ANFO og MB Consulting lanserer Elect

ANFO og det nye konsulentselskapet til Mediabemanning lanserer Elect, som skal bidra til smidigere og smartere prosesser rundt valg og evaluering av
 byrå-samarbeidspartnere.

-Både ANFO og Mediabemanning har regelmessig blitt kontaktet av annonsører som ønsker bistand. Vi opplever begge økende etterspørsel etter vår kompetanse, våre råd og perspektiver inn i beslutningsprosessene, men ingen av våre respektive miljøer har vært rigget for å påta seg større prosesser før nå. Vi opplever at vi som to partnere sitter med svært komplementær og høy kompetanse om byråbransjen, inhousing versus kjøp av byråtjenester, og ulike merkevarers utfordringer, sier Henrik Sandberg i Mediabemanning.

Byråvalg er utfordrende

ANFO og Mediabemanning ser av egne undersøkelser, som Den Store Annonsørrapporten og Bransjerapporten, at utfordringer knyttet til samarbeid og antall samarbeidspartnere, krav til partnere, in/outsourcing og organisering av markeds- og kommunikasjonsavdelingen er viktigere enn noensinne. Det å velge riktig byrå og samarbeidspartner på kommunikasjonstjenester er utfordrende. Det gjennomføres årlig mange små og store pitcher i bransjen, både hos store og små aktører, private og offentlige. Det er ressurskrevende for merkevarene og byråene å involvere seg, og bransjen har lenge snakket om behovet for å strukturere arbeidet bedre.

-ANFO har vært sunt skeptisk til størrelsen på en del pitcher. «Gjør det som skal til når det er nødvendig. Men ikke involver gud og hvermann og ikke be om alt mellom himmel og jord», har vært vår holdning. Rasjonalet har hele tiden vært at det er eksisterende kunder som til syvende og sist betaler for at byråene bruker svært mye tid på kunder de ikke har. Vi har lenge ment at vi foretrekker et ”more biz” fokus snarere enn et ensidig ”new biz” fokus fra våre samarbeidspartnere. Vi vet at new biz arbeid er altoppslukende, svært energikrevende og ofte «in the end» demotiverende. Det sier seg selv at det er mer motiverende for et byrå å yte ekstra for en eksisterende kunde, enn en kunde man mest sannsynlig ikke får, sier Jan Morten Drange i ANFO.

Elect skal etablere en forbedret og i mange tilfeller forenklet «best practice» for pitch-prosesser i markedet.

-Vi ønsker å tilføre kontinuitet og felles standarder som kun er mulig om man tar oppgaven på alvor, og tilfører nødvendige ressurser. Man skal ikke lenger enn til Sverige for å se at markedet for byråvalg er vesentlig mer profesjonalisert, enn det vi opplever her hjemme, sier Sandberg.

Kjenner markedet best

Pitchrunder er en del av hverdagen i kommunikasjonsbransjen, og når MB Consulting og ANFO etablerer Elect gjøres det med en tydelig målsetting om å rede grunn for hvordan pitch-arbeidet skal og bør gjøres i dag og i fremtiden.

-Vi tror at vi, som de aktørene som best kjenner markedet, er de som best kan legge til rette for dette. Vi ønsker å forenkle og vi vil dimensjonere prosess-størrelse til den enkelte sitt konkrete og individuelle behov. Vi er overbevist om at dette er et initiativ hele markedet vil sette pris på, sier Drange.

MB Consulting ble nylig lansert av Mediabemanning i samarbeid med Ben Christensen. Elect AS eies 50% av MB Consulting og 50% av ANFO.

-Elect kommer til markedet med to faglige tyngdepunkter: en aktør som tar med seg dyp kjennskap til behovet og forventningene fra kjøpersiden, og en aktør som i mange år har drevet kvalitative utvelgelsesprosesser og på tvers av markedsavdelingene og byråene. Som styremedelem i ANFO har Aslak Sletten tatt på seg oppgaven med å lede Elect, og det er vi veldig glade for, sier Ben Christensen.

-Vi ønsker en involverende prosess hvor vi i sammen med både kunder og tilbydere diskuterer tjenesten. Slik ønsker vi å lage prosesser og tjenester som er nyttige og rasjonelle for alle parter. Vi er overbevist om at det er nøkkelen for å øke kvaliteten i et samarbeid. Dette gjelder både med tanke på tidsbruk og ikke minst at det Elect bistår med er faglig fundamentert, sier Aslak Sletten.

Har du spørsmål, ta kontakt med Aslak Sletten på tlf: 975 43 971 eller Ben Christensen på tlf: 907 99 879 eller ben@mediabemanning.no

 

FAKTA

  • Selskapet får navnet Elect AS og eies 50% av MB Consulting og 50% av ANFO. Styret vil bestå av representanter for begge organisasjoner, samt et utvalg CMO´er fra større merkevareorganisasjoner.
  • 
MB Consulting er et nytt konsulentselskap for kommunikasjonsbransjen som ble etablert i august 2018, som følge av økt etterspørsel etter konsulenttjenester i Mediabemanning. Selskapet bistår merkevarer, byråer, medier og investorer som vil skalere sine virksomheter med strategisk rådgivning, forretnings-, produkt- og organisasjonsutvikling, fusjoner og oppkjøp m.m
  • ANFO Annonsørforeningen er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere, som jobber for å skape de beste rammebetingelsene i Norge, for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter.