Tine Partner

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Wernersson Ost i Sverige og Norseland Inc. i USA. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

TINE Handel er ansvarlig for tinehandel.no, som er nettbutikken for de fleste B2B kundene til TINE. Dette er blant annet restauranter, kantiner, alders- og sykehjem, barnehager, cafèr etc.  Vi består av redaktører, prosjektledere og en koordinator som jobber med drift av nettsiden, samt å synliggjøre tinehandel.no i egne og betalte kanaler. Vårt hovedformål er å skape «Samarbeid for bærekraftig matglede». Dette gjør vi ved å skape engasjerende og verdiøkende kommunikasjon til våre kunder.