INDEX

Elscoop Group – en offensiv utfordrer i elektromarkedet

Elscoop Group er et ungt og innovativt konsern i elektrobransjen som eier, driver og utvikler attraktive og velrennomerte elektrikervirksomheter på Østlandet og i Trøndelag.

På hovedkontoret på Lierstranda sitter det 10 personer, og fordelt over 18 datterselskaper teller gruppen omtrent 550 ansatte. Nå søker Elscoop Group en markeds- og kommunikasjonsansvarlig til å profesjonalisere markedsarbeidet for konsernet og de lokale selskapene de eier.

Målsetningen er at de med finansiell eier, Credo Partners, i ryggen, skal bli den ledende multilokale elektroinstallatøren i Norge.

Terje Myhre begynte i jobben som konsernsjef i Elscoop Group for snart et år siden. Han beskriver eiersituasjonen som positiv, og en som gir finansielle muskler til å gjøre oppkjøp og påse organisk vekst i tråd med selskapets mål og ambisjoner. Om ikke lenge skal selskapet offisielt bytte navn, og med det gjennomføre en re-brandingprosess for å fornye og forsterke merkevaren.

Som ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig vil man få være med på reisen, og utfylle en viktig rolle sentralt, og ut mot de lokale datterselskapene.

Terje Myhre er konsernsjef i Elscoop Group.

– Dette er en veldig sentral rolle i konsernet. Man hopper på et tog i fart, men vi er fremdeles under oppbygging, så her er det store muligheter for å være med på å forme og utvikle. Vi er et konsern som nærmer oss milliardomsetning, men som likevel er i støpeskjeen. Det nye navnet lanseres før sommeren og med det foreligger et spennende arbeid i form av strategiske diskusjoner, implementering av ny merkevare og grafisk profil. Alt for å bygge kjennskap i markedet. Elscoop Group er for mange fremdeles en godt bevart hemmelighet. Det skal vi gjøre noe med, fastslår Myhre.

Elscoop Group vokser raskt og om lag tre til fem selskaper kommer til hvert år. 2020 var, pandemi til tross, konsernets hittil beste år.

– Vi vokser, bygger og forsterker lokale selskaper der de er. Der andre elektro-grupperinger samler alle oppkjøpte selskaper under ett merkevarenavn, gjør vi det motsatte. Vi tror på sterk lokal tilstedeværelse, men gir datterselskapene våre fordeler og styrke kun en større gruppering kan gi. Vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige er en etterlengtet ressurs både sentralt og ute hos de lokale selskapene. Vi skal profesjonalisere og bistå sentralt i markedsarbeidet for å bygge kjennskap og ta større markedsandeler, sier Myhre.

I dag består gruppen av 18 elektroselskaper fordelt på Østlandet og i Trøndelag, alle med sterke posisjoner i ulike konkurransesituasjoner. Strategiske prosjekter som gruppens bærekraftsstrategi og fokus på digitalisering og kompetanseutvikling er eksempler på stordriftsfordeler som gagner datterselskapene.

Gjennom gruppen får mindre, lokale aktører tilgang på kompetanse, nettverk og verktøy som styrker posisjonen deres lokalt. Lederne i selskapene er tydelige på at de ønsker bistand og støtte i markeds- og kommunikasjonssammenheng.

– Datterselskapene våre jobber som tidligere etter at de er blitt del av Elscoop Group, men får tilgang til kompetanse, nettverk og systemer som gir dem større muskler lokalt. Vi skal kombinere fleksibiliteten, effektiviteten og den personlige servicen til et lite selskap med ressursene til et stort selskap. Jobben til vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige vil gjøres sentralt fra hovedkontoret, men for å lykkes i rollen er personen avhengig av å bygge kjennskap til de ulike datterselskapene for å forstå de ulike merkevarene og konkurransesituasjonene, og for å danne seg et overblikk og helhetsbilde. Dette er en etterlengtet ressurs for lederne våre der ute, som også ønsker økt fokus på digital markedsføring, utdyper Myhre.

Elscoop Group er et ungt konsern og sådan en utfordrer i markedet som på enkelte områder gjør ting litt annerledes enn andre aktører i markedet.

– Med nytt navn, re-brandingprosess, fokus på merkevarebygging og ambisjoner om videre vekst, blir vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid ekstremt viktig i tiden fremover. Den nye rollen skal bidra til å sette vår kommunikasjonsstrategi og utarbeide markedsplaner, og dernest bygge opp et kompetansesenter internt i gruppen med folk som kan være med å utvikle og eie denne agendaen. Blant annet blir samarbeid med Elscoop Groups utviklere viktig for å få på plass systemer som skaper en bedre struktur for markeds- og kommunikasjonsarbeid internt, legger Myhre til.

Myhre beskriver et godt og uformelt miljø på hovedkontoret på Lierstranda.

– Vi er et lite team hvor alle, uavhengig av posisjon, får delta i strategiske prosesser på konsernnivå. Samtidig er man som fagperson og spesialist på sitt område en viktig brikke i det totale bildet. Vi opplever lønnsomhet og vekst, og kan dermed unne oss å fokusere på muligheter. Denne medvinden setter et positivt preg på både stemningen i selskapet, arbeidshverdagen og de ansatte, avslutter Myhre.

Devold of Norway – sterk norsk merkevare klar for å erobre verden

Devold of Norway er en sterk norsk merkevare med 168 års historie å vise til. Grunnlagt på Langevåg i 1853 av Ole Andreas Devold, som utdannet seg i Tyskland og vendte hjem til Sunnmøre for å gründe egen merkevare, og sette opp sin egen fabrikk på Langevåg, hvor Devold fremdeles holder til i dag.

 I Norge er merkevaren Devold of Norway kjent og forbundet med kvalitet av forbrukerne. Nå står en internasjonal digital satsing på trappene, og derfor skal selskapet ansette de beste folkene til ulike digitale spesialistroller. Med rett kompetanse in-house er Devold klare for å erobre nye markeder, posisjonere seg og gjøre merkevaren mer kjent internasjonalt.

Øystein Bomo er Global Sales Director i Devold of Norway.

    Vi er en premium kvalitetsmerkevare og distribusjonen vår skal være tilsvarende. Vi er godt fornøyde med den distribusjonen vi har i Norge, men vi skal ha en sunn vekst fremover som primært skal komme internasjonalt, og her står e-commerce og digitalisering sentralt. Vi har gjort en del investeringer for å muliggjøre denne satsingen. For å ta steget videre, trenger vi nå digital spisskompetanse i form av å få de beste folka med på laget, sier Øystein Bomo, Global Sales Director i Devold of Norway.

 De nye digitale spesialistene Devold nå ansetter trer inn i selskapet på et tidspunkt hvor de vil få muligheten til å være med å sette retning, påvirke, komme med sine anbefalinger for å lykkes med satsningen.

    Vi er ikke så mange, og skal fremdeles være en “lean” organisasjon fremover, men hittil har vi hatt begrensede ressurser og jobbet litt etter “alle mann til pumpene”-prinsippet. Nå ansetter vi nøkkelroller for å styrke oss og profesjonalisere slik at vi er rustet til å vokse internasjonalt, sier Bomo og legger til: Vi trenger folk som har faglig tyngde innen sitt felt, og som kommer inn med et tydelig målbilde av hvordan ting skal være og gjøres. Vi bygger opp en e-commerce-avdeling, og styrker også laget i avdelingene rundt e-commerce. Dette er et stort fokusområde i organisasjonen akkurat nå.

 Hos Devold sier man at “kvalitet er personlig”, og selskapet eier hele verdikjeden fra sau til butikk.

    Noe som skiller oss fra andre aktører i vår bransje er at vi eier hele verdikjeden vår selv. Vi produserer produktene på vår egen fabrikk i Europa, og vi kjøper ull direkte fra nøye utvalgte sauebønder, og ikke på de store internasjonale markedene slik mange av konkurrentene våre gjør, forteller Bomo.

 Gro Elisabeth Naalsund, Marketing Director, i Devold of Norway legger til:

Gro Elisabeth Naalsund er Marketing Director, i Devold of Norway.

  Vi er ekstremt opptatt av kvalitet, og den eneste måten vi kan sikre dette på er ved å eie hele verdikjeden. Vi tror naturlige fibre er svar på de utfordringene tekstilbransjen står overfor med tanke på forurensing, og er stolte over at 84% av materialene vi bruker i kolleksjonene våre er naturlige. Vi er ansvarsbevisste og jobber mot en sirkulær tankegang. 

Bomo og Naalsund beskriver en organisasjon med flat struktur hvor man sier at menneskene er hjertet i Devold. Fordelt på to kontorer; hovedkontoret på Langevåg og et mindre kontor på Skøyen i Oslo, jobber rundt 30 ansatte, alle lidenskapelig opptatt av kvalitet, fag og det de jobber med, og som også er glade i natur og friluftsliv.

  Med den historien vi har bak oss og de høye kravene vi stiller til kvalitet og bærekraft i alle ledd, er vi på jakt etter folk som deler disse verdiene. Når forbrukere først får prøvd Devold-kvaliteten, er det nærmest ingen vei tilbake. Det vet vi fordi vi har en høy grad av gjenkjøp. Vi jobber med “purpose-driven” design som betyr at vi utvikler produkter til ulike aktiviteter og formål, alle finner en favoritt blant våre produkter. Nå skal vi bringe dette universet ut i verden, og har stor tro på at etterspørselen etter naturlig fibre vil øke internasjonalt i årene fremover som et resultat av fokuset på forbruk og bærekraft, sier Naalsund

Devold er stolte av den rike historien bak merkevaren, og tør påstå at de er en av verdens eldste friluftsmerkevarer. Devold har holdt på med ull siden de startet opp, og har levert bekledning til store polekspedisjoner helt siden Nansen og Amundsens tid. Børge Ousland er en av merkets nåværende ambassadører, som både bruker og tester produktene til Devold på sine ekspedisjoner.

Med eiere som er hjembygd-patrioter på sin hals, og opptatte av å investere i nærmiljøet, ønsker Devold helst å finne flinke folk som kan være tilknyttet hovedkontoret på Langevåg, men for enkelte stillinger kan det være innenfor å jobbe fra kontoret på Skøyen.

  Her får man muligheten til å være med på å videreutvikle en sterk norsk merkevare med rom for både handling og kreativitet. I den store digitale satsingen som Devold nå skal gjennomføre, blir god historiefortelling og en tydelig tone of voice ekstremt viktig. Naturen ligger merkevaren, verdiene og kontorene på Langevåg nært. Under vanlige omstendigheter er vi ofte på tur og hvert år når solen titter frem igjen bak fjellene har vi solfest. Vi har et utrolig godt og sosialt miljø med en uhøytidelig tone. For folk som kjenner seg igjen i merkevaren og verdiene våre, og i tillegg har faglig tyngde og spisskompetanse innen rollene vi har lyst ut, tror jeg dette er en fantastisk spennende reise å være med på i årene som kommer, avslutter Naalsund.

SATS bygger ny enhet og lanserer unikt konsept for hjemmetrening

SATS er et innovativt selskap som alltid har vært langt fremme på treningsmarkedet i Norden. Selskapet følger utviklingen nøye og tilpasser seg nye treningstrender for å imøtekomme kundenes ønsker og behov, og har fortløpende introdusert nye produkter, timer og tjenester. SATS var også tidlig ute med digital trening, da selskapet i 2016 lanserte Online Training som en del av sitt tjenestetilbud.

2021 lanserer SATS nye produkter til hjemmetrening og forarbeidet er godt i gang. Nå styrker de laget med inhouse spesialister som skal bidra til et bunnsolid produkt det norske markedet ikke før har sett maken til.

SATS sin visjon er “Make people healthier and happier”, et samfunnsansvar selskapet tar på høyeste alvor. Likevel er det slik at det å få til jevnlig trening på et senter ikke er like lett for alle. Enkelte har ikke tilgang geografisk, andre finner ikke tid i en travel hverdag og så er det en gruppe mennesker som rett og slett ikke er komfortable i en slik setting. Nylanseringen til SATS utvider tjenestetilbudet for å kunne nå ut til disse kundegruppene også.

Christian Øvregaard i SATS, leder arbeidet med den nye avdelingen som vil operere delvis uavhengig som en ny, egen enhet i SATS-systemet.

SATS Christian Øvregaard

Christian Øvregaard leder arbeidet med den nye avdelingen som vil operere delvis uavhengig som en ny, egen enhet i SATS-systemet.

– Vi har jobbet den siste tiden med å utvikle et nytt konsept med fokus på hjemmetrening for å møte et behov i markedet, og tilby kunder som av ulike årsaker ikke kommer seg til et treningssenter for å trene, og jobber mot en lansering i Norge og Sverige høsten 2021. Vi ønsker med dette å utvide tjenestetilbudet vårt for å levere på visjonen vår om å “make people happier and healthier”. Dette er et hjemmetreningskonsept med fysiske produkter knyttet sammen med en digital tjeneste, forteller Øvregaard.

Satsingen bygges opp som en egen enhet, med egne ansatte som jobber isolert i et start-up-rettet format. Endringsarbeid vil pågå fortløpende basert på læring underveis i prosessene.

– Vi etablerer og bygger egne studioer for produksjon av innhold og kontorene våre vil være tett på produksjonslokalene for at vi hele tiden skal være så tett på produktet som mulig. Som egen enhet vil likevel jobbe tett med SATS på enkelte områder for å bygge på kunnskapen SATS har bygget opp rundt trening, forteller Øvregaard.

Så langt teller de 5 ansatte i tillegg til Øvregaard med flere spesialistroller på vei inn. I en overgangsfase har de også ressurser innleid fra byrå. Disse vil gradvis fases ut ettersom kompetansen bygges opp inhouse.

– Folk som jobber i SATS er opptatt av at kundene våre skal lykkes med treningen sin. Det er et positivt formål som ligger til grunn i alt vi gjør. Fysisk aktivitet er en viktig faktor for livskvalitet og generell trivsel. De som blir med på laget og reisen i innledende fase vil få mulighet til å være med å sette kulturen, ta eierskap til produktet og bidra på tvers i enheten fra start. Man må like å brette opp ermene og trå til for å drive utviklingen av produktet fremover før, under og etter lansering, understreker Øvregaard.

Øvregaard har jobbet i SATS i 5 år og røper at han selv først begynte å trene regelmessig etter at han begynte å jobbe for treningskjeden.

– Jeg vil si det er vanskelig å jobbe et sted hvor trening og helse er en del av arbeidshverdagen, uten å selv å ta del i det vi forkynner og ønsker å oppnå, sier Øvregaard.

Øvregaard påpeker at konseptet de bygger opp er nytt i Norden, og at de med det tar grep om et marked ingen andre har gjort hittil. Det vil i så måte også være nytt for dem som velger å bli med på reisen som en del av den nye enheten.

– Vårt konsept er unikt og nå jobber vi med å bygge opp en egen organisasjon i SATS-systemet med dyktige mennesker som er på seniornivå innen sitt fagfelt. Vi trenger faglig trygge folk som kan være med å sette strategier og retning og ikke minst drive enheten godt fra start. SATS er et passion-drevet selskap, det er mye engasjement i enheten allerede. Mangfold og bredde er noe vi er opptatt av, og vi gleder oss til å bli flere. Til sist vil jeg legge til at du trenger ikke være treningsnarkoman for å jobbe hos oss, men det er viktig at du synes det er gøy å gå på jobb, avslutter Øvregaard.

TV 2 – tett på med de gode historiene

 – Vi jobber alle med historiefortelling i bunn, uavhengig av hvilken jobb vi har i TV 2, sier Erlend Paris Wathne, Ansvarlig kommunikasjon- og analyse i TV 2 Digital.

 Erlend Wathne har jobbet i TV 2 Sumo, som også refereres til som den digitale delen av medhuset, siden 2016. Han kom til TV 2 med bred mediebakgrunn både fra mediebyrå og tv-verdenen. 

TV2 Erlend Paris Wathne

Erlend Paris Wathne, Ansvarlig kommunikasjon- og analyse i TV 2 Digital.

– Vi går på jobb hver dag for å skape historier som engasjerer det norske publikum, og vår arbeidsplass er en merkevare veldig mange har et forhold til. Opp imot 90% av den norske befolkningen er innom en av flatene våre i løpet av en uke, og som en konsekvens av det er vi en del av hverdagspraten, vi er med på å sette dagsorden, sier Erlend Wathne. 

I et samfunn hvor store deler av tv-tittingen er flyttet fra lineær tv til digitale flater, og med inntog av store, utenlandske aktører som Netflix, HBO og Apple TV + har de tradisjonelle tv-kanalene måttet omstille seg på kort tid. Kampen om seerne er beinhard. 

– Akkurat nå er vi på en veldig spennende reise, kanskje den mest spennende i hele TV 2s historie. Kampen om å oppleves relevant er tøffere enn noensinne. Vi tror helt klart vi er godt posisjonert for å hele tiden være i front i den kampen. Vi har lang fartstid og kjenner nordmenns preferanser og seermønstre godt. Bedre enn de globale aktørene, tør jeg påstå. Vi jobber nå fram en ny merkevareplattform, som innebærer at TV 2 Sumo blir til TV 2 Play. Ny merkevareplattform betyr ny visuell identitet for hele TV 2, forteller Erlend Wathne. 

 Visjonen for den nye merkevareplattformen og et mer samlet TV 2, er at vi skal være tett på med historier som engasjerer. 

– Historisk har det vært et for tydelig skille mellom TV 2 Sumo og den lineære delen av TV2. Med den nye merkevareplattformen er ambisjonen å forene disse slik at det kun er ett TV 2. Internt betyr det at vi alle, i enda større grad, skal dra i samme retning. Én sterk merkevare er en viktig dimensjon for å lykkes som en aktør som konkurrerer mot globale aktører, presiserer Wathne som nå søker etter en ny kreatør til sin avdeling.

 Som kreatør i TV 2 Sumo får man jobbe med grafisk materiell knyttet til velkjente produksjoner fra utlandet, men også mulighet til å sette et personlig preg på materiell som lages til kanalens egenproduserte programmer. Spennvidden i innholdsporteføljen er naturligvis stor hos en aktør som ønsker å være relevant for alle i husstanden. 

– Arbeidshverdagen her er like variert og mangefasettert som programtilbudet vårt. Vi jobber med markedsmateriell og uttak i forbindelse med alt fra en ny sesong av The Kardashians, via helgens Premier League-runde, til et nytt ungdomskonsept vi skal rulle ut om et halvt år. Den nye kreatøren vi får på laget vil raskt oppdage at her er ingen dag lik, sier Erlend Wathne. 

– Utover at vi jobber med veldig variert innhold jobber vi også mye på tvers. Vi er gode på faglig sparring, er tilgjengelige for hverandre og har en uformell tone. Dualiteten i denne rollen innebærer en hverdag delt mellom å produsere annonsemateriell for innkjøpt materiale, og å være med på å sette kommunikasjonskonseptene for egenproduksjoner. Det å ha riktige ressurser inhouse gir oss muligheten til å agere raskt, og det er vi avhengige av i vår bransje, legger han til.  

 Ingvild Dahlen har hatt rollen som Digital Marketing Manager i TV 2 Sumo siden desember 2019. Dahlen har lang erfaring med digitale medier. Hennes fokusområde er Performance Marketing og hun er ansvarlig for å sette opp performance-kampanjer for TV 2 Sumo. 

TV2 Ingvild

Ingvild Dahlen, Digital Marketing Manager i TV2 Sumo.

– Det er et kontinuerlig samspill mellom den kreative leveransen og kampanjene vi setter opp, samt mediekjøpene vi gjør, forteller Dahlen. Vi A/B-tester hele veien og fordelen med å ha en egen kreatør inhouse er at vi kan teste mer på kortere tid. Det trenger ikke være en stor kampanje for at vi skal ha fokus på testing. Små justeringer kan skape god effekt selv på mindre kampanjer. Vi jobber svært innsikt- og analyse-drevet og alle kampanjer vi kjører gjennomføres med et retrospekt, slik at vi kan ta med oss læring av det vi gjør, utdyper hun. På spørsmål om hvordan det er å samarbeide på tvers av fagfelt svarer hun: Vi er flere mindre team i kommersiell avdeling som jobber med mye av det samme, og på tvers. Likevel gjør ingen av oss akkurat det samme. Alle har spesialistroller og sånn sett er innsikten hver og en sitter på verdifull.

Karen Philippenko er Kreativ Leder i programavdelingen i TV 2 som utvikler egenproduksjoner for kanalen. I programavdelingen er de stadig på jakt etter de beste ideene og god historiefortelling til kanalens konsepter og programmer. Hun beskriver TV 2 som både børs og katedral; en kanal som forvalter store verdier i samfunnet, men som også drives kommersielt. Hun sier man som inhouse kreatør i kanalen må evne å skru ting kommersielt.

TV2 Karen Philippenko

Karen Philippenko er kreativ leder i programavdelingen i TV2.

– Det er viktig for oss at vi utvikler salgsutløsende design i kampanjene våre. Vi jobber et sted som utgjør en viktig del av folks hverdag. TV 2 skal være fanebærer for norsk innhold i årene fremover. Vi skal fortelle historiene som er viktige for Norge og de norske seerne. Her vil vår kreatør ha en viktig rolle i jobben med å hente ut premissene i historiene og gjøre god art direction for å tydeliggjøre driverne bak hvorfor publikum absolutt bør få med seg programmene våre, utdyper Philippenko.

 Som en del av det digitale teamet vil man som kreatør delta i kreative kommunikasjonsmøter på tvers i organisasjonen, for å være med på å sette kreativ strategi og retning i fellesskap. Mer spesifikke oppgaver for egenproduksjoner vil være alt fra å lage moodboards, samarbeide tett med Kreativ Leder på fotoopptak og utforme prinsippskisser, til å sitte med versjoneringer for digitale kampanjer. Logo til programmene er blant elementene som leveres av produksjonsselskapene, hvilket krever at kanalens inhouse-kreatør evner å være en god sparringspartner og bestiller.   

– I TV 2 er det åpent for at folk kan bringe sine tanker og ideer til bords. Man skal gjerne være litt uredd og tørre å kaste ballene enda høyere når man får en bestilling. Vi har høy grad av kreativitet, men med det sagt jobber vi også innenfor gitte rammer. Det handler mye om å hente ut kjernen i historiene og foredle det. Å svare titterne på hva et program egentlig handler om, og hvorfor de burde se det. Vi er en ung og fremoverlent organisasjon som er i sentrum av ordskiftet, og jeg tenker det må være ekstra gøy å være kreatør når arbeidet du utfører havner på flater overalt, avslutter Philippenko.

 

 

Caverion Norge – en arbeidsplass med internasjonalt aspekt og stort handlingsrom for medarbeiderne

Bygg og anlegg er faktisk Norges største fastlandsnæring, ikke alle vet det, påpeker Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Helene Johansen Facchini.

 Caverion er et Europeisk konsern med over 16 000 medarbeidere, og bare i Norge har selskapet 2 400 ansatte fordelt på 50 lokasjoner.

Helene Johansen Facchini Caverion

Helene Johansen Facchini er Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge.

  Vi er om lag 30 personer som jobber med kommunikasjon og markedsføring internasjonalt. I Norge er vi dag et team på tre personer, og vi har kollegaer i 11 land, som vi jobber tett med. Vi jobber i matrise og sitter i internasjonale arbeidsgrupper på ulike prosjekter, så å jobbe i Norge med et så internasjonalt aspekt synes jeg er utrolig spennende, forteller Facchini.

Stor variasjon i kreative arbeidsoppgaver

Facchini har jobbet i selskapet i 7 år, og steget i gradene internt. Hun startet som Kommunikasjonskonsulent, avanserte til Kommunikasjonsansvarlig og sitter nå som Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge. Hun har faglig tyngde og stor entusiasme for faget.

 I mine syv år i selskapet har jeg aldri fått nei til å være med på et prosjekt jeg har hatt lyst til, heller ikke når jeg har hatt en idé og tatt initiativ til nye prosjekter. Jeg opplever stor frihet og rom for kreativitet, så lenge du relaterer ideene tilbake til strategien, sier Facchini og legger til: Hvis du rekker opp hånden og viser interesse for spesifikke prosjekter, får du være med på laget. Vi jobber på tvers av markedene våre, utveksler ideer, best practice og implementerer kampanjer tilpasset markedene.  

Hun er en del av i ledelsen i Norge og jobber med mye av markeds- og kommunikasjonsrelaterte prosjekter på konsernnivå, hvor beslutningene tas. I fjor var hun ansvarlig for idé, script og produksjon av en ny merkevarefilm for selskapet. Den ble oversatt til lokale språk i alle 11 land, og rullet ut i alle Caverions markeder.

 For tiden jobbes det med to store kampanjer som snart skal lanseres. Den ene; Secured by Caverion, omhandler som navnet tilsier, sikkerhet, den andre er en kampanje som handler om å skape bærekraftige og attraktive bygg. Og det er flere kampanjer i pipen.

Bidrar til god helse, trivsel og bærekraft

Kjernen i merkevaren Caverion er at vi tilrettelegger for produktivitet og trivsel for mennesker, i smarte og bærekraftige bygg.

    Vi tenker på at sluttbrukeren, de som faktisk skal være i byggene vi utvikler, skal trives og ha det bra.  Vi tilbringer faktisk 90% av tiden vår innendørs, så byggene våre ha stor påvirkning på vår helse, trivsel og produktivitet. Vi er med på hele prosessen: fra planlegging av bygget, til installasjonen av selve teknologien, og også drift og vedlikehold i etterkant. Vi følger prosjektene fra vugge til grav, forklarer Facchini.

 Caverion har nettopp vært igjennom en rebranding-prosess for å bli et purpose-drevet selskap. Facchini var med i kjerneteamet som utviklet den nye merkevaren. I tillegg har selskapet fulgt en strategi de siste årene, kalt “Rigget for vekst” og er nå, etter mye endringsarbeid og digitalisering, inne i vekstfasen.

    Vår drivkraft handler i hovedsak om hvordan byggene påvirker miljøet og mennesker. Vi er nå medlem av UN Global Compact og ser også på hvordan vi kan redusere våre egne utslipp. Vi har et positivt klimahåndavtrykk og i Norge i 2020 reduserte vi utslipp av CO2 med 7 millioner kilo, som tilsvarer produksjon av 17 millioner poteter, eller forbruket til 800 nordmenn. Våre tjenester gir klimagevinst og vi har satt et bærekraftsmål om at vi innen 2030 skal skape bærekraftige ringvirkninger som gir 10 ganger større håndavtrykk enn fotavtrykket vårt. Ved å modernisere og digitalisere eksisterende bygg kan du kutte utslipp med 20%. Det gjør Caverion i stor grad ved å rehabilitere og effektivisere allerede eksisterende bygg, forteller Facchini.

 Det overordnede målet er vekst, og Facchini legger ikke skjul på at Markeds- og kommunikasjonsavdeling har en viktig rolle i å bidra til at selskapet når målene som blir satt.

    Vi har budsjettene og det er stort handlingsrom så lenge vi relaterer arbeidet vårt til strategien. Vi vil få ny strategi i løpet av året, og med en ny Senior Inbound Marketing Manager med på laget, er vi Markeds- og kommunikasjonsavdelingen godt rustet, konstaterer Facchini.

Fleksibelt arbeidssted: Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim + hjemmekontor

Caverion har kontorer over hele Norge, og store kontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim, i tillegg til hovedkontor i Oslo. Snart står helt nyoppussede Caverion-lokaler på Bryn klare i Oslo, med moderne klimatak for å sikre godt inneklima. Pandemi og hjemmekontor har gitt økt fokus på digitalisering, og for medarbeiderne vil det også etter pandemien være fleksibilitet rundt valg av arbeidssted.

  I markedsavdelingen har vi lenge jobbet mye digitalt, men opplever at det nå fungerer godt i hele organisasjonen. Det vil uansett være stor fleksibilitet rundt valget om å jobbe på kontoret eller hjemmefra når vi flytter inn i nye lokaler og pandemien har lagt seg. Under pandemien har selskapet hatt fokus på det sosiale med tilbud som hjemmetrening med fysioterapeut, foredrag og kurs. Vi oppfordrer også medarbeidere til å komme seg ut og få litt dagslys i løpet av arbeidsdagen og har fokus på fleksibilitet og balanse mellom arbeid og privatliv, understreker Facchini.

 Stort kreativt spillerom, frihet og ansvar

Facchini leder et lite team og beskriver en sammensveiset gjeng med ulike egenskaper, som støtter og hjelper hverandre, og som er trygge nok på hverandre til å tørre å utfordre der de ser forbedringspotensiale. Som leder beskriver Facchini seg selv slik:

  Jeg får høre at jeg er positiv og flink til å gi tilbakemeldinger når ting er bra, og også synliggjøre og gi ros ut i organisasjonen. Jeg er også tydelig på punkter jeg mener kan forbedres. Jeg har stor tro på at medarbeidere skal ha handlingsrom til å utvikle seg i rollen sin, og i Caverion er mulighetene til det store. Det synes jeg er veldig gøy, sier Facchini.

 På spørsmål om hva som trengs for å lykkes i rollen som Marketing Manager snur hun heller på spørsmålet.

Hvis du trenger en arbeidsplass der du har stort kreativt spillerom, frihet og ansvar for å lykkes, da er Caverion riktig sted for deg, avslutter Facchini.

Patriksson – PR- og kommunikasjonsbyrå tuftet på entreprenørånd

Patriksson ble gründet i Stockholm i 1999 og har siden da vokst og etablert seg som en sterk merkevare, i form av et kreativt og strategisk PR- og kommunikasjonsbyrå med rundt 65 ansatte, og kontorer i Stockholm, Paris, København og Oslo. 

Selskapet bidrar til å forflytte og posisjonere varemerker innen mote og creative industries, og tjenestetilbudet står støtt på selskapets tre grunnpilarer: brand strategy, creative studio og brand communication

I 2009 åpnet kontoret i Oslo, og Patriksson tok raskt en sterk posisjon som PR- og kommunikasjonsbyrå på det norske markedet.

Patriksson søker Landssjef Norge

– Vi var ganske alene på markedet da vi startet i Oslo og allerede fra start representerte tunge internasjonale merker som Hèrmes, Ralph Lauren, By Malene Birger og Cos. Måten vi jobbet med vår strategiske plattform, i kombinasjon med kommunikasjon satte en ny standard for bransjen, forteller Annika Kopp, som er COO i Patriksson Group.  

Kopp, som også er en av med-gründerne av Patriksson forteller at hun selv, og Lena Patriksson Keller, som hun startet selskapet med, fremdeles er svært delaktige i driften i dag, 22 år etter oppstart.

– Entreprenørånden står sterkt i selskapet og er med oss ennå, og vi forsøker hele tiden å forstå hva som kommer rundt neste hjørne, være modige, innovative og tørre og være med på å skape endring. Vi har alltid noe på gang på det overordnede strategiske planet. Digitalisering har vi jobbet med i mange år, og Patriksson Talent Agency er eksempel på nye grener som kommer til i takt med at verden, industrien og forbrukeratferden utvikler og forandrer seg. Vi vil på best mulig måte forstå forbrukeratferd og være et steg foran for å møte endringene i markedet, sier Kopp og legger til: Vi jobber kontinuerlig med å posisjonere store internasjonale merkevarer på det Skandinaviske markedet, samtidig som vi jobber med å styrke posisjonen til skandinaviske brands internasjonalt med våre tre grunnpilarer som utgangspunkt.  

Patriksson Talent Agency ble opprettet for noen år siden som en egen enhet i gruppen, og representerer ulike digitale talenter, blant andre norske influencere som Darja Barannik, Tine Andrea og Tsutsumi Hoang.

Teamwork er en av grunnverdiene i Patriksson, og Kopp mener det i praksis henger tett sammen med entreprenør-ånden som fremdeles står sterkt. Samarbeid på tvers av markeder og roller er en selvsagt del av arbeidshverdagen for alle de ansatte.

– Vi ser på Patriksson Group som ett selskap, og oppfordrer til nære samarbeid internt, på tvers av avdelinger, land og i form av kundegrupper, fordi vi jobber med mange av kundene våre i flere eller alle de ulike markedene vi er posisjonert. Som ansatt føler man seg som en del av merkevaren Patriksson, uavhengig hvilket kontor man sitter på. Måten vi har bygget selskapet på er grenseløs hva gjelder både kontor og kundetilbud. Vår standing som kommunikasjonsbyrå er det den er i dag, fordi vi har vært med på å utvikle industrien, kommunikasjonslandskapet og kundesamarbeidene i de 22 årene vi har holdt på, forteller Kopp. 

Kopp beskriver de ansatte som en gjeng profesjonelle, faglig kompetente og engasjerte medarbeidere med stor passion for arbeidsplassen, bransjen og faget de jobber med. Hun beskriver Patriksson som en prestisjeløs, men prestasjonsorientert organisasjon, preget av team spirit, nysgjerrighet og kreativitet. Nå søker selskapet etter en landssjef til kontoret i Oslo, en strategisk så vel som operativ rolle med lederansvar.  

– Jeg vil si dette er en unik mulighet for en person med interesse for PR, kommunikasjon og brand development, og som også er genuint interessert i å lede, bygge og utvikle sitt team, for sammen å ta det neste steget i å styrke posisjonen og utvikle det kreative tjenestetilbudet i Norge. Vi har kommet langt, men samtidig står vi som selskap aldri stille, og som landssjef for Patriksson Norge får man muligheten til være med på og bidra til reisen videre. Vi har en sterk posisjon i det skandinaviske markedet og et stort potensiale og mulighetsbilde. Det står mange spennende punkter på listen over ting vi ønsker å ta tak i og utvikle oss på i tiden fremover. I denne rollen får man drive og skape resultater for et eget kontor med et større selskap i ryggen, og det er en spennende mulighet avslutter Kopp.  

Norges største byggevarefirma satser som omnikanalaktør

Montér er en del av Optimera, Norges største byggevarekjede, og har 138 byggevarehus over hele landet. De satser nå digitalt og er i gang med å bygge opp bransjens beste nettsted for gjør-det-selv-kunder. Nå søker de netthandelssjef for monter.no til en stilling ved hovedkontoret i Oslo.

Ole-Jørgen Mo har jobbet i selskapet i 20 år, og har tatt ferden over fjellene fra Vestlandet til Oslo for å lede en nyopprettet kommersiell avdeling som skal videreføre selskapets suksess på nett.

Ole Jørgen Mo er Kommersiell direktør i Optimera.

–  Jeg tok denne stillingen fordi det er så mange ting vi kan gjøre. Det er utrolig givende, særlig med investeringsviljen som ligger i bunn. Eierne våre har latt oss få investere og bygge opp selskapet over tid til det det er i dag. Vi er et fullintegrert byggevarefirma, med alt på samme datasystem, og sitter dermed på en infrastruktur uten sidestykke i norsk sammenheng. Grunnmuren er der, nå skal vi videreutvikle og ta markedsandeler digitalt, sier Mo.

Byggevarebransjen er inne i en transformasjon, og store multivarehus som Jula og Biltema har tatt markedsandeler med sine nett- og butikkonsepter. Generelt har byggevarebransjen ligget litt bakpå i det digitale skiftet, men nå er altså tiden inne og fokus på omnihandel står sterkt hos Montér.

– Vi må gjennomføre de endringene som skal til for å møte konkurransen i den mer tradisjonelle delen av byggevarebransjen, men også for å rette fokuset mot kunden og deres behov. Til Monter.no trenger vi en person med teknisk kompetanse, men også en som kan være en god butikksjef. Vårt slagord er “Du skal få mer hos Montér”, og nå skal vi hente ut relevante elementer til sluttforbruker fra det vi gjør i proffmarkedet. I det ligger det at vi skal være tilgjengelige online, og tilby gode digitale tjenester som er relevant for privatmarkedet, forteller Mo. 

Selskapet investerer og er i ferd med å bygge opp en kundeklubb. Som mange andre aktører satt de på en stor kundedatabase fra før, som ikke kan benyttes på grunn av det nye GDPR-reglementet.

– Vi må kommunisere mer og bedre med kundene og det har vi gode forutsetninger for å klare fordi vi kjenner målgruppen godt. Vi står i starten av en stor digital reise og ønsker å skape en destinasjon på Monter.no som både gir kundene inspirasjon og som konverterer til kjøp. Vi vil skape en nettside som både gir kunden oversikt og relevant informasjon om kjøpene sine, som kvitteringer, teknisk informasjon og vedlikeholds- og bruksanvisninger, et sted kundene kan opprette ulike prosjekter på sin egen brukerprofil, og samtidig er en nettbutikk hvor man bestiller varer og utfører kjøp. Vår nye ansvarlige for Monter.no vil få en viktig rolle i hvordan vi skal få det til på nett, sier Mo.

I kommersiell avdeling har Mo ansatt flere digitale spesialister. Undersøkelser viser at så mange som 75% starter kjøpsprosessen sin på nettet. Derfor er det viktig å treffe som destinasjon for inspirasjon i tillegg til å være en handelsportal. 

– Vi tenker omnikanal i alt vi gjør. Vår netthandelssjef vil bli målt på relevante KPI’er for konvertering enten på nett eller i fysisk butikk. Det spiller igrunn ingen rolle hvor kunden velger å handle. Tidligere hadde varehusene våre store arealer som ble brukt som utstillingsvinduer. Disse var dyre å vedlikeholde og har i stor grad forsvunnet til fordel for økt varebeholdning. Nå vil nettsiden overta mye av inspirasjonsjobben, så vår nye nettansvarlige må ha et godt blikk og sørge for relevant innhold på Monter.no til en hver tid. Vi har både mannlige og kvinnelige kunder vi skal treffe, og deres preferanser er svært forskjellige, men vi har et stort varespekter. Inspirasjon er i langt større grad viktig for våre kvinnelige kunder, mens menn gjerne vil ha det enkelt og oversiktlig. Gode menyvalg, underkategorier og landingssider blir viktig. Jeg ser for meg at den som skal fylle denne rollen bør være en hybrid av en kremmer og teknisk nerd, hvis jeg kan si det sånn, sier Mo. 

Kommersiell avdeling består av folk som har jobbet flere år i selskapet, men også nye tilskudd. Mo beskriver avdelingen som ung og offensiv. På kontoret sitter kommersiell avdeling tett på administrasjonen, så det er kort vei til beslutningstagerne. 

– Dette er en kjempespennende utfordring! Vi er et selskap med stor takhøyde for å diskutere ting, i tillegg har vi eiere med god investeringsvilje for dette fokusområdet. Vi er Norges største byggevarekjede, hvor jeg selv har vært med på at vi har gått fra et resultat på 3 milliarder til 12 milliarder. Vi er lønnsomme og sammen skal vi nå løse hvordan Montér skal ta markedsandeler og en sterk posisjon på nett, og til det trenger vi flinke folk, avslutter Mo.

Varner styrker sin digitale satsing

– Vi er avhengige av, og kommer til å gi enda større mandat og handlingsrom for vår Digital Retail-avdeling. De som blir med på denne reisen blir en grunnstein for fremtidig suksess i Varner, og da må vi tørre å satse på stolte og ambisiøse fagfolk som har lyst til å utvikle noe helt nytt i sammen, sier Digital Retail Director i Varner, Tommi Jylha-Vuorio.

Jylha-Vuorio kommer til stillingen med lang erfaring innen retail, og var blant annet med å bygge opp XXL sin vellykkede digitale satsing i Norden. Han sier han er positivt overrasket over hvor langt Varner har kommet med sin utvikling. Med grunnmuren solid på plass er han trygg på at forutsetningene ligger til rette for at Varner skal nå skyhøye mål i årene som kommer.

– Det at Varner er langt fremme hva gjelder digital utvikling gjør at vi ikke trenger å bygge it-strukturen fra bunnen av. Det gir oss kommersielle vekstforutsetninger i milliardklassen. Nå forsterker vi fagkompetansen internt for å ha rett kjernekunnskap på huset. Med teknisk grunnmur og riktig kompetanse på plass er vi rustet for stor videre vekst, sier Jylha-Vuorio.

Se alle stillingene Varner nå har lyst ut her.

Varner er et av Nord-Europas største motekonsern med over 1250 fysiske butikker i fem land. Konsernet er mest kjent for sine store merkevarer som Bik Bok, Cubus, Dressmann, Carlings og Volt. De siste årene har Varner bygget opp en Digital Retail-avdeling for å møte markedets digitale utvikling.

Utfordringene for fysisk retail har vært store de siste årene, og hele bransjen har hatt en ekstra vanskelig tid under pandemien. Varner møtte utfordringen med en allerede velutviklet digital struktur, og det er denne som konsernet nå utvikler og bygger videre på. – Vi vet at både behovet og etterspørselen etter det vi i Varner tilbyr er høy og stabil, men vi har vært nødt til å tilpasse driften og størrelsen på selskapet til en mer digital og litt mindre fysisk hverdag. Pandemien har vist at vi som selskap er godt rustet, og nå jobber konsernet som en helhet med å styrke og utvikle kraftfulle og lønnsomme konsepter for omnikanal, sier Jylha-Vuorio.

Nå er det viktig for Varner å forsterke den digitale avdelingen og få ytterligere kompetanse på plass. I 2025 skal 35-40 % av Varners inntekter komme fra digitale kanaler, samtidig har selskapet en ambisjon om å ta vare på den styrken som ligger i at de har fysiske butikker, og mener butikkene fremdeles vil være en viktig del av handleopplevelsen. I følge Jylha-Vuorio handler det framover om et samlet bilde hvor skillet mellom digital og fysisk handel er visket ut. Omnikanal-satsing er allerede godt innarbeidet hos Varner og står høyt i kurs i selskapet.

– Dette er en veldig spennende reise for oss som allerede har et stort fysisk nettverk på plass. Vi er på god vei til å bli veldig sterke online, og tør påstå at vi er blant de som er lengst fremme i Norden på samspillet mellom fysisk butikk og nettbutikk. I Varner er vi “customer obsessed” med fullt fokus på kundereisen. Vi skal møte kundene i deres prefererte kanal, altså der de er, når de ønsker det. Dette fokuset er ekstremt viktig for oss, sier Ass. Digital Retail Director Elise Mietle Laupstad. Vi har mye fokus på å være relevante. Vi vet at kundene eksponeres for enormt mange påvirkningselementer i hverdagen, da nytter det ikke å bare pushe varer til gode kampanjepriser. Arbeidet vi utfører er i stor grad performance-styrt. Vi vil komme nærmere kunden ved å lytte og forstå hva det er de faktisk vil ha, legger hun til.

– Vi har en enorm kundedatabase som vi vil fortsette å bygge for å tilby de beste brukeropplevelsene og kundereisene. Varner har 7,5 millioner medlemmer i sine fordelsprogrammer på tvers av alle merkevarene og 1,2 millioner nyhetsbrevmottakere. Vi har revet ned siloer og fått på plass en datalake hvor vi kan trekke ut og sette sammen data, og det skal vi bruke på best mulig måte i tiden fremover. Dette gir oss et stort konkurransefortrinn, understreker Jylha-Vuorio.

Verdiene til Varner er: business minded, passion, make it easy, friendship, happiness og responsible, og som arbeidsplass er selskapet kjent for sin gode kultur. Jylha-Vuorio, som selv er relativt nyansatt, sier han sjeldent før har møtt en så engasjert og entusiastisk gjeng som i tillegg preges av kremmerånd og høy grad av kommersielt fokus og teft.

– Her på huset brenner folk for jobben sin, og er stolte av å jobbe i Varner. Det tror jeg er i direkte sammenheng med at eierne våre er tett på den operative driften i hverdagen. Det er et lite hierarkisk miljø hvor alle er tilgjengelige for hverandre. Samtidig jobber vi mot tydelige og klare mål, og det kommersielle ligger til grunn i alt vi gjør. Jeg opplever et konkurranseinstinkt og kollektivt ønske om å nå de høye målene vi setter oss, sier Jylha-Vuorio.

Som leder for Digital Retail sier Jylha-Vuorio at han på generelt grunnlag ikke tror på micro-management.

– Digital Retail-avdelingen er et sterkt faglig miljø, og vi gir folkene våre veiledning og visse rammer. Utover det gir vi både handlingsrom og fullt mandat, men vi trenger folk som er faglig trygge og ønsker å bevise, sier Jylha-Vuorio. Jeg ønsker at de som jobber i teamet skal føle at de er med på en utviklende reise, både som lag og som enkeltspillere. Vi har størrelsen, ressursene og ikke minst merkevarene og produktene som gjør at vi kan få til helt unike løsninger, både for oss som fagmiljø, for konsernet og ikke minst for kundene våre.

Når verden åpner opp igjen skal vi bygge interne fora på bakgrunn av kompetanse, hvor informasjon skal flyte slik at vi får en god helhetsforståelse. Det er viktig at vi lytter til ansattes ekspertise og tar med oss innsikten det gir, legger han til.

Pandemien har gitt Varner flere omni-kunder, en kundegruppe som anses som de mest lukrative, så altså kommer det noe godt ut av en vanskelig situasjon. Jylha-Vuorio og Mietle Laupstad er samstemte i troen på at så fort samfunnet åpner opp igjen vil butikksalget, som har blitt hardt rammet, ta seg raskt opp igjen. Salget av sweatpants og hettegensere tar på ingen måte igjen det tapte, men med åpent samfunn vil behovene endre seg igjen, og det vil påvirke både fysisk og digital handel. De tror likevel at veksten i 2021 vil ligge på det digitale, noe som understreker viktigheten av å få på plass de rette hodene i nøkkelrollene Varner nå lyser ut.

Obos satser på teknologidrevet innholdsmarkedsføring for å treffe på relevans

Obos satser tungt på teknologidrevet innholdsmarkedsføring for å møte kundene og medlemmene på deres egne premisser, til rett tid, i rett kanal. Til å lede satsningen har selskapet hentet inn Hilde Stray Due, som er godt i gang med å bygge opp morgendagens innholdsavdeling. 

Stray Due, som har tittel Direktør for innhold og kundekommunikasjon i Obos, startet i jobben på nyåret. Nå styrker hun laget og er ute etter folk som forstår hvilke muligheter som ligger i teknologidrevet markedsføring. I den forbindelse søker Obos Leder for digitale kanaler, en rolle Stray Due sier vil bli helt sentral for å møte kundens behov med relevant innhold i alle digitale kanaler, slik at trafikken øker og Obos når sine kommersielle mål. 

Obos søker leder for digitale kanaler.

 Selv kom hun til Obos fra Storebrand hvor hun jobbet i 5 år, og var med å etablere innhold som en integrert del av markedsføringsstrategien.

Hilde Stray Due    I store trekk handlet det om å bruke data for å skape relevant innhold og jobbe målrettet med aktiviteter gjennom hele kundereisen. Da det kom en utlysning fra Obos søkte jeg fordi jeg tenkte at det ville være spennende å få starte den reisen på nytt hos en annen sterk, og for meg annerledes, merkevare enn den jeg kom fra, forteller Stray Due.

Til tross for hjemmekontor og foreløpig utelukkende samhandling med teamet på skjerm, sier Stray Due at de har kommet nærmere hverandre på den korte tiden enn hun trodde var mulig. Som leder er hun opptatt av å være åpen og tilgjengelig for “folka mine” og har stort fokus på det som handler om å bygge team. 1. Januar i år ble det etablert en ny divisjon for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar. Den nye divisjonen skal bidra til lønnsom vekst ved å blant annet styrke merkevaren Obos, og jobbe frem gode og personifiserte kundereiser og markedsaktiviteter.

    Vi har allerede fått til mye digitalt. Jeg er veldig entusiastisk selv, og føler at jeg har fått med meg mange, at gjengen er positiv og ser fordelene med å være et fagteam hvor vi kan sparre på tvers for å heve kvaliteten, ta ut potensiale i hver enkelt kanal og ikke minst øke den kommersielle kraften. De ser konturene av hvilke store muligheter dette gir oss, sier Stray Due.

 Hildes ansvar ligger primært i egne kanaler – Obos.no, e-post, sosiale medier og Obos-bladet, men avdelingen hennes har også ansvar for innhold som skapes til natives. Inntil nylig har man i Obos jobbet litt på hver sin tue per kanal, nå er alt samlet i en avdeling for å skape bedre samspill og helhet på tvers av kanalene.

  Ta for eksempel Obos-bladet. Her ligger det mye god historiefortelling som vi må utnytte og bruke gjennom hele kundereisen for å oppnå synergieffekter. Det finnes ingen grenser for hvordan man kan skape gode digitale opplevelser så fremt man har de riktige verktøyene. Vårt fokus er å finne ut hva vi kan hjelpe kundene med å få svar på, for så å bruke innsikten vi har til å lage relevant innhold som gir de svarene, og informasjon de ennå ikke vet at de søker. Vi skal trygge kundene i boligkjøpsvalget før, under og etter et kjøp. Selv ser jeg alltid glasset halvfullt. Akkurat nå ser jeg ting vi kan ta tak i hvor enn jeg snur meg, ler Stray Due og legger til: Sammen med teamet har jeg satt opp en tiltaksliste med noen utvalgte punkter vi ønsker å ta tak i før sommeren, så fortsetter vi med resten til høsten. Jeg er opptatt av at de ansatte skal føle eierskap til oppgavene.

Som leder er Stray Due opptatt av å bygge kultur og mener det er viktig å ha det gøy på jobb. Hun sier hun opplever i stor grad at de som jobber i Obos er stolte av jobben sin, at de er glade i arbeidsgiveren som merkevare, og at folk blir værende lenge.

  Som leder er jeg veldig opptatt av å bygge kultur, se og dyrke styrkene til den enkelte og trygge de ansatte i rollene sine. Du setter liksom ikke Zlatan i mål. Jeg mener trygghet og tillit er essensielt for at et team skal prestere best mulig. Psykologisk trygghet skal både bygges og vedlikeholdes, og med det på plass tør man å utfordre hverandre og skape enda bedre resultater sammen. Det gjør det også lettere å prate om styrkene våre og bruke de på en mer effektiv måte. Dessuten mener jeg at det er viktig å ha det gøy på jobben. Vi tilbringer så mange timer av dagen her, da er det viktig at man trives og faktisk får energi av å være sammen. Derfor er jeg opptatt av å skape opplevelser utover det som er knyttet til oppgavene på jobben. Vi skal finne tid til å ha det hyggelig også. Det gjør at man blir glade i hverandre og da vil man også gå i krigen for hverandre.

På spørsmålet om hvilke taktikker Stray Due benytter for å oppnå et trygt og sosialt team med godt samspill står det ikke på gode eksempler, også tiltak som enkelt lar seg gjennomføre digitalt.

  Praten på en fysisk arbeidsplass er en ting, men å leke, konkurrere eller dele personlige episoder og opplevelser gir god effekt. For eksempel kan vi på møter dele morsomme historier eller fortelle om ting andre ikke allerede vet om dem. Det skaper mye latter og gjør at vi blir bedre kjent. Ikke alle liker leker og utkledning, og jeg mener ikke at folk skal tvangssosialiseres, men én gang i året inviterer jeg mine ansatte hjem på fest, forteller Stray Due.

Fokus for Stray Due videre er å utnytte potensialet Obos har innen innholdsmarkedsføring. Hun sier det er i skjæringspunktet mellom teknologi, merkevare og markedsføring magien og potensialet ligger.

  Evner man å se mulighetene i det skjæringspunktet kan man skape kreativ og analytisk markedsføring som gir god effekt. Jeg synes det er utrolig kult å jobbe i et miljø av folk som er nysgjerrige, og som ser muligheter og ikke er fastlåst i sitt fagområde, men som skjønner at det er i skjæringspunktet mellom fagområdene potensialet for å bygge en sterk merkevare ligger. At vi som innholdsavdeling evner å ta i bruk alle dataene vi sitter på for å lage historier som betyr noe for folk, det skaper verdi for Obos. Min ambisjon er at vi skal være best i Norge til å lage historier folk bryr seg om. Obos har et stort samfunnsansvar og investeringsvilje til å ta dette ansvaret på alvor. Et godt eksempel på det er de nye boligkjøpsmodellene som gjør det mulig for folk med lavere inntekt å kjøpe sin første bolig. Det er klart man blir stolt av å jobbe et slikt sted, avslutter Stray Due.   

 

Fantastisk vekst for lydbok-strømmetjenesten Fabel

Fabel, som er en strømmetjeneste for lydbøker hos Lydbokforlaget, har hatt en fantastisk vekst siden oppstart i 2017. Lydbokforlaget er Norges største utgiver av lydbøker og eies 50/50 av Aschehoug og Gyldendal. Forlaget har opp igjennom vært aktive i å utvikle nye lydbokformater, og i 2017 lanserte de Fabel, en abonnementstjeneste for lydbøker, som gir kundene mulighet til å lytte til så mange lydbøker de bare vil til en fast månedspris.

Vi tok en prat med forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen og CMO, Stine Ombustvedt, i forbindelse med at Fabel nå søker etter leder for kundeopplevelse.

Ann Kristin Vasseljen Fabel Lydbokforlaget

Ann-Kristin Vasseljen, forlagssjef i Fabel.

Fabel har på kort tid utviklet seg til å bli en kjent merkevare i den mest spennende og raskest voksende delen av norsk bokbransje. Vi har gjennom de seneste årene gått fra å være et produksjonsorientert selskap med hovedfokus på lydbokproduksjon til å bli en langt mer kunde- og salgsorientert organisasjon . Fokus på utvikling og optimalisering av kundeopplevelsen er avgjørende for Fabels suksess i 2021 og videre, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen.

Selskapet har jobbet strukturert for å posisjonere Fabel i markedet, og tjenesten har hatt kraftig vekst på kjennskaps-parametre og i antall brukere siden oppstart.

Stine Ombustvedt Fabel Lydbokforlaget

Stine Ombustvedt, CMO i Fabel.

– Vi investerer i markedet for å får det til å vokse, og er tilstede i de fleste flater. Vi satser tungt på SoMe og digital kommunikasjon i kampanjeperioder. Målet er å øke bevisstheten for strømming av bøker. En av utfordringene våre er churn, så vi jobber mye med den daglige utviklingen av tilbudet. Vi bearbeider appen vår kontinuerlig, og tilpasser innholdet slik at det oppleves relevant for abonnentene, sier CMO, Stine Ombustvedt.

Personen som kommer inn i rollen som leder for kundeopplevelse, vil få ansvar for hele kundereisen og øke retensjon i Fabel.

Tjenesten vår er i konstant utvikling og kandidaten vil jobbe i krysningspunktet mellom produktutvikling og markedsføring. Denne personens innsats vil være retningsgivende for kundenes opplevelse av Fabel, og det er i så måte en svært avgjørende rolle. Vi jobber for tiden med å forbedre onboardingen av kunder, men det anser vi kun som et skritt på veien for å gjøre kundeopplevelsen bedre, sier Vasseljen.

Fabel er et lite selskap hvor flere av de ansatte tidligere har jobbet mange år i forlag, andre har bakgrunn fra tech eller kommunikasjon og markedsføring. Ombustvedt beskriver en relativt ung gjeng som er sosiale og har det gøy på jobb. Det er høy trivsel, åpen kultur og lite hierarki. Fabel har eget studio i lokalene sine hvor skuespillere og andre lesere kommer og går. Slik får de ansatte innblikk i prosessene med en lydbok fra start til slutt. Naturlig nok er det en generell interesse for bøker, litteratur og kultur.

– Til denne rollen er vi avhengige av å få inn en som er nysgjerrig og motivert for å hele tiden måle og grave for å finne svar og løsninger. Vi ser etter en person som liker kontinuerlig utvikling og som klarer å stå i ting, har troen på produktet, og som kan se løsninger på lang sikt. Strømming av lydbøker er fremdeles en ung tjeneste, så vi bygger fortsatt totalmarkedet. Det kan sammenlignes med den jobben Netflix og HBO gjorde for å etablere serie-titting til hva det er i dag. Vi jobber for å få lydbøker til å bli en vane og en del av hverdagen til kundene våre, sier Ombustvedt.

Fabel er en smidig organisasjon hvor alle er engasjerte, jobber tett sammen og sparrer underveis om ulike problemstillinger. Den nye rollen vil ligge under salgs- og markedsavdelingen.

Vi er en relativt liten organisasjon og samarbeider mye mellom avdelingene. Vi er i en del av bransjen som utvikler seg raskt og det er viktig at vi utvikler og omstiller oss, og styrker selskapets digitale og tekniske kompetanse, understreker Vasseljen.

– Man kan få til mye i Fabel fordi vi er et lite selskap. Det gir oss muligheten til å snu oss rundt når det er noe vi vil få til, og alle har mandat til å få gjennomført ulike ting. Vi er på en veldig spennende reise med å bygge Fabel, og stillingen vi nå lyser ut er en rolle som har mange kontaktpunkter i organisasjonen og med våre samarbeidspartnere, avslutter Ombustvedt.