Arbeidslivsundersøkelsen for kommunikasjonsnæringen er på vei

I 12 år har vi i Teft fulgt nøye med på lønn, forventninger og motivasjonen til alle som jobber med kommunikasjon, markedsføring, reklame og teknologien som knytter dette sammen.

2020 var et uår for veldig mange.

På et tidspunkt var nesten 40 prosent av alle ansatte i bransjen permittert. I skrivende stund (oktober 2021) er optimismen tilbake for fullt. Det ene selskapet etter det andre kan rapportere gode resultater etter 2020, og betydelig vekst i 2021. Dette påvirker etterspørselen etter spesialister og ledere. Mange er spente på i hvor stor grad dette kommer til å utfordre stabiliteten hos arbeidsgiverne blant byråene, mediene og markedsavdelingene.

Mange ansatte har tilbrakt lange perioder på hjemmekontor, det har i mange selskaper vært lite rom for lønnsvekst. Det har satt samholdet og motivasjonen på en prøve. Hva gjør dette med oss som arbeidstakere? Er det flere som vurderer å bytte jobb nå enn f.eks. høsten 2019? Hva med forventninger til lønnsvekst? Eller forventningene til leder, fleksibilitet eller faglig utvikling? Vi i Teft vet at mange har satt pris på råderett over egen tid og den skjermede arbeidshverdagen mange har opplevd på hjemmekontor. Samtidig har mange savnet kolleger og slitt med sosiale og fysiske utfordringer når de har vært avsondret fra arbeidsmiljøet. Årets Bransjeundersøkelse vil bidra til å kartlegge hvilke bransjer, fagdisipliner og miljøer som har klart seg best. Og hvilke som må anstrenge seg mer for ta vare på sine ansatte.

Vil du bidra?

Vi er helt avhengig av svar fra deg som jobber med kommunikasjon og markedsføring. Enten du jobber i et stort byrå eller i en liten markedsavdeling, som trainee eller toppleder er dine svar viktige for å lage et statistisk gyldig grunnlag. Undersøkelsen sendes ut tirsdag 12. oktober.

Resultatene av undersøkelsen vil offentliggjøres, og vi i Teft bruker funnene aktivt i vår rådgivning til miljøer som ønsker å være attraktive arbeidsgivere.

Dersom allerede mottar nyhetsbrev fra Teft vil du bli invitert til å delta i undersøkelsen. Om du ikke gjør det kan du melde deg på her.