Bli kjent med vår rådgiver Christelle

Sommeren 2021 starter Christelle Haug opp som rådgiver i Teft. Vi tok en prat for å bli bedre kjent, og ikke minst for å finne ut hvorfor akkurat Teft + Christelle er en match.

Christelle er kanskje ikke så kjent for oss som jobber i kommunikasjonsnæringen selv om hun startet sin karriere i et av de ambisiøse, mindre medie- og marketingbedriftene som var støpeskje for mange talenter på begynnelsen av 2000-tallet.

Alltid vært opptatt av mennesker som fag

-Jeg var helt sikker på at jeg ville jobbe med mennesker da jeg valgte studieretning. Men det stod ikke helt klart for meg om retningen ville bli psykologi, rekruttering/HR eller markedsføring. Organisasjonsteori og kommunikasjon viste seg å være en veldig riktig løsning. De fagområdene har vist seg verdifulle i karrieren min, forteller Christelle.

-Å jobbe med salg og prosjektledelse, få lov til å være kreativ, og ikke minst måtte klare seg selv i et utfordrende miljø var en svært verdifull erfaring. Etter et par år følte jeg at jeg hadde nok ballast til å oppsøke miljøer som jobber med rekruttering og utvelgelse. Da startet jeg opp som assistent i det velrennomerte executive-search byrået Amrop International.

Verdifulle erfaringer

Christelle har en ti år lang reise i executive-search bak seg. Hun startet som assistent og jobbet seg gjennom roller som researcher, research manager og konsulent.

-Man er veldig privilegert når man får jobbe i svært profesjonelle miljøer med mange erfarne kolleger. Jeg mener at det bygger et solid faglig fundament, og med erfaringen kommer ydmykheten og troen på gode prosesser.

På et tidspunkt lokket det å flytte på familien til aktive og naturskjønne Hemsedal. Med dette fulgte en dreining i karrieren.

-Arbeidsmarkedet i Hemsedal ser jo litt annerledes ut enn i Oslo. Men jeg har fått brukt min store interesse for kultur og idrett, samt mine evner til å drive Kulturskolen og Hemsedal Idrettslag. Det er veldig motiverende å bidra til å lage et godt tilbud for den oppvoksende generasjon og være en brikke i nærmiljøet, forteller Christelle.

Veien inn i Teft

I starten av 2021 ble lysten til å jobbe med rekruttering og næringslivet igjen sterk.

-Jeg har alltid likt å ha mye å gjøre. Parallelt med jobbene i Hemsedal var jeg stadig involvert i rekrutteringsprosesser. Det var naturlig å se i retning av rekruttering og organisasjonsutvikling, og når Teft tok kontakt ble jeg veldig nysgjerrig.

-Jeg hadde hørt om selskapet før, og hadde en oppfatning av en aktør med godt omdømme. I prosessen med å bli kjent med Teft fikk jeg se hvordan selskapet prioriterer kommunikasjon, teknologi, menneskelige faktorer og en sterk vilje til utvikling og nyskapning. At det finnes et fagmiljø for innsikt, statistikk og digital markedsføring i selskapet er dessuten et ganske unikt fortrinn. Til sammen skapte det et samsvar mellom hva jeg ønsket å drive med og hva Teft er. Teft er et sted hvor jeg får full bruk av min erfaring. Samtidig som vi sammen jobber på nye måter for å oppnå målene til selskapet, de ansatte og kundene. Det var slett ikke en vanskelig beslutning når vi fant ut at det var en match.

Christelle er i full jobb hos Teft fra august av, men har til tross for pandemien rukket å treffe gjengen fysisk i tillegg til de jevnlige digitalmøtene. Ble de høye forventingene innfridd?

-Ja, det er et veldig energisk og uformelt miljø med mange bidragsytere. Jeg er vant med å ha faglig sterke kolleger, og møtene med Teft har vist at jeg er på trygg grunn. Forskjellen er kanskje et det er flere fagretninger. I tillegg til rekruttering og utvelgelse er organisasjonsutvikling og rådgivning godt etablerte tjenesteområder. Jeg gleder meg skikkelig til å komme inn i en hverdag hvor det er plass til både rekrutteringsfaget, organisasjonsutvikling og fagområder som kommunikasjonsstrategi, innsikt og forretningsutvikling, avslutter Christelle.