PwC – for den som vil litt mer

For snart fire år siden etablerte PwC et eget inhouse byråmiljø. I dag jobber 12 kommunikasjonshoder og kreative sjeler med prosjekter og konsepter langt utenfor revisjon og regnskap, som Loen Skylift.

Loen Skylift – gondolbanen også kalt himmelbanen på Vestlandet. Få hadde kanskje trodd at PwC noen gang skulle være med på å etablere en turistdestinasjon; med gondolbane, restaurant på toppen av fjellet, hotell, vandrestier, muligheter for skikjøring, kajakktur og nedfart fra fjellet i fritt fall i wingsuit. PwC har bidratt med prosjektledelse, rådgivning, forretnings- og organisasjonsutvikling og juridisk bistand i prosjektet.

-PwC er så mye mer enn et konsulenthus som driver med revisjon og regnskap. Vi har mange tjenesteområder og Loen Skylift er bare ett av mange innovasjonsprosjekter vi har vært involvert. Når PwC får slike oppdrag, involverer det designavdelingen også, forteller Dag O. Kivedahl, avtroppende leder for designavdelingen.

Sterk merkevare

PwC har en sterk merkevare både nasjonalt og internasjonalt, og har i Norge den høyeste uhjulpne kjennskapen blant de fire store innen revisjon og rådgivning.

-PwC sitt overordnede formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Vi har ikke et mål om vekst og størrelse alene, men å ha de viktigste, mest spennende og utviklende oppdragene og prosjektene – og det har vi så absolutt, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Henrik Haakestad Lervold.

På grunn av en spennende utvikling og stadig nye prosjekter har PwC sin markeds- og kommunikasjonsavdeling gått fra å være et par medarbeidere til å telle 12 personer.

– I designavdelingen har vi jobbet med prosjekter hvor politi, helsevesen og oljebransjen har vært involvert, vi har jobbet med bærekraft og reiseliv, og vi har jobbet med Loen Skylift, bare for å nevne noe. Vi er kjempeheldige og som du skjønner er det mer enn revisjon og regnskap. Å jobbe inhouse i en kreativ rolle er utrolig givende, for bestillingene kommer på løpende bånd og vi ser raskt resultatet av det arbeidet vi gjør – enten det er design, video eller annet innhold, sier Kivedahl.

Skiller seg ut på kultur

Det jobber 1750 personer i PwC i Norge. 54 % er menn, 46 % er kvinner og snittalderen er 36,1 år. Det er kanskje ikke så ulikt andre konsulenthus vi kjenner til. Så hva skiller PwC fra mengden?

-Det er kulturen vår. Vi er folkelige, det er takhøyde og vi har et godt arbeidsmiljø. I tillegg er det et stort fokus på å jobbe på tvers av ulike fagmiljøer. Jeg har lært mye mer om andre fagdisipliner enn jeg hadde sett for meg, sier Kivedahl, og fortsetter.

-Dessuten er det morsomt å jobbe med en visjonær leder med gjennomslagskraft, som har ambisjoner på vegne av selskapet og den enkelte medarbeider i avdelingen, og som gir mye fleksibilitet, ansvar og tillit. Jeg tror også at hans initiativ og lanseringen av den nye markedsstrategien vår «Vil litt mer» har bidratt til å få frem gullet i organisasjonskulturen vår; nemlig en tydelig holdning til hvorfor vi går på jobb hver dag, og hva vi vil – ikke bare på vegne av oss selv, men på vegne av kundene våre og samfunnet. Det gjør at man er stolt av å jobbe i PwC, avslutter han.

PwC ser nå etter Head of Design. Rollen rapporterer til markeds- og kommunikasjonsdirektør Henrik Haakestad Lervold og er en del av hans ledergruppe.

Du kan lese mer om Loen Skylift her.