Virke

Virke er arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, en næring som samlet står for halvparten av verdiskapingen i Norge.  

Våre medlemsvirksomheter sørger for mat på bordet og klær på kroppen, et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Handels- og tjenestenæringen får hverdagen i Norge til å virke.   

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne i handels- og tjenestenæringen og myndighetene. Med vår ekspertise på juss, lederstøtte, markedsanalyse og politisk påvirkning, jobber vi for gode løsninger når fremtidens arbeidsliv formes.  Vi jobber for en fremtid hvor ressursene våre brukes effektivt og skaper arbeidsplasser for fremtiden.        

Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen. Deres utfordringer er våre utfordringer.