June Ragnif Johansen

June har bakgrunn som journalist og innholdsprodusent, og har erfaring med redaksjonell ledelse, kommunikasjonsrådgivning og strategiarbeid. June jobber i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og HR. Hun har tidligere jobbet som rådgiver for toppleder og kan definitivt bidra som lederstøtte.