Medier24

Medier24 AS driver to nettaviser: M24.no – landets største nettavis for nyheter om medier, journalistikk, kommunikasjon, sosiale

medier og teknologi – og KOM24 som er lokalavisa for kommunikasjonsfolk.

Gjennom våre nettaviser dekker vi både de tradisjonelle mediekanalene, digitale utvikling og ikke minst sosiale medier.

Vi er også tett på kommunikasjonssektoren og skriver fast om temaer som kommunikasjon, PR, politisk kommunikasjon eller nye former for reklame.