Bransjeundersøkelsen avsluttes denne uken!

For ellevte året på rad samler vi i Teft inn svar fra designere i alle disipliner, medierådgivere, produkteiere, konsulenter, performancespesialister og alle andre som jobber med markedsføring og teknologi i rådgivermiljøene, hos annonsørene og andre miljøer som er knyttet til det vide begrepet av medie- og kommunikasjonsbransjen i Norge. I fjor mottok vi 1440 svar.

Forskjeller mellom miljøene

I år har undersøkelsen en ekstra dimensjon i forbindelse med at Koronakrisen har gjort seg gjeldende på svært forskjellige måter for alle som jobber med reklame, kommunikasjon og tilknyttet teknologi. På den ene siden har medieinvesteringene falt drastisk, men på den andre siden ser vi en tydelig trend hos annonsørene og mange byråmiljøer at utfordringene knyttet til Koronakrisen har gitt mer å gjøre. Vi vet også fra en undersøkelse vi gjennomførte i april at veldig mange ansatte i byråmiljøene var berørt av permitteringer, mens ansatte hos annonsørene var mindre utsatt.

Varige endringer?

I april så vi at situasjonen vi befant oss i påvirket prioriteringer og holdninger blant fagfolk i «vår» bransje. Kanskje dramatikken mange av oss følte på i denne perioden med nedstengning har avtatt og at svarene denne høsten vil likne mer på svarene vi innhentet på samme tid i fjor? Men det er også mulig at erfaringene folk har gjort seg det siste halvåret bidrar til en mer varig endring. Det blir i så fall svært spennende å se hva denne består i, og hva som kan være en reksjon fra bransjene og arbeidsgiverne for å sikre motivasjon og langsiktighet blant sine ansatte.

Hva med lønn?

Et viktig aspekt er selvfølgelig lønnsutviklingen. Det er jo god grunn til å anta at 2020 ikke er året for den helt store lønnsfesten. Fall i medieomsetningen betyr også en lavere omsetning på tvers av mange fagområder. Samtidig ser vi som nevnt at mange annonsører har blitt enda mer avhengige av interne og eksterne ressurser for å lage gode digitale løsninger og fylle de med brukervennlig funksjonalitet og relevant innhold. Mange har opplevd en midlertidig reduksjon i inntekter mens de har vært permittert, og mange har sett seg nødt til å bytte jobb i et marked hvor stillingene har vært få, og søkerne mange.

Undersøkelsen er tilgjengelig på våre nettsider nå, og vi oppfordrer alle med tilhørighet til kommunikasjonsfaget å svare, uansett fartstid, arbeidssituasjon eller stillingsnivå. I bytte for tiden du bruker får du den siste 66 sider store rapporten som tar for seg trender, lønn, faglig og økonomisk utvikling i bransjene og kategoriene. Vi vil også sørge for å tilgjengeliggjøre funn og resultater fra undersøkelsen når vi ser resultatet av analysearbeidet senere denne høsten.

Ta undersøkelsen