INDEX

Mangfold i arbeidslivet

For å løfte mangfold i arbeidslivet på agendaen innen rekruttering, tok vi en prat med Loveleen Rihel Brenna for å få innsikt, tips og råd til hvordan å komme i gang med dette viktige arbeidet.

Loveleen Rihel Brenna er forretningsutvikler, forfatter og foredragsholder med lang erfaring i mangfoldsledelse. Hun er daglig leder for Seema – Senter for mangfoldsledelse, et selskap engasjert i lederopplæring og organisasjonsutvikling. Seema ble etablert i 2012 og jobber for at organisasjoner skal få ut gevinsten av alle sine ansatte, gjennom god mangfoldsledelse, økt inkludering og tilhørighet.

Loveleen Rihel Brenna

Vi tok en prat med Loveleen Rihel Brenna om hva mangfold i arbeidslivet betyr i praksis.

Kan du hjelpe oss å begrepet mangfold i arbeidslivet?

-Mange av de som begynner å jobbe med mangfold, glemmer å definere hva mangfold betyr. De glemmer også å definere hva inkludering betyr for egen organisasjon. Svaret på disse spørsmålene vil variere fra organisasjon til organisasjon og avdeling til avdeling, forteller Loveleen og legger til: Det betyr at det er viktig å presisere presisjonen av relevant mangfold. Steg én blir da å definere hvilke type mangfold som er viktig for vår organisasjon i dag, og i fremtiden, for at vi som selskap skal være konkurransedyktig og relevant.

Vi innrømmer at for oss i Teft, og sikkert mange andre, er dette et komplekst tema vi gjerne vil få bedre forståelse for og ber eksperten utdype litt mer.

-Den generelle definisjonen er summen av ulikheter, både de synlige og usynlige ulikhetene mellom individer. Men den definisjonen er både vag og altomfattende, så det gjelder å konkretisere den. Det betyr at du har den generelle definisjonen som er mangfoldet blant alle mennesker med ulik alder, personlighet, familiebakgrunn, evner, oppvekst, utdanning, og måter å forstå én og samme virkelighet på. Og så har du mangfold som gjør at vi må begynne å tenke annerledes. Spennvidden i mangfoldet utvides på grunn av ulik seksuell legning, ulik funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, kjønn, kulturell og religiøs bakgrunn. Det er ikke her mangfold først oppstår, men spennvidden i mangfoldet utvides når samfunn og organisasjoner inkluderer denne type mangfold. Enkelt kan vi si at mangfold handler om alle, men når vi skal rekruttere og lede mangfold må vi forstå den utvidede spennvidden i mangfoldet, forklarer Loveleen.

Hvordan kan en leder imøtekomme og invitere mangfold inn i en organisasjon på best mulig måte?

-Når man skal ta tak i dette og ikke helt vet hvor man skal begynne, vil et godt utgangspunkt være begrunnelsen på “hvorfor er mangfold viktig for vår organisasjon?”. Hvis begrunnelsen er å sikre representasjon og være rettferdig, så er det begrunnelsen og målet i seg selv. Da er det ikke sikkert at det å sikre representasjon vil gi økte resultater på bunnlinjen, økt innovasjon eller økt bærekraft. Det ligger ingen automatikk i økt suksess på slike punkter ved å rekruttere mangfold, fordi mangfold krever en organisasjonskultur og en systematikk for å utløse potensialet i mangfoldet. For å oppnå tiltenkt effekt etter å ha rekruttert mangfoldskompetanse kreves det ledere som faktisk klarer å lede mangfoldet og hente ut potensialet som ligger i mangfoldskompetansen, forklarer Loveleen.

Altså må organisasjonen og lederen vite hvordan de skal forvalte og utnytte potensialet som ligger i mangfoldet i organisasjonen. Hvordan gjør de det på best mulig måte?

-Når man skal begynne å rekruttere mangfold, må man først ha en klokkeklar begrunnelse, og så må man være klar over at de ulike avdelingene i organisasjonen har ulik type behov for mangfoldssammensetning. Det er viktig å være klar over hvilken type mangfold som er viktig for de ulike avdelingene. Og det er den jobben mange glemmer å gjøre før de begynner å rekruttere i dag, påpeker Loveleen, og fortsetter med eksempler på spørsmål ledere burde stille før de går i gang: Hvor er vi i dag, hvor vil vi være, skal vi ha tilgang til nye markeder, eller øke kundetilfredsheten? Hva er de demografiske endringene vi ser?

Hvorfor er dette så viktig?

-Hvis vi har en organisasjon i Oslo og vi vet at over 33% av befolkningen i Oslo har multikulturell bakgrunn, så er det 33% potensielle kunder i dag og i fremtiden. Når vi vet at 17% av Norges befolkning har nedsatt funksjonsgrad, så utgjør disse gruppene en ganske stor del av samfunnet. Vi kan ikke si at disse prosentene ikke er så viktige for oss. Som organisasjon handler det om å begynne å tegne kartet og gjøre dette til “the burning platform”, forklarer Loveleen, og påpeker at i tillegg til bedre å speile samfunnet, er inkludering og trygghet hos organisasjoner og ledere, til å skape likeverdige muligheter for alle, veldig viktig. Så det handler om inkludering, trygghet og å speile samfunnet i større grad, og altså vil organisasjoner som tar tak i dette være bedre rustet nå, og i fremtiden.

Kan du si noe om hvor langt vi er kommet?

-Vi i Seema opplever at mange ledere i dag ikke definerer dette som “sense of urgency”. Det oppleves fremdeles litt som om mangfold på arbeidsplassen er en trend, og et omdømmeprosjekt. Vi er ikke kommet dit som med IT og digitalisering, at hvis bedrifter ikke digitaliserer og skaffer rett IT-kompetanse, så vil de ikke å overleve i fremtiden. Jan Grønbeck, tidligere Google-sjef og sertifisert mangfoldsleder, sa: “Dette er like viktig som digitalisering”. Det skjer mye innen mangfold, men det vi opplever er at mange setter i gang rekruttering innen mangfold uten å ha vurdert hvorfor og hvordan organisasjonen skal rekruttere og lede mangfoldet. Forarbeidet er ikke alltid gjort grundig nok, og i tillegg stopper ofte prosjektet opp på tallfesting-nivå. Det blir fort med tiltak på kosmetisk nivå sier Loveleen. Så organisasjoner setter seg mål for mangfold på arbeidsplassen, men fullfører ikke alltid arbeidet med å implementere rutiner og systemer som hjelper dem å kapitalisere på potensialet i mangfoldet.

Har du tips til hvordan de kan ta tak og komme videre?

-En god mangfoldsleder har trygghet til å adressere mangfoldet, og også ta tak i de ubehagelige samtalene og utfordringene som utløses når vi har stort mangfold i en organisasjon. En leder som er klar over, og tør å adressere spennvidden av mangfold i organisasjonen går fra å være fargeblind til fargebevisst, kjønnsblind til kjønnsbevisst, og aldersblind til aldersbevisst og dermed mangfoldsblind til mangfoldsbevisst. Det gjør man også ved å ved å sette individet i sentrum for å få frem mangfoldskompetansen og utnytte det som en styrke internt. De som tar kontakt med oss i Seema, er de som faktisk ønsker å få ut potensialet blant alle ansatte, og bygge tryggheten og endre kulturen. Når de kommer til oss må de være med på å endre organisasjonskulturen og heve kompetansen hos ledere og ansatte. De får en ny forståelse og et nytt språk for å adressere, forvalte og hente ut potensiale i mangfoldet, forklarer Loveleen.

Så langt har vi snakket mye om mangfold på organisasjons- og ledernivå, hvordan får man dette ut i organisasjonen i praksis?

-Et viktig tips til bedrifter er å passe på at ikke HR alene må få ansvar for hele mangfoldsprosjektet i en organisasjon. HR er en kjempeviktig støttefunksjon, men det er den enkelte leder og medarbeider som må realisere målene med mangfold. Jeg setter det litt på lik linje med at man ikke overlater sikkerhetsansvaret til HMS-avdelingen og sier at alle andre i bedriften er fritatt fra ansvar, avslutter Loveleen.

Skrevet av Julie Kase

Lab 3 Talent + Trigger

Trigger: “Positive til å gjøre mer av dette”

Fra skolebenken

– I Trigger er vi ofte på jakt etter unge folk fra skolebenken, sier daglig leder i byrået, Bente Kvam Kristoffersen, og legger til at det som er fint med Lab 3 Talent er at de har en fin oversikt over unge talenter i bransjen og et godt nettverk. 

Fam Viggen er innholdsdesigner og ble tipset om Lab 3 Talent da hun studerte ved Høyskolen Kristiania. Hun tok kontakt med Jannicke Østlie da hun kom tilbake til Oslo etter videre studier og jobb i Australia, for å få hjelp til å lande sin første jobb.

– Jeg søkte mange steder, men fikk alltid høre at jeg trengte mer erfaring. Det er vanskelig å komme i jobb som kreativ, du trenger gjerne kontakter for å få innpass. Jannicke har alltid hatt troen på meg, og har et bredt kontaktnett i bransjen. I tillegg følger hun meg opp, så det er fint og trygt å ha en som henne i ryggen, forteller Viggen. 

Endelig napp

Gjennom Lab 3 Talent landet Fam et oppdrag hos Trigger, i første omgang for tre måneder. 

– Tigger passer meg perfekt. Jeg begynte i høstferien og ble kastet inn i ulike oppgaver og følte meg velkommen og inkludert fra start. De ansatte i Trigger er en imøtekommende gjeng, så jeg har aldri følt at de andre ser på meg som “bare en intern”. Jeg har fått spennende oppgaver og ansvar, og jobber med alle i innholdsavdelingen. Jeg blir hentet inn der jeg kan bidra, forteller Viggen.

Kvam Kristoffersen forteller at Trigger mottar mange åpne søknader og at de ofte har praksiselever inne i byrået, og legger til at det har vært fint å utvide horisonten for rekruttering i samarbeid med Lab 3 Talent.

– Vi skulle ha inn en grafisk designer og ville ha et ungt talent som ikke trengte å ha jobbet i bransjen i mange år, men en person som kunne trives godt i Trigger, som vi kunne utvikle og som ønsket å utvikle seg hos oss. Det ligger naturligvis en litt annen forventning til en kandidat fra Lab 3 Talent enn en praksiselev. Det forventes at du kan jobbe som en fullverdig ansatt, men ikke at du har senior erfaring. Fam er både faglig dyktig og en Trigger-person. Fam er også uredd, og det er viktig for oss. Hun tør å gå inn i ting, uten å vite akkurat hva løsningen blir, forteller Kvam Kristoffersen.

Fam (t.v.) har funnet seg godt til rette i Trigger-miljøet. Her på sosialt seminar med kollega Helene Røang Simonsen.

Smidig samarbeid

Trigger hadde ikke samarbeidet med Lab 3 talent før, men Kvam Kristoffersen hadde vært i dialog med Jannicke Østlie ved tidligere anledninger, for å lære litt om hvordan en slik løsning fungerer annerledes enn en vanlig rekruttering. 

Kvam Kristoffersen understreker at denne løsningen gir Trigger forutsigbarhet i første runde, og legger til at Lab 3 Talent gjorde en god jobb i å finne rett kandidat basert på hva Trigger etterspurte. 

– Jeg mottok Fam sin CV, hun kom og presenterte tidligere caser for oss, og snakket om sin motivasjon, og hvorfor hun ønsket å jobbe i Trigger. Det er fint å bli kjent på den måten, det gjorde meg trygg på å ta henne inn i 3 måneder. Vi har alltid et ønske, intensjon og ambisjon om langsiktighet når vi får folk inn hos oss, og nå er Fam sitt engasjement forlenget, forteller Kvam Kristoffersen og avslutter med: Jeg er absolutt positiv til å gjøre mer av dette.

God stemning og godt tatt i mot hos Trigger. Fam i blå jakke, foran i midten.

Ahlsell Norge satser på videre vekst med økt fokus på netthandel

Ahlsell Norge AS er del av et internasjonalt konsern som omsetter for rundt 33 milliarder SEK, med om lag 5700 ansatte fordelt på 240 butikker og 3 sentrallagre. I Norge har vi markedets bredeste lagerførte sortiment med 55.000 artikler som sikrer våre kunder komplett levering dagen etter bestilling. Vi har butikker og salgskontorer på 48 steder i hele landet – fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi omsetter for rundt NOK 6 milliarder, og består av 1150 ansatte som hver dag stiller seg bak vårt kundeløfte: Ahlsell gjør det enklere å være proff.

Stig Wiig Sørensen er Konseptsjef for butikk og nett i Ahlsell. Nå satser selskapet ved å styrke laget som sørger for god kundereise gjennom optimaliserte omnikanal-løsninger, og søker derfor etter en ny operativ E-commerce Manager.

Vi tok en prat med Stig for å høre mer om selskapet og deres satsing på optimalisert kundereise for å oppnå ytterligere vekst i markedet.

Stig Wiig Sørensen Ahlsell

Stig Wiig Sørensen er Konseptsjef for butikk og nett i Ahlsell Norge.

Hva betyr den nordiske konsernstrukturen for de ansatte i Ahlsell?

– Det betyr iallfall faglig utvikling. Det bygges opp et kompetansemiljø i Sverige innen digital utvikling og tjenester. Ahlsell Norge er dog styrt veldig lokalt, med lokalt eierskap til de operative oppgavene som styres etter de lokale behovene i det norske markedet. Vi har også jobbet mye med e-læring og webinarer den siste tiden, både på ledernivå og for ansatte generelt. I stillingen vi nå lyser ut vil man få mulighet til å tre inn i en helt ny rolle i bedriften. Det er uante muligheter og en god del lavthengende frukter for den som tar fatt på jobben. Likevel er det verdt å nevne at vi stadig bygger opp den interne kompetansen for å drive prosjektene fremover, og eie de, i samarbeid med konsulenter og byråer. Ahlsell har blant annet etablert et team i Sverige som kalles Ahlsell Innovation Lab, som jobber med strategiske utviklingsprosjekter i lys av kundebehov. Vi har også et annet team som jobber med e-handelsløsningen som er under oppbygging nå. Vi har stort fokus på å jobbe på tvers for å skape den beste sømløse kundereisen. Den norske ressursen vi nå styrker oss med vil bli en viktig brikke i å fremme de norske behovene basert på våre kunders behov. Ahlsell gjør det enklere å være proff, og vi som grossist skal gjøre det enklere for proffene å kjøpe varer til sitt prosjekt, enten det gjelder enkeltoppdrag eller store eiendomsprosjekter, sier Sørensen.

Beskriv miljøet den nye E-commerce Manageren kommer til.

– Her vil den nye personen komme til et lite og dynamisk miljø. Vi jobber i en matriseorganisasjon med utstrakt kontakt til markedsavdelingen, kategori- og innkjøpsavdelingen med tanke på sortiment og kampanjer. Den nye netthandelssjefen vil bli vårt ansikt utad mot butikk- og salgsorganisasjonen, og på den måten bli en del av salgsmiljøet vårt. Vi er et veldig operativt team med en sterk vinnerkultur og vi jobber med de kundene som selgere hos oss har ansvar for, bare mer digitalt. Vi har en åpen og flat struktur og er opptatt av at ansvar er delegert helt ned i matrisen. Mandatene er godt tydeliggjorte og det forekommer lite detlajledelse, men mer fokus på å skape resultater. Her er det orden og struktur, vi er profesjonelle, og vi har god kultur og et godt miljø. Det er viktig med likestilling i kulturen, blant annet er 50% av butikksjefene i Ahlsell kvinner, understreker Sørensen før han legger til:

– Nettbutikken til Ahlsell er størst i Norden innenfor B2B-handel, og bare i Norge var det over 1.3 milliarder i omsetning i 2020. Netthandel og fysisk butikk er tett knyttet til hverandre i Ahlsell, da det er de samme kundene som handler i begge kanaler, så den nye rollen vil jobbe mye ut mot butikkene våre også.

Kan du fortelle litt om selskapets verdier?

– Verdiene våre er: åpenhet, enkelhet og ansvarlighet. Og for ansvarlighet har vi stort fokus på fotavtrykk og bærekraft, med en ambisjon om å være best i bransjen. Mange kunder har fokus på bærekraft og etterspør sertifiseringer, begrensede antall leveranser knyttet til hver bestilling, samt produkter som er grønnere enn andre. Her ligger en av våre største styrker, nemlig at vi er en tverrfaglig bedrift og totalleverandør. Det betyr i praksis at vi kan samle bestillinger i én leveranse fremfor mange små leveranser inn til prosjekter. Fotavtrykket i vår bransje er sterkt knyttet til logistikk og leveranser, forklarer Sørensen.

Hva finner du mest tilfredsstillende ved å jobbe i Ahlsell?

– For meg er det ansvarliggjøring og at jobben kommer med mye frihet under ansvar. Fleksibilitet, mulighet for å jobbe remote være seg fra hjemmekontor, eller en av butikkene våre, også før pandemien, ser jeg på som verdifullt. I tillegg verdsetter jeg muligheten til å jobbe digitalt. Det er også spennende med kompetansehevingen og utviklingen som skjer på konsernnivå i Sverige, innen det digitale. Vekstambisjonene på nordisk nivå og for Norge er også en driver for meg personlig. Det er generelt mye positivitet i selskapet og vi har stor gjennomføringsevne. Det er mange her som virkelig yter det lille ekstra og ønsker at Ahlsell skal lykkes, og et slikt miljø er det gøy å være en del av, avslutter Sørensen.

Viva Media verdsetter lagspillere som tar ansvar

Viva Media er et fullservice digitalbyrå som elsker å skape verdier og drives av å hjelpe foretak i å lykkes med sin digitale markedsføring, og tilstedeværelse. Selskapet teller 80 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Kalmar og Uppsala i Sverige, og Bergen og Oslo i Norge. Oslo-kontoret består i dag av 12 ansatte, og Viva Media Norge har som mål å øke til 20 ansatte innen få år. 

I 2020 omsatte det norske kontoret for nærmere 30 millioner, og moderselskapet Viva Media Group, totalt for over 150 millioner. Viva Media driver lønnsomt og har hatt overskudd de siste 5-6 årene, og kan med det skilte med solid økonomisk ryggrad. Målet for i år er å vokse minimum 20% på topplinjen.

Vi tok en prat med Country Manager, Thomas Lillebror Finne og SoMe-spesialist Anna Lovise Sedolfsen for å høre mer om bedriften, folkene som jobber der og kulturen i selskapet.

Med en visjon som sier: «Vi ønsker å være et verdiskapende selskap med veldig fornøyde kunder og medarbeidere», og verdiordene: passion, lagspill og ansvar, er det soleklart at Viva Media er en bedrift der kunden står i fokus, godt arbeidsmiljø er vel så viktig, og samarbeid og prestasjonskultur preger arbeidshverdagen. 

 

Thomas Lillebror Finne i Viva Media

Thomas Lillebror Finne er Country Manager i Viva Media Norge.

  Hos oss er vi en gjeng med lagspillere som tar ansvar. Verdiordet passion går på å hente ut det beste i arbeidshverdagen, selvstendig og som team. Hva kan jeg gjøre for at vi alle lykkes? Det krever at vi samarbeider godt, at vi er løsningsorienterte, og tar ansvar også utover våre primære arbeidsoppgaver, sier Finne før han legger til: Vi ønsker å være en effektiv organisasjon og har jobbet med det i organisasjonen lenge, og nå er det implementert på alle kontorer. Vi jobbet mer silo-basert før, nå jobber vi slik at teamet bærer hver enkelt kunde og leverer hele kundeporteføljen. Dette har gitt større vekst på kundesiden og kundene blir også værende hos oss lenger. 

 

Sterkt fagmiljø

Viva Media Anna L. Sedolfsen

Anna Lovise Sedolfsen er SoMe-spesialist i Viva Media.

Anna Lovise Sedolfsen er spesialist på sosiale medier og Facebook, og med det også en del av et større fagmiljø hvor alle spesialistene fra de ulike kontorene har faste møter og workshops.

  Jeg kom til Viva Media fra et inhouse-miljø hvor vi typisk var «litt gode på mange ting». Hos Viva Media kom jeg til et miljø med kollegaer som er utrolig faglig sterke på sine områder. Jeg følte ikke at jeg var ny så veldig lenge. Jeg fikk den opplæringen jeg trengte, men fikk også mye ansvar og tillit i form av at jeg fikk egne, store kunder relativt fort. Det er godt å ha gode sparringspartnere i kollegaene mine som gjør det samme som meg. Selv om jeg føler jeg nå kan jobben min godt, så lærer jeg nye ting hele tiden. Til tross for at jeg kun jobber med Facebook kan jeg også mye om Google fordi jeg sitter tett på kollegaer som har den plattformen som sitt ansvarsområde. Vi deler læring på tvers, og det er nyttig for å bedre leveranser og råd vi gir til kunder, sier Sedolfsen.

 

Flat struktur

Finne har ikke tro på ledelse i form av micromanagement, men ledelse som bygger på å gi stor tillit og ansvar. Han liker å føle seg trygg på at de ansatte gjør jobben sin til det beste for kunden og selskapet. Viva Media Norge praktiserer flat struktur og Finne har selv enkelte kunder han håndterer, fordi han liker kundekontakten. 

Teamene er selvstendig og driver arbeidet fremover, der alle er ledere og alle er følgere.  Hos oss er det også slik at spesialistene har kundekontakt og fungerer som en rådgivende part innenfor sitt spesialfelt. Det betyr at kundene har flere kontaktpunkter inn i byrået. Jeg snakker direkte med mine kunder og anbefaler budsjetter. Det mener jeg er en styrke for kunden, men også for oss. På et personlig plan gjør det arbeidshverdagen min blir mer interessant å ha kunderelasjoner og ansvar, forteller Sedolfsen.

Dialog og feedback

Ledelsen setter overordnede budsjetter og legger visse føringer, men teamene setter budsjettene sine selv. Ledelsen prater med teamene om budsjettene de presenterer, spør om bakgrunn og bidrar til å justere opp eller ned der det trengs.

  I personalsamtaler med meg møter folkene mine forberedt og sier til meg: «Thomas, nå har jeg satt meg selv dette målet». Altså legger de fram en handlingsplan for hvordan de skal øke sin inntjening, forteller Finne. Samtidig har vi som selskap jobbet mye med konseptet «høytpresterende team» hvor essensen er at det er ikke så nøye hvem som får æren, så lenge kunden får det de skal og opplever profesjonalitet fra oss som selskap. Det er få spisse albuer og det handler mye om å løfte oppdraget og kunden fremfor å ha fokus på hvem sin idé det hele startet med. Det er høyt under taket og vi jobber mye med feedback i form av konstruktiv kritikk isolert til hver enkelt sak og tilfelle. Og gjør man en tabbe, så gjelder det å legge seg flat og være løsningsorientert. Da snakker vi om det og legger det bak oss.

Sedolfsen legger til: 

– I Viva Media har vi en god feedback-kultur hvor vi gir positive tilbakemeldinger, men heller ikke er redde for å gi konstruktiv kritikk uten at det skaper dårlig stemning. Jeg kom hit fra et miljø som ikke hadde fokus på tilbakemeldinger og åpenhet, hvor jeg opplevde at folk kanskje tok seg mer nær av den type feedback. Her er det veldig fokus på at man skal kunne si ifra om ting. Vi ønsker alle å dra i samme retning, så feedback mener jeg er bra både for selskapet og for kundene.

Et selskap i vekst

I 2020 opplevde selskapet den beste kvartalsvise veksten i Viva Medias historie, og med solid overskudd på både bunn- og topplinje er det trygt å fastslå at det går så det suser.

  Det ble skapt et godt overskudd og noe av dette kom inn pga noen få store  nye kunder vi fikk inn. Noe av det jeg er meste stolt av er at våre kunder anbefaler oss videre, som igjen resulterer i at vi får inn varme leads. Det andre er at vi er preferred partner hos både Google og Facebook. Kravene for å oppnå det går på måltall og faktisk vekst, sier Finne.

  Det er høyt tempo, men vi er grundige. Vi går gjerne flere runder med hverandre internt for å levere best mulig til kunden. Det er mye å gjøre, men ikke sånn at vi ikke har tid til en kaffeprat. Det er nok å gjøre til at du aldri kjeder deg, men du har fremdeles tid til å spise lunsj, sier Sedolfsen.

Selv sjonglerer hun rundt 15-20 kunder og sier det er stor variasjon blant type kunder de har. Antall kunder i porteføljen til hver enkelt ansatt avhenger også av størrelsen på kundene.

God relasjonsbygger

  Kundene våre består i alt fra entreprenørfirmaer, til gullsmed og klesbutikker. Vi har alle mulige slags kunder i ulike bransjer og størrelser. Jeg tror den viktigste egenskapen man burde ha skal man jobbe her, er å være en god relasjonsbygger. At du er utadvendt, godt humør og lett å prate med. En viss erfaring innen faget er selvsagt viktig, men mange av de faglige tingene kan man lære seg. Her jobber det alt fra juniorer med lite erfaring fra før, til seniorer med lang erfaring. Mye av den sterke fagkompetansen her er avlet opp av ekspertene på huset, sier Sedolfsen.

  Hos oss vil vi ha folk som setter kunden og teamet foran personlig suksess. Vi verdsetter en ærlig og åpen dialog, og holder en fin balanse mellom kultur og struktur. Vi har gode ordninger for våre ansatte, men forventer åpenhet rundt problemer som kan prege arbeidshverdagen slik at vi kan tilrettelegge og være løsningsorienterte. Vi sitter til vanlig i moderne og nyoppussede kontorer sentralt på St. Olavs Plass i Oslo. Her er det alltid minst én hund på kontoret. Du møtes varmt velkommen av kontorhunden Cesar Habanero nesten hver dag, og det setter stemningen og drivet for dagen. Han er elsket av alle våre ansatte og kunder, avslutter Finne.

Thomas med hund

Thomas Lillebror Finne med kontorhuden, Cesar Habanero.

 

MittEgetLokale – ledende utfordrer innen logistikkbygg

MittEgetLokale, som er et datterselskap av Bakkegruppen, ble lansert i september 2020. Selskapet, som selger lagerseksjoner til bedrifter og privatpersoner, har prosjekter over hele landet fra Kristiansand i sør, til Tromsø i nord. Så langt har de har solgt lagerseksjoner for over 500 millioner kroner og med det, raskt tatt posisjon som den største aktøren i sitt segment i eiendomssektoren.

Nå søker de en ny markedsansvarlig til å bli med dem på ferden videre mot utvidet suksess.

Vi tok en prat med daglig leder i selskapet; Jørgen Ittelin-Brynildsen om hvordan de jobber, reisen så langt og fremtidsutsiktene for MittEgetLokale.

Jørgen Ittelin-Brynildsen er daglig leder i MittEgetLokale.

– Våre eiere i Bakkegruppen, et eiendomsutviklingsselskap som driver med boligsalg, identifiserte et behov blant kundene som flyttet fra store hus til leilighet. De trengte lagringsplass til eiendeler de ikke lenger hadde plass til i boligen sin og ut ifra det kom ideen om å utvikle og selge lagersekjoner gjennom et eget selskap i gruppen. Prosjektet ble startet internt i august, og deretter lansert i september i fjor. Jeg kom inn og tok over som daglig leder og første ansatte i mars i år, forteller Ittelin-Brynildsen.

Han kom til rollen i MittEgetLokale fra Memira, hvor han jobbet i 5 år som distriktssjef. Han har selv startet og bygget opp selskaper tidligere. Motivasjonen for å ta rollen som daglig leder i MittEgetLokale forklarer han slik:

– Først og fremst er logistikk- og næringsbygg et spennende marked hvor det er mye som skjer om dagen. Eiendom har alltid vært en tiltrekkende bransje i mine øyne, og jeg har drevet litt med salg og utleie av leiligheter selv. Å få lov til å jobbe med dette på heltid var stor motivasjon i seg selv.

Med seg på laget har Ittelin-Brynildsen ansatte med tung erfaring fra eiendomsbransjen. Per i dag teller de tre hoder, og venter på en nyansatt som begynner 1. januar. Altså er det et lite sammensveiset team som styrer skuta så langt. Målet med å få på plass en ny markedsansvarlig er å tilføre teamet en person som skal ha det totale overblikket på alt som har med markedsføring å gjøre.

– Det handler om totalbildet med alt fra profil, til nettsidene våre, til styring av annonsesett, til kontakt med systemleverandørene våre. Vi har kommet veldig langt når det gjelder å digitalisere kjøpsprosessen til eiendomsbransjen å være. Hos oss bygger det på at det skal være digitalt, pent, gjennomført og enkelt, og dette skal vår nye markedsansvarlige være med på å ivareta og videreføre. Mye ligger tilrettelagt, men vi jobber hele tiden med videreutvikling og optimalisering. Vi vil også gjerne bli utfordret på etablerte metoder og måten vi gjør ting på. Kandidaten kommer på en måte til dekket bord, men vil ha stor påvirkningskraft fra dag én.

Markedsføringen så langt har primært funnet sted på Facebook og gjennom Google Display-annonser. Ittelin-Brynildsen forteller at de også har fått mye gratis markedsføring ved at flere lokalaviser samt flere eiendomsrelaterte nettsider har ønsket å skrive om dem.

– Jeg tror folk og bransjen opplever produktet vårt som nytt og spennende, og det har gitt lyst til å skrive om oss. Det er et innovativt produkt og det er morsomt å se at man kan lykkes når man prøver på noe nytt. Det er morsomt for oss som jobber her også. Vi har et stort konsern i ryggen med Bakkegruppen, men vi er en liten gjeng med få personer som jobber iherdig hver dag for å få det til å fungere, sier Ittelin-Brynildsen.

MittEgetLokale holder per i dag til i lokalene til Bakke Leiligheter på Skøyen i Oslo. Ittelin-Brynildsen, som er 33 år selv, beskriver et ungt, uformelt og dynamisk miljø hvor takhøyden er stor, men forventningene til leveranse og prestasjon er høye.

– Vi har nå 18 aktive prosjekter. I mai i år la vi ut et nytt prosjekt på Heia i Fetsund med 94 seksjoner, nå sitter vi igjen med 4 ledige seksjoner og byggeprosessen starter nå. Et annet eksempel er et prosjekt på Gardermoen hvor vi skal sette opp syv bygg med 112 seksjoner, hvorav i overkant av 80% av seksjonene allerede er solgt. Byggene oppføres og ferdigstilles på rundt seks måneder, forteller Ittelin-Brynildsen.

– Vi ser at terskelen for distansen kundene aksepterer mellom hjem eller kontor og lagerlokale varierer veldig. Noen har sitt lokale fem minutter unna og bruker det daglig, mens andre kunder kun bruker det til lagring og da aksepterer de lengre reisetid for å komme seg dit, legger han til.

Kundene, enten de er privatperson eller et firma, kjøper en selveierseksjon og blir del av et sameie. Innendørs står man fritt til å benytte lokalet slik man vil. Sameiet ivaretar uteområdet og selve bygget.

Med imponerende vekst allerede første leveår ser Ittelin-Brynildsen lyst på fremtiden for selskapet:

– Selv om vi har opplevd en veldig god start er vi fremdeles i startgropa. Vi har tatt lagerseksjonsmarkedet med storm og blitt markedets største tilbyder. Målet fremover er å fortsette å være best på det vi allerede gjør samtidig som vi skal videreutvikle nye konsepter og innta nye markeder, avslutter Ittelin-Brynildsen.

 

RoomSketcher – et norsk selskap med internasjonalt utsyn

Historien om det norske selskapet RoomSketcher er en suksesshistorie med internasjonalt aspekt. Som navnet tilsier er selskapet tilbyder av et online plantegning- og innredningsverktøy, i form av en app, som lar brukerne skissere opp plantegninger, sette inn møbler og visualisere ulike romløsninger og boligprosjekter i 3D. Tjenesten har falt i smak hos brukere i mer enn 180 land så langt, og over syv millioner prosjekter er laget med RoomSketcher sin boligplanlegger.

  RoomSketcher ble startet for 14 år siden og er en spin-off fra et firma som heter Xvision, et selskap som driver med 3D visualisering av oljerigger under vann. Noen av de ansatte kom på ideen om at denne teknologien måtte kunne bli brukt til å visualisere hjemmene deres også, og slik så forretningsideen dagens lys, da med navnet Viseno, sier Trine Bretteville som er salg og markedsdirektør i RoomSketcher.

Hun kom til firmaet fra Accenture for 10 år siden da selskapet fremdeles het Viseno. Bretteville hadde jobbet med administrerende direktør Trond Bergquist tidligere, og ønsket seg til et litt mindre selskap enn det hun satt i. 

  Trond ville ha meg med på laget for å jobbe med kommunikasjon, og for meg var timingen veldig god. Viseno hadde på den tiden nærmest utelukkende norske kunder, med unntak av én stor svensk kunde. Viseno var da en start-up, men vi hadde internasjonale ambisjoner og synes ikke navnet speilet de. Vi hyret inn et byrå i London til å hjelpe oss med å finne et nytt navn, og i 2011 ble Viseno til RoomSketcher, forteller Bretteville.

Reisen mot hva RoomSketcher er i dag startet med at selskapet strakk ut en hånd til møbelbransjen, som knapt hadde egne hjemmesider på den tiden. Videre fikk de i gang samarbeid med aktører som drev med boligfoto og begynte å produsere plantegninger til boligsalg. På det tiden tok det rundt 8 timer å rendre en plantegning, i dag tar det femten minutter.

Tidlig ute med digital kundereise

 Ettersom produktet er et online verktøy bestemte selskapet seg for å automatisere kjøpsprosessen slik at kundene skulle kunne fullføre hele kjøpet av tjenesten online.

  I dag er dette noe kunder forventer, men på den tiden var det ikke vanlig. Inntil da hadde dette foregått manuelt, hvilket var tungt for både kundene og oss. Vi satte opp et system med tre ulike lisenser. Vi var tidlig ute med å tilby en slik sofistikert salgsmodell som vi har utviklet videre siden den ble lansert. Nå kan vi skilte med over 150.000 nye registrerte brukere hver måned, det er ganske kult, sier Bretteville.

RoomSketcher har hatt nettsider på 5 ulike lokale språk helt siden Bretteville kom inn i selskapet. Av de 150.000 nye brukerne som kommer til hver måned er 30-40 % av disse fra USA og Canada.

RoomSketcher har sett gode resultater etter at de begynte å satse på SEO og ta i bruk Google Ads. Mye av dette arbeidet er spesielt myntet på det engelskspråklige markedet.

    Utover de store kundene våre innen takstmenn, eiendomsmeglere og interiørdesignere, er folk generelt ekstremt glade i å pusse opp og forbedre sine boliger, og markedene som USA og Canada er store. Ser man til USA er bruken av plantegninger ikke spesielt høy, selv om den er økende. Derimot, det som er interessant er at det er en stor andel mennesker i USA som bygger sine egne hjem, såkalte “custom build”-hjem, og flere og flere oppdager at de kan bruke et tegneverktøy for å planlegge huset sitt, forteller Bretteville.

Da Covid satte verden i stå var folk plutselig mer hjemme med tid til overs, og større og mindre boligprosjekter ble satt i gang. Bretteville sier RoomSketcher fikk en boost i mars da verden stengte ned. 

  Folk har hatt mer tid og nye behov fordi hverdagen brått endret seg. Mange fikk endelig tid til oppussingsprosjekter de hadde skjøvet foran seg, og mange trengte plutselig å etablere et godt hjemmekontor, sier Bretteville.

Skal styrke markedsavdelingen

RoomSketcher holder til på Lysaker Torg, og har begynt å treffes på kontoret igjen nå som pandemien har roet seg. Nå skal de ansette flere nye ressurser for å styrke laget og sørge for videre suksess.

  Jeg vil si at vi nå er i scale-up-fasen, som er en utrolig spennende side av reisen vi er på. Vi utvider slik at vi blir flere som jobber med det samme og jobber med å bygge ut hvert område. De som kommer inn som nyansatte på nåværende tidspunkt blir med på å forme og sette rammer og strategi for RoomSketcher sitt videre arbeid. Utover det kommer de til et selskap som er godt på vei med veldig mange besøkende og brukere av tjenesten allerede, sier Bretteville.

Når det kommer til markedsavdelingen sier Bretteville at start-up-følelsen henger litt igjen.

  Det er i markedsavdeling vi nå skal tilføre nye ressurser. I dag er vi for få hoder til å utføre alle oppgavene våre som går på nyhetsbrev, innholdsproduksjon, SoMe og markedsundersøkelser. Vi kaster oss mye rundt i dag, men trenger flere til å fylle de ulike rollene og ta unna alle ballene i luften. Våre nye kolleger skal få være med å forme, sette rammer og utvikle strategier for hvordan avdelingen skal drives videre på høyt nivå, sier Bretteville. 

RoomSketcher søker nå etter en Content Marketing Manager, en Social Media Content Specialist, en Customer Journey Lead og en Webmaster.

Anna Blom Rian, Tefts rådgiver på dette oppdraget, har brukt RoomSketcher sine verktøy siden 2014 i mange oppussingsprosjekter både for seg selv og venner. Hun har dette å si om rekrutteringen RoomSketcher nå gjør:

–  Jeg tror det er et kjempepotensial for videre ekspansjon av selskapet ved at RoomSketcher får flinke ressurser internt som kan hjelpe dem med å ytterligere forstå kundene sine og deres adferd, for å så kunne engasjere dem på enda flere flater. 

På spørsmål om hva Bretteville selv liker best med jobben sin, svarer hun:

  Jeg liker utviklingen vi har hatt og at jeg har vært med på å forme reisen selv, og ikke minst utviklingen og profesjonaliseringen av selskapet. I tillegg er det internasjonale utsynet vi har, med hele verden som vårt marked, svært motiverende. Det føles litt som “the sky is the limit” – og det er jo skikkelig gøy, sier en engasjert Bretteville.

Kompetansekultur og “open door policy”

Videre beskriver hun et selskap hvor gode ideer imøtekommes slik at de får spire og gro. Med en gjeng ansatte på rundt 15 personer beskriver hun en kompetansekultur og godt samhold. De har en “open door policy” som i praksis betyr åpenhet og informasjonsdeling, slik at alle til enhver tid er oppdatert på hva som skjer. Ingen skal føle at ting foregår bak lukkede dører.

  Miljøet hos oss er veldig hyggelig, helt uten spisse albuer. Vi er opptatt av å hjelpe hverandre og har en kultur rundt at de ansatte får komme med ideer som konkretiseres hvis de er gode nok. Firmaspråket er engelsk og norsk. Aldersspennet er nokså stort, fra slutten av tjueårene opp til rett over seksti, og hver dag samles de som er på kontoret og spiser felles lunsj i kantinen. Nå gleder vi oss til å bli enda flere, avslutter Bretteville.

Firi – kryptomarkedets nordligste fyrtårn

Siden oppstarten i 2017 har over 100.000 nordmenn investert i kryptovaluta gjennom Norges største kryptovalutabørs. Imponerende 90.000 av disse brukerne har kommet til i løpet av 2021. MiraiEx, som i september i år endret navn til Firi, tar sikte på videre vekst og ekspansjon til Sverige og Danmark i løpet av 2022. 

Marius Blaker Høgevold er COO i Firi.

– Grunnen til at vi endret navn på selskapet var både at mange slet med å skrive og uttale MiraiEx, samt at vi ønsket et mer internasjonalt navn som speilet våre nordiske røtter. Firi betyr fyrtårn på norrønt og vi ønsker å være “the guiding light” for å utvikle nye finanstjenester basert på krypto-teknologi i Norden, sier Marius Blaker Høgevold, COO i Firi.

Høgevold kom til selskapet i høst med 6 år i Circle K som siste post på CV’en. Han forteller at han har hatt interesse for kryptovaluta lenge og derfor fulgt med på selskapet fra sidelinjen. 

– Da muligheten dukket opp kjente jeg at jeg hadde lyst til å være en del av denne reisen. Selskapet hadde i mine øyne et veldig spennende produkt og et sterkt og tett tech-team i bunn. Jeg har veldig troen på mulighetene krypto og blokkjede-teknologi gir til å skape nye finanstjenester. Jeg er overbevist at vi er i tidlig fase, og at påvirkningen denne nye teknologien vil ha på folks liv i fremtiden vil bli stor. For meg var dette en drømmejobb i en raskt voksende scale-up jeg gjerne ville bli en del av, forteller Høgevold. 

Imponerende vekst

Firi har vokst fra å være et gründerteam på 8 til snart 60 ansatte med mål om å doble antall hoder til over 100 i løpet av 2022. Våren 2021 kom investor Øystein Stray Spetalen inn på eiersiden av selskapet. Planen er å vokse videre i Norge og etablere kontorer i Sverige og Danmark i løpet av neste år. I dag benytter kryptokunder i nabolandene i stor grad internasjonale tilbydere. Selskapet har en målsetning om å nå 65 millioner kroner i omsetning i år, og videre vekst som tilsvarer en omsetning på 150 millioner kroner i 2022. 

– Vi ser at vi har truffet godt med produktet vårt og ønsker å være den trygge broen mellom forbruker- og kryptomarkedet. Vi er en lokal aktør som gjør alt på en trygg og fullt lovlig måte. I tillegg er tjenesten veldig enkel ved at kundene kan registrere seg med Vipps. Vi er ekstremt opptatte av å være en sikker tilbyder som spiller på lag med lovverket og myndighetene. Vi tror mye av suksessen vår så langt kommer av tydeligheten og enkelheten ved tjenesten vår, sier Høgevold. 

Firi er i ferd med å bygge et sterkt vekst- og marketing-miljø med spesialister innen de ulike fagområdene. De kommer til å jobbe data-drevet med testing, måling og iterasjoner for å stadig bli bedre. 

– Den veksten vi har hatt, har i stor grad skjedd organisk og gjennom et verveprogram, i tillegg til noe display og native. Siden sommeren har vi begynt å bygge markedsavdelingen vår, og å investere i martech for å bygge et solid fagmiljø på dette området. Som ny inn i vår markedsavdeling vil man oppleve å komme til et selskap som tar faget på alvor samtidig som det fremdeles er store påvirkningsmuligheter og lavthengende frukter å høste. Vi har som ambisjon å bygge et av Nordens sterkeste fagmiljøer innen markedsføring med en avdeling som skal være ekstremt datadrevet og jobbe med innsikt som fundament for alle beslutningene Firi tar, forklarer Høgevold. 

Firi søker etter ny Digital Analyst og ny Marketing Manager.

Utviklet egen app på 3 uker

Rundt 90 % av kundene bruker Firis egenutviklede app for å kjøpe og selge kryptovaluta. Med tech-teamet i bresjen ble appen tenkt ut og utviklet inhouse før den ble lansert i våres. App-prosjektet tok Firi kun tre uker å designe og utvikle. 

– Jeg tenker at det sier litt om både engasjementet og produktutviklings-kompetansen i selskapet. Vi forstod at det var viktig for brukerne våre å kunne registrere seg og handle gjennom en app, så da snudde vi oss rundt. Fra oppstart til lansering gikk det tre uker og vi har over 90.000 brukere av appen i dag, som tilsvarer ca 90% av kundene våre, sier Høgevold. 

Kryptovaluta er for alle

På nettsiden til selskapet kan vi lese: “Endelig er krypto for alle”, og selskapets mantra er at det skal være trygt og enkelt å handle kryptovaluta gjennom deres børs. Med et godt responderende forbrukermarked har selskapet gått fra å være en gründerbedrift og utfordrer til en scale-up av en viss størrelse. Nylig flyttet de inn i nye lokaler på Aker Brygge. 

– Vi er et selskap bestående av mange unge folk i 20- og 30-årene, og jeg vil si at vi er en tilpasningsdyktig arbeidsgiver som ønsker å tilrettelegge for ansatte som for eksempel har en hektisk hverdag med små barn hjemme. Noe av det første vi innredet i våre nye lokaler var et lekerom, slik at ansatte kan ha med seg barn på jobb når det er planleggingsdag eller lignende. Vi har den seneste tiden også ansatt folk i ulik alder, vi er i grunn mest opptatt av folks kompetanse, verdier og engasjement. Vi ser verdien av å samles på kontoret og det å ha faste fysiske treffpunkter, om ikke hver dag. Ca 70% av oss sitter på kontoret på Aker Brygge, men vi har også ansatte som jobber fra andre steder i Norge og Norden. Lokalene våre er romslige med plass til nye som kommer til. Vi spiser felles lunsj hver dag og gjennomfører sosiale happenings jevnlig. 

Et av de raskest voksende scale-up-selskapene i Norden

På spørsmål om hvorfor kandidater skal søke seg til Firi svarer Høgevold følgende:

– Hvis man synes krypto er interessant og ønsker å lære mer om bransjen og markedet tror jeg Firi er et av de mest spennende og raskest voksende scale-up-selskapene i Norden. Som ny inn hos oss får man muligheten til å komme inn på et tidspunkt hvor grunnmuren er på plass, men hvor mulighetene fremdeles er mange når det kommer til å utvikle nye finansielle produkter basert på krypto-teknologi. Så finner kandidater dette spennende er Firi stedet å være. Vi har også konkurransedyktige betingelser og huser en utrolig hyggelig og engasjert gjeng som brenner for å lykkes sammen, avslutter Høgevold.

iProspect – et moderne fagmiljø i utvikling

Nye iProspect er et fullservice marketingbyrå født i den digitale økonomien – resultatet av et tydelig fotavtrykk innen performance marketing, forent med et hjerte som banker for merkevarebygging. Der noen velger å optimalisere for kortsiktige effekter, og andre for langsiktige, velger iProspect å vektlegge begge. Byråets tilnærming er at merkevarer utvikles og bygges best ved å kontinuerlig optimalisere markedsinvesteringer for å oppnå maksimal konkurransekraft og forretningsverdi, på kort og lang sikt.

iProspect er overbevist om at vekst for byråets kunder fremover vil skapes i skjæringspunktet mellom presisjonen og forutsigbarheten i data- og teknologikompetansen iProspect alltid har vært kjent for, kombinert med kulturen, innholdet og storytellingen Vizeum har representert. Begge byråer under dentsu-paraplyen.

iProspect søker etter ny medierådgiver og ny kundeansvarlig.

Stian Kristiansen er strategidirektør i iProspect. Bak seg har han åtte års fartstid i dentsu og tidligere Vizeum.

iprospect

Stian Rogert Kristiansen

På spørsmål om hvordan fusjonen har påvirket dem, og også kundene, svarer han følgende:

– I takt med den bransjeglidningen som har skjedd som følge av den digitale transformasjonen, har vi som mange andre, måttet bredde oss ut for å møte morgendagens utfordringer i et stadig skiftende mediebilde. For dentsu handlet det overordnet om å samle fagområder og kompetanse da gruppen bestemte seg for å slå 160 byråmerkevarer sammen til seks sterke miljøer. Kundeundersøkelser vi utfører viser at kundene ønsker få kontaktpunkter, én kundeansvarlig og gode tverrfaglige dialoger.

Kristiansen deler noen tanker om byråets styrker og veien videre:

– Nye iProspect har fremdeles styrke som et performance marketing-byrå, men etter fusjonen med det mer tradisjonelle mediebyrået Vizeum er vi totalt sett et moderne, fullservice marketingbyrå. Det som er viktig er at nye og eksisterende kunder skal se og føle seg trygge på at vi kan hjelpe dem med de aller fleste utfordringer de måtte ha innen marketing. Med utvidet kompetanse, og som en del av dentsu, er vi tilbyder av et bredt spekter av tjenester, konstaterer Kristiansen.

Han forteller videre om hva som blir viktig i tiden fremover, og dermed også fokusområder for iProspect og deres kunder.

– Den pågående pandemien har endret måten vi handler produkter og tjenester på, og akselerert netthandelen. Vi forventer at disse vanene vil vedvare også etter pandemien. Det er derimot ingen enkel sak for virksomheter å både være lønnsomme på kort sikt samtidig som man skal bygge levedyktige forretningsmodeller på lang sikt. For å hjelpe våre kunder å identifisere og prioritere muligheter for videre vekst har vi i iProspect utviklet Commerce Success Framework. Dette verktøyet fokuserer på å svare opp fire spørsmål for annonsører; Møter vi kundene der de er? Er vi synlige i riktig kanaler? Har vi innhold, produkter og priser som er attraktive for kundene? Legger vi til rette for langsiktige kundeforhold i en verden vi vet at kundene er lite lojale til merkevarer?

Madeleine Røsnes har tittelen Performance Lead og startet i iProspect i april i år, rett etter fusjonen mellom iProspect og Vizeum fant sted.

iprospect

Madeleine Røsnes

– Grunnen til at jeg byttet jobb og begynte i iProspect var at jeg ønsket et større fagmiljø rundt meg. Jeg ønsker å lære mer om andre ting enn kun det som er mitt hovedfelt, samtidig som jeg fordyper meg mer innen performance marketing. Selv om jeg begynte rett etter fusjoneringen opplever jeg ikke at det har vært fokus på hvem som kom fra hvilket byrå. Tvert om er det god flyt. Jeg startet opp på hjemmekontor og møtte alle for første gang via skjerm, og det er iProspect-gruppa som ny enhet jeg har blitt kjent med. Å komme inn ny og bli kjent digitalt, har gått bedre enn forventet, forteller Røsnes.

– Vi har et bredt spekter av kunder med ulike mål, innfallsvinkler og læring. Mulighetene som ligger i det, er større hos et byrå som iProspect enn hos mindre lokale byråer som gjør noe av det samme som oss. Vi er så heldige at vi av noen av kundene våre blir invitert med helt inn i styrerommet for å dele innsikt og sparre med topplederne hos bransjeledende og unike merkevarer. Det er inspirerende at rådene og kompetansen vår gir den tilliten hos kundene, poengterer Kristiansen.

Utvikling og kompetanseutveksling står høyt i kurs hos iProspect. De ansatte jobber hele tiden for å ligge foran når det kommer til innovasjon og teknologi på sitt fagfelt, og jobber hardt for å møte kundenes behov og etterspørsel.

– Utover at man i iProspect får lov til å jobbe med noen av landets største merkevarer som Vipps, DnB, ARK, XXL, BMW og Gjensidige, alle ikoniske innen sin bransje med egne unike reiser og mål for fremtiden, så har vi også strategiske partnerskap med selskaper som Schibsted, Google, Snapchat og Salesforce, både lokalt og internasjonalt, for å nevne noen. I det ligger det spennende innsikt og muligheter for våre ansatte. Disse partnerskapene skal i bunn og grunn komme kundene våre til gode, men det byr også på utviklingsmuligheter og mulighet for å delta på fagseminarer av ypperste klasse, avslutter Kristiansen.

Kristiansen forteller videre om et godt og lite stereotypisk arbeidsmiljø bestående av folk som oppriktig brenner for faget sitt.

– Vi bygger tverrfaglige team internt og drar veksel på kompetanse fra andre relevante byråer i dentsu-familien der det er nyttig. Vi jobber aktivt for å utfordre kundene og komme med forslag til nye løsninger. Som fagnerd tørster man gjerne etter innsikt og større fagmiljøer for ulike grener innen marketing, og det er inspirerende, sier Kristiansen.

iProspect er en del av dentsu, et av landets største byrånettverk med store, kjente merkevarer på kundelisten i Norge og internasjonalt.

I desember skal hele dentsu flytte inn i nye lokaler i Kristian Augusts gate 23 i Oslo sentrum. Bygget er et såkalt signalbygg bygget etter FutureBuilt-kriterier og bærekraftige prinsipper og vil få det klingende navnet dentsu-house.

På spørsmål om hva Kristiansen og Røsnes liker best med jobben sin, svarer de:

– Det beste med jobben min er at jeg får lov til å jobbe med så mange forskjellige kompetanser. Jeg lærer noe nytt så og si daglig, og det tror jeg er unikt fordi jeg jobber i byrå, sier Kristiansen.

– For meg er det beste med jobben min muligheten jeg har til å bli utfordret hele tiden, men ha støtte rundt meg. Man er aldri er alene om utfordringen. Jeg føler meg trygg og setter pris på det gode miljøet. Det er hyggelig å komme på kontoret og jeg gleder meg til å si hei til alle som jobber her, sier Røsnes.

 

Sector Alarm – bygger topp moderne marketingavdeling

– Det var det at de ønsket å satse digitalt som trakk meg til Sector Alarm. Det beviste de ved å ha fokus på min digitale kompetanse i prosessen, fremfor tradisjonell merkevarebygging, forteller Ricky Sookermany, som overtok rollen som markedsdirektør i Sector Alarm i februar i år. Tidligere hadde han rollen som nordisk Performance Marketing Manager i Elkjøp.

Sector Alarm har tradisjonelt hatt hovedfokus på dørsalg, men de siste årene har man vridd fokuset til også å være på de digitale kanalene. Selskapet som er til stede i seks andre land har også økt den digitale satsingen på Groupnivå.

Vi tok en prat med Sookermany og et par av hans kolleger i marketingavdelingen som jobber intensivt med å sette ny retning for markedsarbeidet som skal følge en internasjonal rød tråd, men samtidig tilpasses det norske markedet.

Per i dag teller avdelingen fire medarbeidere og med ny Performance Marketing Manager på plass blir de en faglig sterk og godt rustet avdeling på fem. Teamet er relativt nytt bestående av folk med ulik digital kompetanse, som med iver og stor innsats jobber for å videreutvikle den solide plattformen og det gode arbeidet som er gjort i mange år parallelt med å sette ny kurs og legge en god strategi for årene som kommer.

Markedsdirektør Sector Alarm

Ricky Sookermany overtok rollen som markedsdirektør i Sector Alarm i februar 2021.

– Marketingavdelingen består i dag av friske tilskudd fra andre bransjer. Det er folk med variert bakgrunn og som er relativt nyansatte i selskapet. Vi bygger videre på det sterke fundamentet som har vært og utvikler nytt og tidsriktig i tråd med den digitale utviklingen og den nye mediehverdagen. Den ansettelsen vi nå gjør, er på mange måter den siste brikken før vi er en komplett, moderne marketing Vi er på god vei, og mye er på plass allerede ved at vi har modernisert måten vi jobber på. Nå ser vi etter en dyktig kollega som kan bli kaptein på marketing-skuten og sikre gode uttak. Vår nye Performance Marketing Manager skal rett og slett hjelpe oss med å få god valuta for all innsatsen vi legger ned, sier en ivrig Sookermany.

Sector Alarm søker Performance Marketing Manager

Sector Alarm har løpende prosesser på hvordan de skal jobbe best mulig, og utøver i høy grad kompetanseutveksling på Groupnivå. I praksis skjer dette i form av fagforumer og unkentlige møter med tilsvarende avdelinger i de ulike landene.

– Group Marketing ble etablert for noen år siden og det er mye som fremdeles går seg til, men vi er avhengige av å sparre med og få innspill fra de ulike markedene. Vi kommuniserer mye med de andre markedene i Nord-Europa og har dynamiske prosesser hvor vi har anledning til å påvirke hvordan vi som selskap skal jobbe med lead acquisitions i Norge og i resten av gruppen. I Sør-Europa handler det fremdeles om å bygge merkevarekjennskap. Her hjemme har vi høy kjennskap, men et tydelig mål om å utvide markedet og ta markedsandeler, sier Sookermany.

Så langt har flere i marketingavdelingen startet Sector Alarm karrieren på hjemmekontor, men nå har de så smått begynt å jobbe fra kontoret på Storo igjen.

– Vi har en god tone med mye humør i så vel avdelingen som ellers i selskapet. Vi har stort fokus på det sosiale og det å ha et uformelt miljø, og det begynner vi heldigvis å finne tilbake til nå. Alle kampanjene planlegges og rulles ut lokalt, og vi har mange gode nitty gritty diskusjoner hvor vi sparrer rundt hvordan vi kan fremheve et budskap på best mulig måte. Vi jobber med byrå på prosjektbasis. Da workshoper vi internt og så er vår representant med byrået videre og sparrer rundt kampanjene. Vi er alle delaktige i hele prosessen, forklarer Sookermany.

Kristin Østgaard begynte i Sector Alarm i desember 2020. Hun kom til selskapet fra Apollo Reiser som Web og SEO-ansvarlig og har tidligere flere års erfaring fra mediebyrå som SEO-spesialist. Nå jobber hun som Website Specialist og Ads Creator med hovedansvar for innhold, brukeropplevelse, A/B-testing og analyse av nettsiden, samt annonseproduksjon.

Hva liker du best med jobben din i Sector Alarm?

– Sector Alarm er en bransje som var totalt ukjent for meg, og jeg så en god mulighet for å utvikle meg selv og for å prøve noe nytt. Som noe av det mest positive ved jobben min, vil jeg trekke frem de faglige utfordringene. Vi er et lite team i Norge, men er likevel en del av et stort nettverk med kolleger som jobber med det samme i andre land. Vi har et tett samarbeid og ukentlige møter. Jeg lærer stadig noe nytt og har et godt fagmiljø med gode og nyttige diskusjoner. Å jobbe i et internasjonalt selskap på denne måten er positivt.

Hva motiverer deg i arbeidshverdagen?

– Det som motiverer meg i arbeidshverdagen er å fortsette å lære og utvikle meg, å bli utfordret, og samtidig spille mine kollegaer gode og bidra med min kunnskap for at vi kan levere så gode resultater som mulig. Samtidig er det veldig givende å jobbe med et produkt og en tjeneste som bidrar til økt trygghet og sikkerhet i andres liv og ikke minst bidrar til å redde mange liv.

Hva ser du mest frem imot i arbeidshverdagen som en del av marketingavdelingen i tiden fremover post pandemi?

– Jeg synes det er veldig spennende at vi er såpass mange nye i avdelingen. Det betyr ny entusiasme, og folk som bringer ny, solid kompetanse, noe jeg tror vil hjelpe oss videre i tiden fremover. Det er tøff konkurranse i vår bransje, men nå har vi de beste forutsetningene for å løfte markedsarbeidet til et enda høyere nivå. Det skal bli fint å komme tilbake til kontoret etter lang tid på hjemmekontor, konkluderer Østgaard.

Gisle Hauge har tittelen Brand and Advertising Specialist og kom fra mobilselskapet Ice, hvor han jobbet med mye av det samme som han gjør i Sector Alarm. Han forteller at jobben hans er å forvalte merkevaren og utvikle reklamekonsepter gjennom å utvikle gode uttak som forteller en historie, men som også selger produktene. Han skal sørge for uttak som fungerer godt hele kundereisen gjennom. Som Brand and Advertising Specialist samarbeider Hauge med både kreativt byrå og mediebyrå.

Hva liker du best med jobben din i Sector Alarm?

– Det beste med jobben min, er at den er spennende, variert og har fokus på innsiktsbasert markedsføring i alle ledd. I tillegg er det gøy å få jobbe med en sterk merkevare som Sector Alarm. Noe som gjør jobben det ekstra interessant, er at vi er tilstede i syv land. Det er spennende å se hvordan merkevaren vår må operere ulikt i de ulike landene, basert på kultur, behov og markedsandel. Når pandemien er helt over, blir noe av det beste med jobben å besøke kontorene i blant annet Madrid og Milano, sier Hauge.

Hva motiverer deg i arbeidshverdagen?

– Flere ting motiverer meg hos Sector Alarm. Spesielt viktig er muligheten for personlig og profesjonell utvikling. Hos Sector Alarm legges det opp for at du skal kunne utvikle deg i selskapet. Den muligheten er viktig for alle ambisiøse kollegaer. En god leder er også viktig for både trivsel og motivasjon. Min nærmeste leder, Ricky, er en god leder jeg stoler på, gir meg et tydelig mandat og som viser meg tillit. Ikke minst er gjengen jeg jobber med en viktig motivasjon. Vi er et lite, men godt marketingteam, som består av veldig fine folk med høy kompetanse.

Hva ser du mest frem imot i arbeidshverdagen som en del av markedsavdelingen i tiden fremover post pandemi?

– Jeg ser aller mest frem til å legge strategien for 2022 hvor vi planlegger for et normalår, og at folk kommer tilbake til hverdagen. Fremover blir det gode prater ved kaffemaskinen og i kantina, men det beste blir fysiske møter, hvor vi slipper folk som snakker mens de er «mutet», eller opplever en «laggy» Teams-forbindelse som gjør at vi ikke hører hva som blir sagt, avslutter Hauge.

Cewe: Satser på in-house-kompetanse for å styrke seg ytterligere digitalt

En påbegynt digital reise

Cewe, som også eier butikkjeden Japan Photo i Norge, er et internasjonalt ledende selskap innen fotoprodukter og fremkalling. Kvalitet og utsøkt service har gjort CEWE til Europas ledende aktør i sin bransje, og selskapet har vunnet flere priser for innovasjon, produktkvalitet og kundeservice.

Tysk-eide Cewe er tilstede i 21 markeder i Europa og møter sine kunder med en sømløs kundereise enten den starter i en av kjedens butikker, på nett, eller hos en av deres 20.000 forhandlere. Den digitale transformasjonen har med andre ord kommet godt på vei, likevel er digitalisering fremdeles et viktig fokusområde.

Den Skandinaviske markedsavdelingen har ansatte i alle tre land, og jobber med stort spillerom og utøver “best practice” for hva som fungerer best i og for det Skandinaviske markedet.

Som en del av sin digitale satsing skal Cewe i fremtiden jobbe mer datastyrt, og derfor søker de nå etter en Digital Marketing Specialist. Med denne kompetansen in-house styrkes laget i markedsavdelingen, som allerede består av spesialister og tung fagkompetanse i de ulike underavdelingene.

Med på å stake ut kursen

I de Skandinaviske markedene har de stor tro på innholdsmarkedsføring og inspirasjon, og dette er i dag tungt vektet i digitale kanaler som nyhetsbrev og sosiale medier – både organisk og betalt. 

E-commerce-avdelingen ble en del av markedsavdelingen i år, og fokuset på omnikanal er stort for det norske markedet hvor Cewe, som eier av Japan Photo, kontinuerlig jobber med å trekke kunder fra butikk til nett og omvendt. 

Vi tok en prat med CMO, Lisbeth Bjerknes, og Head of Digital Marketing and Content, Anders Løken, som begge er relativt nye i sine roller, om hva som trakk dem til selskapet, transformasjonen de står i, strategien de har lagt og hvordan det er å jobbe i Cewe.

Cewe ansatte

Head of Digital Marketing and Content i Cewe, Anders Løken med CMO Lisbeth Bjerknes.

– Jeg har et helt yrkesliv bak meg innen salg og markedsføring med hele spekteret fra A til Å, forteller Lisbeth, som tidligere har jobbet for blant andre Hurtigruten, Norsk Rikstoto, Gyro og Continental Dekk. – Da reiseliv ble utfordrende i forbindelse med pandemien, og jeg kom over denne muligheten i Cewe, synes jeg det var spennende å få muligheten til å jobbe med Skandinavisk fokus, få være med å sette retning og bygge en helhetlig markedsstrategi som skal sørge for at Cewe blir nummer 1 på foto og bildefremkalling i Skandinavia, legger hun til. 

Anders Løken startet i selskapet én måned etter Bjerknes, i januar 2021 og har bakgrunn fra blant andre legemiddelselskapet Mylan, seismikkselskapet PGS og Norsk Revmatikerforbund.

– Jeg har vært innom mange bransjer, men det som trigget meg ved muligheten i Cewe var den digitale transformasjonen selskapet allerede var inne i, som handler om å satse videre på omnikanal med økt digitalt fokus, men hvor vi også ivaretar de fysiske butikkene vi har i Norge. I tillegg kom Lisbeth og jeg inn på et tidspunkt hvor vi rakk å være med på å legge strategien for 2021, og med det bidra til å peile kursen videre for hvordan vi skal nå målet vårt om å få til en ekte omnikanal digitalmarkedsføring, forteller Løken.

Kontroll over egen kundereise

Cewe har jobbet digitalt lenge og gjort det bra på mange områder. I den videre digitale satsingen handler det om å styrke kompetansen in-house, slik at selskapet får ytterligere kontroll på egen kundereise. Avdelingen bygger nå et stort inhouse-miljø og bruker kun byrå og eksterne partnere der det er hensiktsmessig.

Etter et kort år i sine nye roller, og oppstart på hjemmekontor er engasjementet og iveren til Bjerknes og Løken fullt tilstede.

– Stillingen vi nå skal besette i form av en Digital Marketing Specialist er per i dag den manglende brikken i puslespillet vårt. Vi skal jobbe mer datadrevet og også få bedre kontroll på våre betalte kanaler som omfatter store deler av budsjettene våre. Denne personen skal bistå med lokal tilpasning og sette de ulike markedene opp mot hverandre slik at vi oppnår best mulig effekt, sier Løken. 

CEWE søker Digital Marketing & PPC Specialist

– Vi ønsker å ha kompetansen i eget hus og leter etter synergier i de skandinaviske markedene. Vi er så heldige at vi får bygge den skandinaviske enheten og jobbe spesialisert lokalt ved å gjøre det vi mener er mest fornuftig i våre markeder, selv om vi er en del av noe større og har tyske eiere. Cewe er en organisasjon med mye kompetanse, ressurser og data, og dette drar vi nytte av. Vi jobber på tvers av fagområder internt, men også på tvers av landene med tett samarbeid med teamene i Århus og Stockholm. Alle er hele tiden årvåkne for sitt marked og sammen jobber vi både taktisk og strategisk sammen digitalt, og det fungerer veldig bra, forteller Bjerknes. 

– Vi gleder oss til å få på plass denne spesialisten som skal hjelpe oss med sin kjernekompetanse. Vi trenger en som kan gjøre innsikten til noe håndterbart, til et verktøy vi kan bruke. Belyse kundeinnsikt som kan gi hele markedsavdelingen bedre kundefokus, slik at vi igjen kan ta bedre beslutninger og gjøre gode medieinvesteringer, legger Bjerknes til. 

Relevante kunder, relevant kommunikasjon

Cewe ønsker nye, relevante kunder inn samtidig som de pleier eksisterende kunder. Og når kunden først er inne skal tjenestene og produktene oppleves sømløse og enkle. For mange er det å lage fotoalbum en fast ting de gjør etter en reise eller en ferie, for andre er enklere produkter som kort og kalendere mer relevant. Vi skal nå ut til alle de ulike kundegruppene med vår kommunikasjon, sier Bjerknes.

 –Et viktig delmål er å sørge for at vi har rett innhold i rett kanal til rett segment. Vi jobber for å definere dette og komme dit at vi får det til på en fornuftig måte, sier Løken. 

Så smått tilbake på kontoret

På kontoret på Bjørndal sitter mesteparten av CEWE sin ledelse i skandinavia og bygget huser også Cewes lager. Bjerknes og Løken har i hovedsak sittet på hjemmekontor den tiden de har jobbet i selskapet, men så smått begynt å jobbe fra kontoret nå.

De beskriver et hyggelig miljø med sosiale aktiviteter både digitale og fysiske. Kompetansen på huset består av folk som har jobbet i selskapet i mange år og nye hoder som har kommet til som følge av utviklingen og digitalt fokus. I kantinen lages det lunsj til oss hver dag og snart skal lokalene pusses opp.

– Det jeg finner mest tilfredsstillende så langt hos Cewe er muligheten til å være med å utvikle hele selskapet. Arbeidet med å sette strategien og gjennomføre den ved å tenke langsiktig, samtidig som vi er handlekraftige og fikser ting her og nå, forteller Bjerknes.

– For meg er det utviklingsmulighetene en viktig driver. Finne nye muligheter, jobbe med dyktige folk i teamet, de gode ideene som vi ender med å utføre her og nå eller legger til strategien som noe vi vil gjøre på sikt. Jeg setter stor pris på muligheten vi som jobber her har til direkte påvirkning på hva vi gjør og skal gjøre fremover, avslutter Løken.