Codan Forsikring

Codan Forsikring tilbyr skadeforsikring til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi har 240 ansatte i Oslo og Bergen, som er oppriktig engasjerte i å gjøre det beste for kundene våre, hver dag. Vi er en betydelig aktør både i Skandinavia og globalt. Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group et av verdens største forsikringsselskap med kunder i over 130 land.

Vi er studenter, foreldre, huseiere, pensjonister, medarbeidere, bedriftsledere og entreprenører. Dine behov endrer seg i takt med livssituasjonen din, og vi i Codan vet at forsikring er viktig uansett hvor du er i livet, og i alle rollene du har – i dag og i morgen. Vår jobb er å se behovene dine, og deg som kunde – slik at vi kan sikre dine verdier.
Vår visjon er derfor: vi skal være anbefalt av alle. Gjennom kompetanse, sterke relasjoner og nye løsninger skal vi utfordre den etablerte forsikringsbransjen, slik at vi leverer det du trenger.