Victor Sanchez Barrera

Victor jobber med forretningsutvikling og prosessledelse, med et særskilt fokus på design og digitalisering. Han har mange års erfaring som leder i design- og teknologimiljøer, og jobber med lederutvelgelse, organisasjonsutvikling, rekruttering og rådgivning.