– Medarbeideren er en viktig identitetsbærer for sin virksomhet

Arbeidstøy, bekledning og profilklær er et viktig satsningsområde for Wittusen & Jensen fremover. Derfor søker de nå etter en Account Manager med fagansvar for bekledning.

Wittusen & Jensen er en av Norges ledende leverandører av kommunikasjon og design. Det handler om å gjøre mer ut av kundenes kommunikasjon ved å utnytte deres egne kommunikasjonsflater. Profilklær er en viktig brikke i dette.

– Profilklær er med på å opprettholde bedriftens identitet og image, og arbeidstøy eller et reklameantrekk kan bidra til å synliggjøre en merkevare eller et ønsket budskap. Det er også med på å ivareta enkelte medarbeideres sikkerhet. Dette er derfor et viktig satsningsområde for oss fremover, sier markedsdirektør Hanne Løken Olsen.

Medarbeiderne som ambassadører

Wittusen & Jensen Kommunikasjon & Design har lagt ut på en reise der de i større grad enn før skal levere helhetlige kommunikasjonskonsepter til kundene.

– Vi opplever en økende interesse for helhetlige leveranser. Mange kunder kjenner på at de har lite tid å bruke på merkevarebygging, profilering, kommunikasjon og budskap – og det i en hverdag der det digitale inntoget gjør at ting går så mye fortere, sier hun, og fortsetter.

-De fleste arbeidsgivere erkjenner også at medarbeiderne er viktige ambassadører og at hva de har på seg av profiltøy og hvordan det ser ut er avgjørende. Samtidig tror jeg noen synes det er krevende å navigere i jungelen av arbeidstøy og bekledning.

Solid aktør i lang tid 
Det er over 120 år siden Claus S. Wittusen og Paul H. Jensen etablerte sin spesialforretning for kontorer med trykksaker og protokoller i Skippergaten 19 i Kristiania. Mye har endret seg siden den gang, men riktige investeringer over tid har gjort Wittusen & Jensen til en solid og toneangivende aktør i bransjen som fortsatt holder stand.
– Wittusen & Jensen har over tid og i mange faser endret seg, og gjort det med hell. Samtidig som vi som selskap har et trygt og solid fundament, er det en vilje til å endre og utvikle seg. Og så skal vi i tiden fremover bli enda tydeligere på vår leveranse av konsepter og helhetlige løsninger slik at dette blir attraktivt i markedet, avslutter hun.