øvrige Kommunikasjonsavdelingen. De to nye rollene blir en del av seksjon Marked og innsamling, som vil telle ni personer. De vil også jobbe tett med kolleger i Kommunikasjonsavdelingen som seksjonen er en del av, i tillegg til samarbeid med CRM–teamet, som ledes av Tone Ytterhaug. Hun bekrefter at arbeidet med CRM i organisasjonen vil bli svært spennende fremover.

– Det skjer utrolig mye spennende på dette feltet hos oss. Nå har vi lært oss systemet og jobber med å få det til å fungere i praksis i kampanjer, få på plass gode rutiner og prosesser. Målet er at dialogen med giveren skal bli så sømløs som mulig. Å komme til et system som er i drift som nå er noe annet enn å komme inn i et prosjekt. Det markeds- og innsamlingsseksjonen sammen med CRM- teamet jobber med nå, er å utarbeide rutiner og finne ut hvem som skal gjøre hva. Her vil de som kommer inn ha store muligheter til å påvirke det videre arbeidet, sier hun.

Winorg er et norsk teknologiselskap som utelukkende fokuserer på å hjelpe nordiske organisasjoner med å lykkes, og har vært tett samarbeidspartner og konsulent for Frelsesarmeen i arbeidet med å få på plass en ny og mer effektiv CRM-løsning.

– Frelsesarmeen er en fremoverlent organisasjon, drevet av nysgjerrighet og innovasjon. De fremstår profesjonelle i sitt arbeid med fundraising mot privatmarkedet. De er en stor organisasjon med mange strenger å spille på i markedskommunikasjonen, noe som gjør det spennende å jobbe med giverreiser og kundedialog. De jobber veldig godt og målrettet med å bli datadrevne. De har nå god kontroll på giverne og medlemmene sine, som de jobber analytisk og godt med – også kreativt, forteller Anders Bolstad, seniorrådgiver i Winorg.

– Det har vært veldig spennende for oss som software leverandør å jobbe med Frelsesarmeen. De har ambisjoner og et formål om å ta vare på mennesker og hjelpe dem som trenger det, og stiller krav til leverandørene sine for å oppnå dette. Det er givende for oss, avslutter han.