Oh My

Oh My startet i Sverige i 2011 og vokste raskt til å bli et stort fullservice byrå som leverer strategi og kommunikasjonskonsepter, design for print og digitalproduksjoner, koding av websider og distribusjon i digitale kanaler. I dag er det 90 ansatte i selskapet med kontorer i Oslo, Stockholm, Piteå, og Gøteborg.
Høsten 2017 bestemte vi oss for å åpne Oslo-kontor, og tar med oss det vi er aller best på i Sverige.