Creuna: -Det kreative samspillet mellom kompetansene er vår styrke

Det er lett å la seg imponere av prisdrysset over Creuna de siste årene. Selskapet har mottatt en rekke gjeve priser for sine arbeider, og det er ikke vanskelig å forstå at Creuna har blitt et av de sterkeste miljøene i Norden på sine fagområder.

– I Creuna er vi mange kompetanser som jobber tett sammen, og det gjør at vi får gjort store prosjekter og har en gjennomføringskraft som er helt unik. Det interne samarbeidet gjør oss i stand til å løse utfordringer og skape løsninger som gjør våre kunder til vinnere i et omskiftelig marked, sier Tone Bergan, Director Design i Creuna.

 

Leder med lang erfaring

Det var i fjor at Tone takket ja til å lede Creunas designavdeling, som er et av de største designmiljøene i Norge. Hun kom da fra Uniform og har mer enn 20 års erfaring fra designbyråer i inn- og utland.

-Nesten alle som begynner å jobbe hos oss blir litt overrasket over hvordan vi jobber med design, teknologi og kommunikasjon i tverrfaglige team. For meg er Creuna et attraktiv sted å jobbe fordi vi har muskler og vilje til å gjøre ting skikkelig fra start til slutt og vi har kapasitet til å gå i gang med virkelig store og komplekse prosjekter, sier hun.

Tone leder en stor og mangfoldig gruppe med designere, som alle jobber integrert med strateger, teknologer, reklame og kommunikasjon for å skape verdifulle merkevarer, tjenester og brukeropplevelser. Det er givende og det er krevende.

-Vi ser på at det kreative samspillet mellom kompetansene som Creunas største styrke, men i det ligger det også masse friksjon fordi vi ser ting ulikt og fra hvert vårt faglige ståsted og fordi det er stor grad av kompleksitet i prosjektene. Friksjon utvikler oss og det er summen av det vi klarer å oppnå sammen som gjør oss skikkelig stolte og ikke minst kundene fornøyde, sier hun.

 

Krevende å være i endring

For kort tid siden gjennomførte Creuna en undersøkelse blant sine kunder. Hovedpunktene fra den er at digitaliseringen og økt fokus på teknologi krever helt nye måter å jobbe på og en ny endringstakt i innovasjonsarbeidet. Den sier også noe om at kundene strever med å mobilisere til endring i egen organisasjon og og at det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse for å få fart på innovasjonsarbeidet.

-Våre kunder opplever at det å stå i kritiske forretningsutfordringer er vanskelig.  Mange vet at de må gjøre noe og at det vil kreve prioriteringer, men de trenger hjelp til å manøvrere og gjennomføre beslutninger i egen organisasjon – kanskje fordi samhandlingen internt ikke fungerer så godt, sier Tone.

Å få ta del i store, komplekse og viktige prosjekter av betydning for brukere og befolkningen er noe medarbeiderne i Creunas designavdeling setter pris på.

-Det er en seriøsitet i de prosjektene vi involveres i, og det kjennes godt at vi har kompetanse og ballast til å være gode rådgivere ved ulike problemstillinger. Vi skal sette pris på den posisjonen og den styrken vi har, men vi skal samtidig drive innovasjon på egen tjenesteutvikling fordi vår egen bransje er i endringsprosess. Vi ønsker å være i front av utviklingen i vår egen bransje, samtidig som vi hjelper kundene med deres problemstillinger, sier Tone.

 

Her kan du lese mer om Tone og om noen av arbeidene Creuna har gjort.