Løvenskiold Handel

Løvenskiold-Vækerø er en offensiv og handlekraftig virksomhet med røtter helt tilbake til 1649. Konsernet er en ledende aktør innen handel, eiendom, skogbruk og jordbruk, og deltar aktivt i utviklingen av disse bransjene.
Langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar er viktig for oss.