Ben Christensen

Ben er leder for strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling. Han har vært styremedlem, toppleder, mellomleder og entreprenør, samt fagansvarlig hos ulike merkevarer, mediebyrå, reklamebyrå og mediehus. Ben finner, utvikler og leverer
på initiativ som skaper endringer og vekst.