SpareBank 1 Banksamarbeidet

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansaktør. Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. SpareBank 1 Banksamarbeidet er en del av alliansen. Banksamarbeidet har ansvar for felles merkevare og leverer produkter og tjenester med fokus på å skape gode kundeopplevelser til SpareBank 1-bankene. Det jobber om lag 6.500 medarbeidere i SpareBank 1-alliansen, hvorav ca 1.200 i SpareBank 1 Banksamarbeidet og Gruppen med datterselskaper i Oslo.