Pareto Bank

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. I dag er banken børsnotert, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har 40 ansatte og en forvaltningskapital på rundt 15 milliarder. Resultatet for 2017 ble 415 millioner kroner før skatt og er bankens beste årsresultat noensinne. Vi har en sterk markedsposisjon innenfor finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter på Østlandet, samt at vi bygger opp vår satsning innen selskapsfinansiering til norsk næringsliv.