Designit

Designit Oslo er en av Norges ledende designbyråer med 60 designere, teknologer og strateger. Vi utvikler produkter, tjenester, systemer og opplevelser som forenkler, begeistrer og skaper ny vekst. Oslo-kontoret er en del av vår Nordiske region som utgjør hjertet i vårt globale selskap. Med 17 kontor, fra Tokyo til New York, har vi kollegaer og venner over hele verden. Vi tror på verdien av å jobbe med ulike type kunder på ulike problemstillinger, fra smått til stort, fra nytt til gammelt. I Norge jobber vi derfor med aktører som DNB, SATS, Orkla, Cisco, Gjensidige og Ruter – men også Unge Ferrari, Barnevernet og Operasjon Dagsverk.