helene-facchini

 – Vi er om lag 30 personer som jobber med kommunikasjon og markedsføring internasjonalt. I Norge er vi dag et team på tre personer, og vi har kollegaer i 11 land, som vi jobber tett med. Vi jobber i matrise og sitter i internasjonale arbeidsgrupper på ulike prosjekter, så å jobbe i Norge med et så internasjonalt aspekt synes jeg er utrolig spennende, forteller Facchini.

Stor variasjon i kreative arbeidsoppgaver

Facchini har jobbet i selskapet i 7 år, og steget i gradene internt. Hun startet som Kommunikasjonskonsulent, avanserte til Kommunikasjonsansvarlig og sitter nå som Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge. Hun har faglig tyngde og stor entusiasme for faget.

–  I mine syv år i selskapet har jeg aldri fått nei til å være med på et prosjekt jeg har hatt lyst til, heller ikke når jeg har hatt en idé og tatt initiativ til nye prosjekter. Jeg opplever stor frihet og rom for kreativitet, så lenge du relaterer ideene tilbake til strategien, sier Facchini og legger til: Hvis du rekker opp hånden og viser interesse for spesifikke prosjekter, får du være med på laget. Vi jobber på tvers av markedene våre, utveksler ideer, best practice og implementerer kampanjer tilpasset markedene.  

Hun er en del av i ledelsen i Norge og jobber med mye av markeds- og kommunikasjonsrelaterte prosjekter på konsernnivå, hvor beslutningene tas. I fjor var hun ansvarlig for idé, script og produksjon av en ny merkevarefilm for selskapet. Den ble oversatt til lokale språk i alle 11 land, og rullet ut i alle Caverions markeder.

Helene Johansen Facchini Caverion