Entra utvikler fremtidens kontorbygg og trenger dyktige teknologer

Entra bruker teknologi for å utvikle gode arbeidsmiljøer samt minimere miljøbelastningen deres bygg gir.

-Hos oss betyr digitalisering å transformere data og informasjon til handling eller innsikt som hjelper mennesker å ha en effektiv og meningsfull arbeidsdag, sier Åse Lunde, direktør digitalisering og forretningsutvikling i Entra.

 

Entra er et av landets ledende eiendomsselskap, og eier 1,3 millioner kvadratmeter i 92 eiendommer i Norge. Entra har bransjens mest fornøyde kunder og ligger langt fremme i utviklingen av miljøvennlige og fremtidsrettede kontorer.

-Noe av vår suksess ligger i innovasjon og at vi har tatt i bruk teknologi som bidrar til flere smarte løsninger for sluttbrukerne. Vi benytter de digitale mulighetene som finnes og jobber hele tiden for å utvikle gode arbeidsmiljøer, produkter og tjenester, sier Åse Lunde, direktør digitalisering og forretningsutvikling.

 

Tester smart-bygg-teknologi

Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitalisering utgjør en stor del av svarene.

-Vi satser på nye og digitale sluttbrukertjenester for å blant annet øke kunde- og brukeropplevd verdi og optimalisere driften. Høsten 2017 lanserte vi for eksempel en app som har til hensikt å gjøre hverdagen til de 40.000 menneskene som jobber i et Entrabygg enklere. Vi tester også flere løsninger for smart-bygg-teknologi og ser at vi gjennom bruk av sensorteknologi har store muligheter for å gjennomføre mer behovsstyrt vedlikehold og drift av våre bygg, forteller hun.

 

Bygger IT-kompetanse

Entra har ambisjoner om å bli en digital vinner. De ønsker å stå øverst på pallen i sin bransje og høste anerkjennelse i årene som kommer for å ha tatt store steg hva gjelder utvikling av nye tjenester, å bruke digitalisering til grep som forbedrer lønnsomheten og for å bli enda bedre på miljø og bærekraft. Derfor søker de nå etter flere flinke IT-folk til sin digitale forretningsutviklingsenhet.

-Vi trenger å bygge intern IT-kompetanse som kan ta oss videre. Vi trenger folk som brenner for ny teknologi, gode brukeropplevelser og som vil ligge i forkant. Har du lyst til å se at dine prosjekter førte til faktiske endringer i framtidens bygg i Norge, ja så har vi jobb til deg, sier Frode Bostadløkken, leder for digitalisering og IT.

 

Akkurat nå søker Entra etter

IT-prosjekteleder

IT-arkitekt