Derfor vil TINE bli verdensledende innen digitale kundeopplevelser

TINE er et selskap som alle i Norge har et forhold til – enten det er foreldre som skal ha skolemelk gjennom Skolelyst, kokken eller kjøkkensjefen som skal planlegge et bedre måltid, eller aktører i matindustrien som trenger ingredienser til produksjonen. For TINE handler det om å være tett på kundene og deres behov, samtidig som selskapet er ferske i å utvikle en enhetlig løsning for kunderelasjoner.

– For oss er det å levere på våre kunders behov viktig og det vil bare bli enda viktigere i fremtiden. Dette ligger også som en viktig del i den nye strategien TINE har lagt frem mot 2025. Med utgangspunkt i denne står vi nå midt i en viktig endringsreise, og en målsetning er å bli verdensledende innen digitale kundeopplevelser, forteller Solveig Prestvik, direktør i TINE Forbruker og digitale tjenester.

Portrett av Solveig i TINE

Solveig Prestvik, direktør i TINE Forbruker og digitale tjenester.

Å bli verdensledende innen digitale kundeopplevelser handler om alltid å sette kundene først og i sentrum. For TINE vil en kritisk suksessfaktor fremover være å levere på de tilbudene og tjenestene som kundene trenger. Det gjelder både profesjonelle kunder, som innkjøpere i B2B-markedet, og forbrukeren som står ute i butikken og skal ha en kartong melk.

– Det er ambisiøst, men så skal vi også være ambisiøse, sier Prestvik.

Bygger et lag med de beste

For å nå sine mål skal TINE bryte ned interne siloer, jobbe mer på tvers mellom forskjellige forretnings- og konsernområder, og finne de beste løsningene. Å bygge gode, personlige opplevelser krever imidlertid også smart bruk av datadreven teknologi, som i sin tur forutsetter riktig kompetanse. Spesielt søker Prestvik akkurat nå en leder for CRM.

– Vi ønsker å være en viktig aktør i markedet fremover også. For å klare det må vi henvende oss like mye til deg som er på jobb i B2B-relasjoner som vi gjør til deg som privatperson. I det inngår også tjenester og rådgivning som vi tilbyr eierne våre, som er bøndene. Vår visjon for kundenære tjenester der CRM inngår er at vi skal levere konsistente og ekstraordinære opplevelser på tvers av verdikjeden, forklarer Prestvik.

Den nye lederen for CRM vil være med på å bygge opp CRM på tvers av hele TINE. Vedkommende bør derfor være analytisk og strukturert, med god kjennskap til komplekse organisasjoner. Samtidig bør den riktige personen være en tydelig leder, og forstå verdien av å samarbeide tett med ledelse og medarbeidere i hele organisasjonen.

– Den som kommer inn hos oss får være med på en spennende reise, og vil virkelig få bruke kompetansen sin. Vi er ferske innen utviklingen av et helhetlig kunderelasjonsmiljø, så denne personen får være med på å bygge dette miljøet. Du vil ha en viktig stemme i endringsreisen, for vi vet at du har med deg lærdom som vi trenger. Det er derfor vi er ute etter de beste, sier Prestvik.

Konkrete mål og tett oppfølging

For å klare å tiltrekke seg og holde på de beste har TINE fokus på å bygge en kultur som “vil”, med gode og kompetente medarbeidere som “kan”, og ledere som får det til å skje. Et av tiltakene som bidrar til det er et eget oppfølgingsprogram, som sikrer utvikling og tett oppfølging av de ansatte. Programmet er målfokusert og verdifokusert, og støtter opp under lederprinsippene TINE har satt.

– Helt fra start blir du koblet inn og får kjennskap til visjon, strategi og planene våre fremover. Det blir både overordnet og direkte inn mot din rolle. Så går vi gjennom utgangspunktet for individuelle mål, og hvordan vi skal jobbe sammen for å oppnå disse. Det handler om å ha et fundament, og at man tidlig får en klar rettesnor på hva man skal bidra med, forteller Prestvik.

– Så er det viktig å få frem at det er ikke noe som tres over hodet på noen, men noe vi setter i fellesskap. Så følger vi jevnlig opp, og ser på hvordan vi kan jobbe sammen for å nå målene. Samtidig har vi et lederprogram som vil understøtte disse prosessene, og det er klart det kan være behov for faglig påfyll også, sier hun.

Ved å ta vare på og gi muligheter til sine ansatte vil TINE at de ansatte skal få utvikle seg og skape noe større enn seg selv. Arbeidsdagen er derfor preget av mening, mestring, utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling.